fbpx
EAST MAG

Slovenský startup triumfoval na veľkom finále EIT Jumpstarter

EIT Jumpstarter, predakceleračný program podporovaný Európskym inovačným a technologickým inštitútom, vymenoval sedem najsľubnejších startupov v oblasti zdravia, potravín, surovín, energií, mestskej dopravy, výroby a nového európskeho Bauhausu. Medzi víťazov patrí riešenie, ktoré umožní paralyzovaným pacientom samostatne komunikovať (BirgerMind, EIT Health), inovácia, ktorá agreguje kapacitu batérií zaparkovaných elektrických vozidiel, aby sa inteligentne hospodárilo s energiou (Mjolnir Energy, EIT InnoEnergy) a slovenský projekt, ktorý využíva larvy múch na premenu potravinového odpadu na zvieracie krmivo bohaté na bielkoviny (BioConvert, Nový európsky Bauhaus).

EIT Jumpstarter, program hľadajúci talenty pre tímy s vysokým potenciálom, vybral vo veľkom finále, ktoré sa konalo v stredu, ako víťazov roku 2021 sedem riešení. Cieľom programu je pomôcť mladým inovátorom z tých regiónov EÚ[1], ktoré sú priemerné z hľadiska inovácií[2], aby sa ich vedecké nápady a objavy zmenili na úspešné podnikanie. Víťazov vyberali v siedmich kategóriách: zdravie, potraviny, suroviny, energie, mestská doprava, výroba a nový európsky Bauhaus (so zameraním na udržateľné a inkluzívne životné priestory). Ostatnými riešeniami, ktoré získali prvú cenu, sú: test, ktorý súbežne zobrazuje 80 zvyškov antibiotík (FlowForLife, EIT Food), startup, ktorého cieľom je stať sa vedúcim dodávateľom najčistejších nanočastíc v EÚ (Nano-Pure-Precision, EIT RawMaterials), inovácia, ktorá automaticky generuje optimálne programy pre roboty (RoboTwin, EIT Manufacturing) a sieť luxusných parkovacích zariadení pre (e-)bicykle so zameraním na bezpečnosť (T-Park, EIT Urban Mobility).

„Bol to skutočne jedinečný rok v živote programu EIT Jumpstarter, ktorý oslavuje svoju piatu edíciu. Nielenže sme privítali účastníkov z nových regiónov, ale do programu sme pridali aj novú kategóriu – Nový európsky Bauhaus. Vďaka týmto zlepšeniam sa tento konkurencieschopný program stal ešte bohatším. To, že tento rok prišiel rekordný počet žiadostí, je dôkazom toho, že EIT Jumpstarter je pre mnohých referenčným bodom. To nám dáva ohromnú motiváciu pokračovať v práci a ešte viac zvýšiť podporu inovácií v napredujúcich regiónoch EÚ,“ – povedala Dora Marosvolgyi, riaditeľka Cross-KIC strategických regionálnych inovácií v kategórii EIT Health InnoStars.

Od roku 2017 tento program vyškolil 570 začínajúcich podnikateľov. Len tento rok dostali organizátori 548 žiadostí, z ktorých 42 dostalo šancu predniesť svoj návrh pred porotou zloženou z odborníkov a súťažiť tak o finančné výhry – najlepšie tímy v každej kategórii vyhrali 10 000 € – a prístup k EIT Komunitnej sieti. Inovátori sa naučili základy budovania realizovateľného obchodného modelu, programoví mentori mali neoceniteľné postrehy a pomohli im overiť ich obchodné modely. Vďaka úzkej spolupráci s EIT komunitami sa EIT Jumpstarter stal jedným z kľúčových nástrojov na prenesenie inovatívnych nápadov z laboratórií na trh.

Víťazi programu EIT Jumpstarter v roku 2021

Víťazov vyberali v siedmich kategóriách.

Víťazi kategórie EIT Health

BirgerMind vyhral túto kategóriu s riešením, ktoré umožňuje úplne paralyzovaným pacientom samostatne komunikovať. GOTech Antimicrobial vyhral druhú cenu a Synflora tretiu cenu.

1. cena – BirgerMind (Lotyšsko)
2. cena – GOTEch Antimicrobial (Portugalsko)
3. cena – Synflora (Španielsko)

Víťazi kategórie EIT Food

FlowForLife vyhral prvú cenu s testom, ktorý súbežne zobrazuje 80 zvyškov antibiotík. Ich cieľom je získať označenie „antibioticky bezpečné“. SAFE Pack z Portugalska skončil druhý a Alghètica tretia.

1. cena – FlowForLife (Taliansko)
2. cena – SAFE Pack (Portugalsko)
3. cena – Alghètica (Taliansko)

Víťazi kategórie EIT RawMaterials

Nano-Pure-Precision má za cieľ stať sa vedúcim dodávateľom najčistejších nanočastíc (NPs, nanoparticles) v EÚ uplatnením technológie na báze laseru a tým ponúka vysokokvalitné NP z akýchkoľvek prvkov. Smart Components získali striebro a CynaraMulch bronz.

