fbpx
EAST MAG
Zdroj: archív Scribo, Gymnázium Poštová

Študenská firma Scribo: ekologické voskové popisovače na biele tabule zbierajú národné aj svetové oceniena

Od školského roka 2007/2008 ponúka Gymnázium Poštová 9 svojim študentom predmet Aplikovaná ekonómia. Projekt pod záštitou JA Slovensko n.o. je schválený MŠVVaŠ SR ako voliteľný alebo nepovinný predmet pre všetky typy stredných škôl a ponúka ekonomické vzdelávanie formou  tzv. „learning-by-doing“.  Pozostáva z troch základných pilierov – študentská firma, teória, konzultant.

Študenti si počas roka založia študentskú firmu, simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Vďaka tejto praktickej skúsenosti, ktorá je medzi študentmi programu Aplikovaná ekonómia veľmi obľúbená, získavajú študenti možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj  byť zodpovednými, vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.

V školskom roku 2020/2021 pôsobí na Gymnáziu Poštová študentská firma Scribo. Foto: archív Scribo

Študenti získavajú kapitál predajom akcií v hodnote maximálne 5 eur a v maximálnom počte 100 kusov. Počas celého školského roka študentov vedie pedagóg zaškolený JA Slovensko a študenti a ich činnosť sú pod dohľadom. S Aplikovanou ekonómiu sú spojené súťaže a veľtrhy ako na slovenskej, tak aj európskej úrovni.

Popisovače z odpadového vosku

V školskom roku 2020/2021 pôsobí na Gymnáziu Poštová 9 v Košiciach študentská firma Scribo, ich produktom sú voskové popisovače na biele tabule alebo flipcharty, ktorými sa snažia nahradiť klasické fixky a zabrániť tak znečisťovaniu planéty zbytočným plastom. Sú vyrábané z nezávadného odpadu, ktorý vzniká pri tlači voskovými tlačiarňami a doteraz bol vyhadzovaný. Voskové tlačiarne sú technológie rýchleho tlačenia pomocou voskových tyčiniek, využívané najmä na úradoch. Ich problémom je, že produkujú voskový, no inak nezávadný odpad, ktorý zbierajú a  ďalej využívajú. S každým kilogramom nazbieraného vosku vieme predísť vzniku až 10 kilogramom plastu z fixiek. Ekologické markre sa pri písaní celé spotrebujú a neprodukujú tým žiaden plastový odpad. Navyše nie sú založené na alkoholovej báze a preto nevysychajú. Pri používaní na biele tabule sú zotierateľné aj bez použitia alkoholového prípravku a na zabezpečenie najlepšieho dojmu pri mazaní balenie obsahuje aj ručne vyrábanú Scribo utierku.

Ekologické markre sa pri písaní celé spotrebujú a neprodukujú tým žiaden plastový odpad. Foto: archív Scribo

Ocenenia doma aj vo svete

Na  Veľtrhu podnikateľských talentov (4. 5. 2021) – národnej súťaži študentských firiem od organizácie JA Slovensko, vyhrali 5 zo 7 súťažných kategórií a taktiež postúpili na výber z TOP 5 študentských firiem na Slovensku. Výber sa konal 4. 6. 2021 a obsadili na ňom prvé miesto, teda sa stali najlepšou študentskou firmou na Slovensku. Medzinárodné finále (Company of the Year Competition) by sa uskutočnilo vo Vilniuse, Litva, 8. – 15. 7. 2021, ale bohužiaľ bude len online.

Ďalší veľký úspech dosiahli 11. 5. na národnom kole súťaže Social Innovation Relay (SIR)  – súťaž podnikateľských nápadov s ekologickým a sociálnym podtextom, kde obsadili prvé miesto spomedzi všetkých 231 tímov a s ich nápadom reprezentovali Slovensko na svetovom finále, ktoré vyhrali.

Viac o súťaži: www.gen-e.eu/about-event/

Viac o projekte:  www.ae.jasr.sk

Viac o nás: https://scribo.sk/, https://www.instagram.com/scribo_sk/?hl=sk

Gymnázium Poštová

Pridajte komentár