EAST MAG
Syntax

Motivačná štvorka od Syntaxu s vynikajúcou odozvou u pedagógov

Košická IT spoločnosť Syntax Systems Slovakia v rámci jej CSR (Company Social Responsibility) programu „Syntax rozvíja komunitu“, spoločne s iniciatívou TyPlusIT a vzdelávacou agentúrou Timan, pripravili počas augusta a septembra sériu bezplatných workshopov pre učiteľov pod názvom Motivačná štvorka od Syntaxu.

Cieľom workshopov bolo ponúknuť pedagógom v Košickom kraji kvalitné a atraktívne vzdelávanie, ktoré prispeje k rozvoju ich osobnosti a nakopne ich do nového školského roka. Témy štyroch workshopov boli –Time management, Kritické myslenie, Riešenie konfliktov a Stres ako kamarát. Išlo o 3 hodinové interaktívne online stretnutia, počas ktorých mali účastníci možnosť získať informácie z daných oblastí, oboznámiť sa s užitočnými technikami priamo využiteľnými v praxi a prostredníctvom aktívneho zapájania diskutovať o problematike. Programu sa zúčastnilo viac ako 120 učiteľov z regiónu. Oslovili sme zástupcov zúčastnených strán, aby nám viac priblížili myšlienku tejto aktivity, jej priebeh a reakcie pedagógov na rozvojový program.

Ako a kde vznikla myšlienka tohoto programu? Prečo padol výber na spomínané témy resp. oblasti? Ako vnímate spoluprácu na trase Syntax – TyPlusIT – Timan?

„S Timanom sme v rámci nášho CSR programu už spolupracovali na inom projekte. Išlo o prípravu obsahu povinne voliteľného predmetu s názvom Sebamanažment, ktorý s kolegami z našej firmy učíme na Premonštrátskom gymnáziu v Košiciach. Pri tejto príležitosti som mala možnosť byť viac v kontakte s komunitou učiteľov. Všimla som si jednu vec – učitelia majú možnosť ďalšieho vzdelávania od rôznych spoločností a vzdelávacích platforiem. Avšak, všetky tieto vzdelávacie aktivity sú prevažne zamerané na to, aby získané vedomosti využívali vo svojej práci. Napadla mi však myšlienka, aby sme urobili niečo pre učiteľov, pre nich samých. Pre ich vlastný osobnostný rozvoj. Tento nápad podporili aj moji kolegovia, a tak sme v spolupráci s vyššie spomenutou vzdelávacou agentúrou Timan urobili menší prieskum a vybrali štyri témy, ktoré by mohli učiteľov zaujať. S prípravou programu sme oslovili taktiež iniciatívu TyPlusIT. Myšlienka sa im zapáčila, a tak sa rozbehla spolupráca, ktorej by som si dovolila dať prívlastok skvelá”. Každý z nás urobil svoju časť práce a máme za sebou úspešnú aktivitu,“ vysvetľuje Jarmila Martonová, Syntax.

So spoločnosťou Syntax spolupracujete už dlhšie obdobie v oblasti budovania povedomia o IT v našom regióne. Ako vnímate tento rozvojový program? Plánujete ho po výbornej odozve zo strany pedagógov, opakovať alebo rozšíriť?

„Aktivity nášho občianskeho združenia sú prioritne smerované na región východného Slovenska, a to na oblasť celoživotného vzdelávania a IT. Spoločnosť Syntax tiež aktívne podporuje vzdelávanie v regióne. Práve to bol základ na vznik našej spolupráce. Veríme, že práve nové technológie a digitalizácia budú pozitívne ovplyvňovať rozvoj nášho regiónu, a preto je vzdelávanie a osveta v tomto smere nevyhnutná. Vnímame tiež potrebu prepojenia IT a mäkkých zručností a toto bol dôvod pre naše zapojenie sa do programu „Syntax rozvíja komunitu“. Išlo o pilotný program, ale po pozitívnych ohlasoch by sme radi pokračovali ďalej. Komunitu učiteľov vnímame ako dôležitú, pretože práve oni sú tí, ktorá odovzdávajú vedomosti ďalším generáciám. Uvažujeme o pokračovaní vzdelávania na témy ako kritické myslenie, sociálne siete, weby a hoaxy, mediálna gramotnosť, všetko v prepojení na dnes bežne používané digitálne nástroje. Začiatkom budúceho roka by sme radi spustili ďalšiu sériu vzdelávania, hovorí Zuzana Fedáková, TyPlusIT.

.

Ako prebiehali samotné workshopy, keďže časová dotácia bola na pomerne náročné témy iba 3 hodiny? Aké boli odozvy účastníkov?

„Témy, ktoré sme v rámci workshopov realizovali, sú skutočne obsiahle. Snažili sme sa preto pri ich príprave zamerať na to, čo bude pre danú cieľovú skupinu, čo najviac užitočné. Tieto témy sme, samozrejme, úplne nevyčerpali, ale podľa môjho názoru 3 hodinové workshopy v online priestore sú tak akurát. Učitelia ako účastníci workshopov, boli veľmi príjemní a snažili sa prispievať k dobrej atmosfére počas stretnutí. Boli na druhej strane vzdelávacieho procesu, ako štandardne bývajú, a tak si to užívali 🙂 Oceňovali poskytnuté informácie a príležitosť baviť sa o situáciách (konfliktné a stresové situácie), ktoré v bežnom učiteľskom živote zažívajú. Boli vďační, že im bol poskytnutý priestor a záujem o ich aktuálne problémy, ktorými žijú. Myslím si, že to bola skvelá myšlienka zorganizovať takéto vzdelávanie práve pre učiteľov, ktorí sú neustále pod drobnohľadom a často aj kritikou spoločnosti. Ďakujeme za príležitosť a sme radi, že sme mohli na tomto peknom a zmysluplnom projekte participovať. Verím, že je to začiatok našej vzájomnej spolupráce,” dopĺňa Mária Uhrinová, Timan.

V tomto prípade čísla hovoria za všetko. Programu sa zúčastnilo množstvo pedagógov z nášho kraja, a o niektoré témy záujem prevýšil kapacitné možnosti workshopov. Všetci partneri projektu sa zhodli, že je to jasný impulz, aby v aktivitách zameraných na rozvoj učiteľov aj naďalej pokračovali. Nechajme sa prekvapiť, čo v najbližšom období “ukuchtia” zástupcovia Syntaxu, iniciatívy TyPlusIT a agentúry Timan.

tlačová správa

Pridajte komentár