1. cena – Nano-Pure-Precision (Česko)
2. cena – Smart Components (Lotyšsko)
3. cena – CynaraMulch (Portugalsko)

Víťazi kategórie EIT InnoEnergy

Víťazný tím Mjolnir Energy agreguje kapacitu batérií zaparkovaných elektrických vozidiel, aby sa inteligentne hospodárilo s energiou. CO2offset získal druhú cenu a Energy Shift skončil tretí.

1. cena – Mjolnir Energy (Španielsko)
2. cena – CO2offset (Portugalsko)
3. cena – Energy Shift (Cyprus)

Víťazi kategórie EIT Manufacturing

Inovácia tímu RoboTwin – systém hardvéru a softvéru – sleduje pohyb pracovníkov, extrahuje ich know-how a automaticky generuje optimálny program pre roboty. Cieľom a víziou víťazného tímu je zefektívniť automatizáciu špecializovaných prác pomocou inteligentného učenia sa robotov. Surfvis.ai skončil druhý, za nimi nasledoval ElastoBrain.

1. cena – RoboTwin (Česko)
2. cena – Surfvis.ai (Turecko)
3. cena – ElastoBrain (Taliansko)

Víťazi kategórie EIT Urban Mobility

T-Park navrhuje sieť luxusných parkovacích zariadení pre (e-)bicykle so zameraním na bezpečnosť, jednoduché používanie a dostupnosť. Táto inovácia zabezpečila tímu prvú cenu. Druhú cenu udelili tímu NeWay a tretiu tímu RoToLo.

1. cena – T-Park (Španielsko)
2. cena – NeWay (Srbsko)
3. cena – RoToLo (Malta)

Kategória Nový európsky Bauhaus

BioConvert vyhral prvú cenu tejto kategórie s inováciou, ktorá využíva larvy múch na premenu potravinového odpadu na zvieracie krmivo bohaté na bielkoviny. SUSTHEALTH skončil druhý a Algreen tretí.

1. cena – BioConvert (Slovensko)
2. cena – SUSTHEALTH (Taliansko)
3. cena – Algreen (Poľsko)

Špeciálna cena

Víťaz ceny X-KICCynaraMulch (Portugalsko)

Ak chcete pokračovať v šľapajách víťazov a máte inovatívny nápad, neváhajte vyplniť pred-registračný formulár a náš tím vám dá vedieť, keď sa registrácia otvorí.

O programe EIT Jumpstarter

EIT Jumpstarter je výsledkom spolupráce šiestich EIT komunít vedomostí a inovácií: EIT Health, EIT RawMaterials, EIT Food, EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing a EIT Urban Mobility pod vedením EIT Health InnoStars. Spoločne organizujú EIT Jumpstarter, ktorého cieľová skupina zahŕňa tímy vedeckých projektov, inovátorov, vedcov, PhD. a magisterských študentov. Úspešní žiadatelia idú do Bootcampu, kde sa premiešajú tímy zo všetkých siedmich kategórií a získajú tak základy vypracovania obchodného prípadu pre podnikateľský nápad. Na konci tábora prezentujú svoj obchodný nápad na online Dni návrhov a najlepších 130 postupuje do ďalšieho kola. Sú to lokálne spojené školenia, kde sa tímy môžu ponoriť hlbšie do prípravy realizovateľného obchodného modelu, motivujú sa, aby si overili svoje predpoklady a vytvorili prvé obchodné plány. Po tomto nasleduje veľké finále.

Program bol spustený s cieľom skutočne vplývať na regióny stredovýchodnej a južnej Európy podporou inovácií a podnikania. Táto časť kontinentu je dosť podobná z hľadiska inovácie: potenciál je obrovský, je tam jedinečné množstvo vedeckých talentov, ale nápady inovátorov veľmi pravdepodobne zostávajú v zásuvkách, aj keď z priemyslu prichádzajú špecifické potreby, ktoré sa tak nenaplnia. Cieľom programu EIT Jumpstarter je spojiť inovatívne riešenia s takýmito potrebami a zlepšiť konkurencieschopnosť týchto regiónov. V roku 2019 vyhral program EIT Jumpstarter Cenu najlepšej asociačnej tréningovej iniciatívy v rámci ocenení Európskej asociácie (European Association Awards) a označenie iniciatívy na posilnenie postavenia mladých ľudí v rámci ocenení platformy Emerging Europe (Emerging Europe Awards) v roku 2020.


[1] Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Kosovo, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina a všetky ostatné krajiny oprávnené na program Horizon 2020.

[2] Podľa Európskej inovačnej výsledkovej tabuľky roku 2021

tlačová správa

Pridajte komentár