fbpx
EAST MAG
plavba v kanoe na rieke
Ilustračná fotografia

Kayak-canoeing sharing na rieke Hornád

Nevyužitý potenciál rieky Hornád z hľadiska ekoturizmu sa rozhodli zmeniť partneri projektu REJOICE (RivEr JOurney experIenCE). Hlavným cieľom projektu je spojiť územie popri rieke Hornád a využiť potenciál rieky ako vodnej turistickej trasy vytvorením kayak-canoeing sharing systému.

V rámci projektu vybudujú prístupovú infraštruktúru pozdĺž rieky Hornád (výstupné/vstupné prístavy), zakúpia kajaky, kanoe a kontajnery na ich uskladnenie. Vybudujú tiež drobnú infraštruktúru – oddychové zóny v partnerských obciach. Navyše sa v rámci projektu vytvorí aj systém požičiavania bicyklov, čo doplní ponúkané eko-turistické služby v regióne.

Za účelom realizácie projektu sa vytvorilo 15 členné partnerstvo zo slovenskej a maďarskej strany. Povedie ho River & Mountain, občianske združenie ako vedúci partner.

Zimné pádlovanie aj edukačný program

Vedúci partner bude mať okrem celkovej koordinácie projektu na starosti obstaranie 4 samoobslužných požičovní kajakov vrátane vybavenia plavidlami, veslami a potrebným príslušenstvom, obstaranie prívesu na zvážanie kajakov a nabíjacej stanice pre e-biky. Taktiež zrealizuje doplnkové podujatia ako sú „Zimné pádlovanie“, „Hornad Green Day“, „Edukačný program – Hornad Green Day“ a množstvo propagačných aktivít. Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre partnera River & Mountain, občianske združenie činí 202 349, 97 eur.

Partnerom projektu z podnikateľskej oblasti je Ľuboš Grajcár – John the B tour. V rámci realizácie projektu obstará minivan s prívesom na prevoz plavidiel a bicyklov, 4 samoobslužné požičovne kajakov vrátane vybavenia plavidlami, veslami a potrebným príslušenstvom a 17 bicyklov. Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre partnera Ľuboš Grajcár – John the B tour činí 169 033, 82 eur.

Na slovenskej strane rieky obec Veľká Lodina zrekonštruuje svoj park, ktorý bude slúžiť tiež ako oddychová zóna pre turistov. Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obec Veľká Lodina činí 30 271, 13 eur.

Obec Kysak vybuduje oddychovú zónu s nabíjacou stanicou pre e-biky. Zároveň obec zrealizuje športové podujatie s názvom „Hornád Triatlon“. Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obec Kysak činí 27 901, 76 eur.

Oddychové zóny, nabíjacie stanice, pumptrack aj outdoorová posilňovňa

Obec Družstevná pri Hornáde vybuduje nástupné a výstupné miesto pre kajakárov s oddychovou zónou a nabíjacou stanicou pre e-biky vrátane požičovne bicyklov. Zároveň obec zrealizuje podujatie s názvom „Kurz prvej pomoci na vode“. Jej cieľom je školenie inštruktorov v oblasti poskytnutia prvej pomoci na rieke Hornád. Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obec Družstevná pri Hornáde činí 57 058, 25 eur.

Obec Kostoľany nad Hornádom vybuduje nástupné a výstupné miesto pre kajakárov s oddychovou zónou a nabíjacou stanicou pre e-biky a taktiež jednu pumptrack dráhu. Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obec Kostoľany nad Hornádom činí 67 363,63 eur.

Obec Ždaňa vybuduje nástupné a výstupné miesto pre kajakárov s oddychovou zónou a nabíjacou stanicou pre e-biky vrátane požičovne bicyklov. Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obec Ždaňa činí 52 008, 02 eur.

Obec Trstené pri Hornáde vybuduje nástupné a výstupné miesto pre kajakárov s oddychovou zónou a outdorovou posilňovňou. Zároveň obec zrealizuje podujatie s názvom Hornád fest, ktorého cieľom bude prezentácia regiónu Hornád realizácia environmentálnych aktivít. Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obec Trstené pri Hornáde činí 62 037,43 eur.

Obec Milhosť vybuduje oddychovú zónu s nabíjacou stanicou pre e-biky. Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obec Milhosť činí 24 110,76 eur.

Zlepšenie poskytovaných cezhraničných služieb v oblasti ekoturistiky na slovenskej aj maďarskej strane

Jednotlivé obce tak isto obstarajú jednotné historické stany, ktoré budú slúžiť počas realizácií spoločných podujatí.

Obdobné aktivity budú vykonávané aj na maďarskej strane rieky Hornád, kde sú našimi partnermi obce Hernádkércs, Hidasnémeti a Hernádszentandrás, z podnikateľského sektoru Kmetty Benjámin a VÉDÉPSZOLG KFT a nadácia Creative Team Alapítvány.

Realizáciou projektu sa očakáva zlepšenie spoločne poskytovaných cezhraničných služieb v oblasti ekoturistiky a zvýšenie návštevnosti regiónu zo strany turistov.

Realizácia projektu je podporená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Celkový rozpočet projektu je 1 552 787,43 EUR z čoho príspevok z EFRR činí 1 319 869,27 EUR. Ukončenie realizácie projektu sa predpokladá na 28/02/2023.

tlačová správa

Pridajte komentár