fbpx
EAST MAG
UPJŠ

Deň stáží pre študentov UPJŠ

Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UNIPOC UPJŠ) usporiada po tretíkrát Deň stáží zameraný na získavanie pracovných skúseností už počas štúdia na vysokej škole. Študenti UPJŠ môžu počas troch dní získať prostredníctvom bohatého online programu možnosť zúčastniť sa krátkodobej alebo dlhodobej stáže. Okrem užitočných webinárov a elektronickej brožúry Stáže 2021/2022 sú pripravené aj krátke online pohovory so zamestnávateľmi. Keďže na UPJŠ študuje viac ako 20% zahraničných študentov, podujatie bude prebiehať aj v anglickom jazyku. Celkovo ponúkne prax 12 firiem a organizácií od  medzinárodných spoločností z oblasti IT, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, marketingových agentúr až po neziskové organizácie. Informačne najdôležitejším dňom je piatok 26. novembra, kedy budú od 10:00 do 12:00 prebiehať pohovory so zamestnávateľmi.

            Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú, okrem poskytovania kvalitného vzdelávania, vytvárané podmienky pre lepšiu uplatniteľnosť študentov na trhu práce už počas štúdia. Z výsledkov prieskumu Akademická štvrťhodinka vyplýva, že 59% zapojených študentov absolvovalo prax/stáž (údaje dostupné na https://prieskum.saavs.sk/vysledky/).  Viac praktických odborných skúseností (51%), ujasnenie kariérového smerovania (32%) ale aj poznanie svojich kvalít i nedostatkov (31%) či lepšie odborné a teoretické znalosti (31%) boli odpoveďami na otázku „Čo vám stáž/prax dala?“. Výsledky poukazujú na  potrebu organizácie programov podporujúcich nadobúdanie praxe v priebehu vysokoškolského štúdia, čo je aj motiváciou usporiadania tretieho ročníka Dňa stáží.  Do Akademickej štvrťhodinky sa zapojili aj študenti UPJŠ, z ktorých bolo 63% spokojných s priebehom svojej stáže/praxe (viac info).

„Prechod na trh práce chceme našim študentom uľahčiť. Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si uvedomujeme, že je dôležité, aby študenti, okrem nadobúdania teoretických vedomostí a sebarozvoja, získavali aj pracovné skúsenosti, a to už počas štúdia. Ideálnym spôsobom, sú krátkodobé či dlhodobé stáže. Univerzitné poradenské centrum UNIPOC UPJŠ už niekoľko rokov ponúka komplexné kariérové služby. Okrem individuálneho kariérového poradenstva, sa študenti môžu zúčastniť množstva workshopov, webinárov a podujatí, ako je napríklad Deň kariéry či Deň stáží. Takáto podpora je v slovenskom vysokoškolskom prostredí unikát, preto verím, že túto príležitosť študenti UPJŠ využijú,“ bližšie vysvetlila cieľ Dňa stáží riaditeľka Univerzitného poradenského centra UPJŠ, Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

Program:

22.11.2021      13:00 – webinár ŽivoToPíš (pripravte sa a zahviezdite so skvelým životopisom na Dni stáží)

24.11.2021 – špeciálna epizóda podcastu UNIPOkeC

26.11.2021      9:30 – webinár Prečo je dobré byť stážistom a dobrovoľníkom už počas štúdia

                        10:00 – 12:00 – 20 minútové pohovory so zamestnávateľmi

Viac informácií o Dni stáží nájdete na na tomto linku:
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/podujatia/den-stazi-2021/

tlačová správa

Pridajte komentár