EAST MAG
UVP Technicom - akceleračný program

Veľký prehľad 13. akceleračného programu pre startupy

Univerzitný vedecký park TECHNICOM otvára ďalší ročník akceleračného programu pre startupy. Prednášky sú určené predovšetkým záujemcom, ktorých zaujíma oblasť tehcnologického transferu, inovácií a akcelerácie podnikania a sú súčasťou StartupCentra TUKE. Pozrite si zoznam všetkých ponúkaných školení, ktoré potrvajú do 15. januára 2022.

Aktivity zamerané na akceleráciu rozvoja pre startupy:

18.08.2021 15.00-17.00 Podnikateľský plán startupov (Biznis model CANVAS)
09.09.2021 13.00-15.00 Úvod do produktového manažmentu
13.09.2021 13.00-15.00 Vyjednávanie s investorom (Term Sheet)
16.09.2021 16.00-18.00 Emocionálna inteligencia
21.09.2021 13.00-15.00 Projektové riadenie
23.09.2021 13.00-15.00 Umenie produktivity bez stresu (Getting things done GTD)
28.09.2021 17.00-19.00 Vnútorná motivácia a flow
30.09.2021 13.00-15.00 Metodika riadenia projektov (Agile Scrum)
07.10.2021 13.00-15.00 Digitálny marketing na sociálnych sieťach
14.10.2021 13.00-15.00 Branding, ktorý sa robi správne
21.10.2021 13.00-15.00 Ako si založiť firmu
26.10.2021 14.00-19.00 Kreatívne myslenie (Design thinking)
28.10.2021 13.00-15.00 Prezentačné majstrovstvo
04.11.2021 13.00-15.00 Duševné vlastníctvo. Nehmotný majetok v podnikaní
09.11.2021 13.00-15.00 Finančné toky vo firme (Cash-flow)
11.11.2021 13.00-15.00 Ochranná známka, dizajn. Produkty, grafické rozhr…
18.11.2021 13.00-15.00 Patentovanie vynálezov a ochrana počítačových programov
25.11.2021 13.00-15.00 Marketingový reštart
30.11.2021 16.00-19.00 On-line networking
09.12.2021 13.00-15.00 Manažment rizík
14.12.2021 16.00-19.00 Prezentačné zručnosti (Hovor ako TED)
11.01.2022 09.00-12.00 Hodnotenie pobytu startupov v Startup centre…

Nezabudnite sa na prednášky vopred registrovať.

UVP Technicom - akceleračný program - startupy
ilustračná foto

Biznis fóra startupov:

20.10.2021 14.00-16.00 Biznis fórum Startup centrum
27.10.2021 14.00-16.00 Biznis fórum Inkubátor
16.11.2021 14.00-16.00 Biznis fórum Startup centrum
24.11.2021 14.00-16.00 Biznis fórum Inkubátor

Biznis fórum je  aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry. Je organizované pravidelne každú tretiu stredu v mesiaci pre startupy, ktoré sú registrované v Startup centre a každú štvrtú stredu v mesiaci pre startupy z Inkubátora.

Akceleračný program startupov je organizovaný v úzkej spolupráci s InnovLab (DT ITSO SK).

Informácie o spôsobe organizácie aktivít akceleračného programu (prezenčné, on-line, hybridný mód) budú vzhľadom na meniacu sa pandemickú situáciu zverejnené na stránke www.uvptechnicom.sk min. týždeň pred termínom konania sa akcie.

Pre účasť na aktivitách je potrebná registrácia! Počet účastníkov na niektorých aktivitách môže byť obmedzený.

UVP TECHNICOM

Hlavnou úlohou UVP TECHNICOM je
- stimulácia a riadenie toku znalostí a nových technológií medzi univerzitným prostredím a hospodárskou a spoločenskou praxou
sprostredkovanie komunikácie medzi podnikmi, podnikateľmi a výskumníkmi
- poskytovanie prostredia pre akceleráciu inovatívnych projektov a inkubáciu inovatívnych firiem, prostredia pre zlepšovanie kultúry inovácií, kreativity a kvality,
- uľahčenie zakladania nových podnikov pomocou inkubačných a spin-off mechanizmov a urýchlenie ich rastu
- uľahčenie internacionalizácie pre domáce podniky a spoločnosti.
Univerzitný vedecký park v Košiciach vznikol v roku 2017 ako pracovisko Technickej univerzity v Košiciach. Od roku 2014 organizuje pravidelne dvakrát ročne súťaž inovatívnych nápadov, do ktorej sa môže prihlásiť ktokoľvek s dobrým nápadom, v ktorý verí – študenti, ľudia z praxe, podnikatelia. Výhercovia získajú 6-mesačný pobyt v Startup centre, počas ktorého musia zvládnuť akceleračný vzdelávací program na podporu rozvoja startupu.

Pridajte komentár