EAST MAG
INkluzívne pracovisko

Aby firmy neprichádzali o talenty

Lean In Slovakia prichádza s novým bezplatným vzdelávacím programom INkluzívne pracovisko. Viac o ňom a o možnostiach, ako sa zapojiť, nám porozprávala riaditeľka Lean In na Slovensku, Lenka Hlinková.

Pred troma týždňami ste rozbehli program INkluzívne pracovisko. O čo ide?

Už dlhšie sa zaoberáme vzdelávaním v oblasti diverzity, čiže rôznorodosti a inklúzie – akceptovania a rešpektovania rôznorodosti vo firmách. Pre väčšinu firiem na Slovensku je táto téma ešte pomerne neznáma alebo nemá takú vysokú prioritu. Rozhodli sme sa preto zorganizovať 6-týždňový vzdelávací program, ktorý je bezplatný a prebieha online.

Vzdelávanie v oblasti diverzity a inklúzie na Slovensku

Prečo je takýto program potrebný?

Vzdelávanie v oblasti diverzity a inklúzie či v oblasti porozumenia nevedomých predsudkov je na Slovensku veľmi obmedzené. Deti sa o nich v škole neučia, zamestnanci sa s touto témou stretávajú len v najväčších korporáciách, kde iniciatíva vzdelávať pracovníkov k vzájomnej tolerancii, interkultúrnej komunikácií, rodovej rovnosti a antidiskriminačnému správaniu prichádza zväčša z materskej organizácie v zahraničí. Domáce subjekty, obzvlášť malé a stredné podniky, štátne podniky, jednotky samospráv, spravidla nemajú tieto témy zaradené v plánoch vzdelávania zamestnancov. Buď majú u vedenia nízku prioritu alebo je ich realizácia pre organizáciu finančne náročná.

Podľa európskych štatistík je Slovensko na chvoste Európy, pokiaľ ide o platovú medzeru. Ženy zarábajú zhruba o pätinu menej ako muži. 

Podľa európskych štatistík je Slovensko na chvoste Európy, pokiaľ ide o platovú medzeru. Ženy zarábajú zhruba o pätinu menej ako muži. História našej krajiny a tiež fakt, že u nás žije len 2,2 % cudzincov, nás nepripravila na potrebu tolerancie, taktu, empatie v kontakte s inakosťou. Či už ide o rasu, národnosť, kultúru, sexuálnu orientáciu alebo vierovyznanie. Najčastejšie sú obeťami tohto správania zraniteľné a marginalizované skupiny. Napríklad ženy v dominantne mužských kolektívoch, ženy v produktívnom veku, tehotné ženy, matky, ľudia inej než bielej rasy, inej národnosti, iného ako kresťanského vierovyznania, inej než hetero-sexuálnej orientácie, ľudia s telesným znevýhodnením, ľudia po 50ke a pod.

Lenka Hlinková
Lenka Hlinková, Lean In Slovakia

Znie to výborne, môžem sa stále zapojiť?

Ambasádorom sa už stať nedá, na to je potrebné absolvovať aspoň 4 zo 6 prednášok a záverečný test na 80 %. Všetkých šesť eventov je ale otvorených verejnosti a tak je možné prihlásiť sa ne. Konajú sa vždy vo štvrtok od 18.00 do 20.00 hod. a čakajú nás ešte témy inkluzívneho pracovného prostredia, akčný plán s praktickými krokmi na zostavenie firemnej D&I stratégie a panelová diskusia, kde budú zástupcovia vybraných slovenských firiem hovoriť o svojich osvedčených postupoch pri zavádzaní niektorých princípov inklúzie.

Kto by sa mal zapojiť?

Program je určený najmä personalistom a manažérom, ale vhodný je aj pre študentov, učiteľov či lektorov. Hovoríme ale výlučne o inklúzii na pracovisku, čo si viacero učiteľov už pomýlilo s inkluzívnou výukou alebo integráciou v školách. Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo získať pozornosť verejnej správy. Projektu sa zúčastňujú aj ľudia zo samospráv či štátnych inštitúcií.

Len identifikácia škodlivých predsudkov nestačí

Mám pocit, že takýchto školení by sa mali zúčastňovať najmä manažéri, majú zmysel aj pre ‘radových zamestnancov’?

