EAST MAG
Konferencia Readycon

Prechod od školskej lavice k zmysluplnej pracovnej pozícii. Ako na to?

Ľudský pokrok nevyhnutne prináša zmeny, ktoré sa vo veľkej miere odzrkadlia na trhu práce. Globalizácia, automatizácia, digitalizácia a desiatky ďalších trendov menia požiadavky zamestnávateľov na svojich budúcich zamestnancov nevynímajúc absolventov stredných a vysokých škôl. Budúcnosť trhu práce síce nie je v rukách študentov, ale môžu sa na ňu pripraviť. 

Technológie transformujú svet okolo nás od nepamäti. Od prvých primitívnych nástrojov cez priemyselnú revolúciu, počas ktorej ľudia najskôr bojovali proti výrobným linkám, až po dnes – kedy bojujú za svoje miesta na nich. Niektorí ľudia sa boja utopistickej budúcnosti, v ktorej stovky miliónov ľudí nemajú prácu. Štúdie hovoria, že v horizonte pár rokov môže zmiznúť viac než polovica pracovných pozícií, ako ich poznáme dnes. To však nemusí nutne znamenať, že stroje nám vezmú všetku prácu a ľudia nebudú mať čo robiť. V každom prípade to otvára viaceré znepokojujúce otázky.

REKLAMA

Jednou znajohrozenejších skupín je práve tá, ktorá zatiaľ na trhu práce takmer ani nevystupuje. Sú nimi naši študenti. Ešte stále je u nás otázne, či absolventi budú dostatočne pripravení na vykonávanie pracovných pozícií, ktoré v podstate ešte neexistujú. Čo sú však prvé kroky, ktoré môžu študenti začať robiť už dnes, aby bol ich prechod od školskej lavice k zmysluplnej pracovnej pozícii čo najplynulejší?

Konferencia Readycon

Zistiť svoje silné a slabé stránky

Sebareflexia je pri príprave na budúci trh práce extrémne kľúčová schopnosť. Študent si v rámci prvého kroku môže spísať svoje silné a slabé stránky, vyhľadať aké ďalšie vlastnosti a zručnosti existujú a vytvoriť si jednoduchý zoznam svojich vlastností, zručností a silných a slabých stránok. Prehľad vo svojich silných a slabých stránkach dokáže dať študentovi nadhľad nad sebou samým a inšpirovať ho k práci na ich zlepšovaní.

Získať prehľad a začať sa zaujímať

Investovať jeden víkend do vyhľadávania informácií o aktuálnych trendoch na trhu práce a vyhliadkach do budúcna dokáže u nejedného človeka vyvolať potrebu začať konať. Je ťažké robiť správne kroky, pokiaľ nemáme informácie o danej problematike. Ak študent nemá prehľad v aktuálnych požiadavkách zamestnávateľov a trendoch na trhu práce, je oveľa pravdepodobnejšie, že podnikne zlé kroky, alebo žiadne, v súvislosti so svojím úspešným začlenením sa na trh práce.

V mene budovania tohto povedomia a prípravy študentov na budúci trh práce sa spojila Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a spoločne prinášajú najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celom Slovensku. Totižto, práve pomaturitné IT štúdium Dual Education v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia poskytuje študentom jednu z najväčších výhod – interných lektorov, ktorí so študentmi zdieľajú svoje vedomosti a skúsenosti. Vďaka testovacím prostrediam a vysokej odbornosti ich interných lektorov študentom umožňujú simulovať prácu v reálnom pracovnom prostredí. Absolventi pomaturitného IT štúdia Dual Education sú tak efektívne pripravení pracovať hneď po ukončení štúdia. 

Konferencia Readycon

Cieľom ich spoločného projektu, online konferencie READYCON, je poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Vďaka hybridnému formátu konferencie budú mať tisícky stredoškolákov príležitosť sa v októbri zúčastniť tejto udalosti.

Hybridný formát konferencie umožňuje spojiť študentov s odborníkmi a úspešnými Slovákmi pôsobiacimi aj mimo Slovenska – od Kalifornie, cez New York, Berlín, Prahu či Šanghaj. Okrem trhu ako celku sa budú študenti zameriavať v druhej časti konferencie, počas šiestich, paralelne prebiehajúcich panelov, na trendy a budúcnosť práce v oblastiach strojárstva, stavebníctva, elektrotechniky, informačných technológií, zdravotníctva a obchodu. Konferencia má študentom poskytnúť nielen prehľad v danej problematike, ale taktiež im poskytnúť konkrétne rady, aby sa mohli začať úspešne venovať nasledujúcemu bodu.

Zvyšovaniu svojej hodnoty na trhu práce

Akonáhle študent drží vo svojich rukách prehľad svojich silných a slabých stránok a má prehľad v aktuálnych trendoch na trhu práce, zostáva mu posledná, najdôležitejšia časť. Musí začať reálne pracovať na svojich zručnostiach a vedomostiach v súlade s jeho novými zisteniami a začať tak zvyšovať svoju hodnotu na trhu práce, aby si po dokončení svojho štúdia vedel nájsť zmysluplnú pracovnú pozíciu.

tlačová správa

Pridajte komentár