Manažéri a personalisti vo firmách stoja pri firených rozhodnutiach, ktoré sú pre ostatných zamestnancov kľúčové a ak sú hoci i nevedome ovplyvňované predsudkami a stereotypmi, ktoré s pracovným výkonom zamestnancov nesúvisia, ich rozhodnutia môžu byť často nespravodlivé. Vo výsledku tak firmy neraz prichádzajú o cenné talenty. Niektoré témy, akými sú nevedomé predsudky, ktoré má úplne každý, sú určite užitočné aj pre bežných zamestnancov. Osveta v tejto oblasti zvyšuje ich citlivosť na ne, schopnosť ich identifikovať. Tiež sa naučia, ako sa v danej situácii správne zachovať. Ak však manažment nepovažuje tieto témy za dôležité, aktívne nebuduje inklúzívne pracovisko, len identifikácia škodlivých predsudkov nestačí. K ich eliminácii prispievajú vo veľkej miere práve ľudia, ktorí prijímajú, vedú, vzdelávajú a hodnotia zamestnancov.

Čo keď ma zaujme len jedna či dve prednášky?

Budeme sa len tešiť. Účastníci, ktoré sa registrovali pred začiatkom programu a nestihnú všetky prednášky, budú mať prístup k ich videonahrávkam ešte 4 týždne po skončení programu.

Niektoré témy, akými sú nevedomé predsudky, ktoré má úplne každý, sú určite užitočné pre všetkých.

Čo je úlohou ambasádora?

Je to dobrovoľnícka aktivita tých účastníkov, ktoré v programe vidia príležitosť doplniť si vedomosti a zúžitkovať ich pri vzdelávaní vo svojej organizácii. Každý ambasádor od nás dostane obsažnú príručku, ktorá témy rozvíja ešte viac do hĺbky, ako sme mali možnosť na jednotlivých webinároch. V príručke nájdu taktiež obsah k 90-minútovej prezentácii, ktorú môžu používať pri vzdelávaní vo vlastnej organizácii, ale aj mimo nej. S týmito aktívnymi účastníkmi budeme potom ďalej pracovať formou ďalšieho vzdelávania a motivácie.

Môžeš nám predstaviť lektorky?

Vzdelávací program pripravoval šesť mesiacov štvorčlenný D&I tím z našej organizácie Ženský algoritmus v spolupráci s Nórskym centrom pre inklúziu a diverzitu. Lektorkami sú Miroslava Kuľková, držiteľka doktorátu v oblasti medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite a výskumná pracovníčka, autorka a lektorka vzdelávacej stratégie v oblasti kritického myslenia, Andrea Martinkevičová, partnerka v kozultantskej spoločnosti Wallenberg Human Capital s 18-ročnou praxou v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Treťou lektorkou som ja, keďže päť rokov pôsobím ako korporátna konzultantka pre diverzitu a inklúziu a taktiež ako externá expertka na rodovú rovnosť pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vďaka podpore partnerov sa podarilo poskytnúť vzdelávanie zadarmo

Ako je možné, že je takýto prepracovaný program zdarma?

Podobné vzdelávanie na Slovensku sa hýbe rádovo v stovkách až tisícoch eur. My sme videli význam v tom sprístupniť ho všetkým a to je možné vďaka finančnej podpore z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcami programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Plánujete jeho pokračovanie?

Záujem vyše sto registrovaných účastníkov potvrdil, že o tieto témy je záujem. Malo by byť v záujme Slovenska, jednotlivých krajov a aj zamestnávateľov zvyšovať povedomie zamestnancov v týchto oblastiach. Je to síce projekt, ktorým sme si na sociálnych sieťach vyslúžili najviac hejtových príspevkoch z verejnosti, napriek tomu sme presvedčené, že má význam v ňom pokračovať. Inkluzívne pracovisko je totiž prospešné pre všetkých – aj tých, ktorí sú dnes vo väčšine a predsudkom na pracovisku nečelia. Podľa portálu profesia.sk totiž najsilnejšia diskriminácia na pracoviskách je adresovaná ľuďom po 50-ke. Čaká nás ešte dlhá cesta na ceste k rešpektovaniu inakosti. Pokiaľ sa nám opäť podarí získať financie na ďalšie pokračovanie v programe, sme pripravené ho opakovať a neustále zlepšovať.

Jana Beerová

Projektová manažérka magazínu EastMag.

Pridajte komentár