fbpx
EAST MAG

Projekt DeuS prináša na mieru šitý formát vzdelávania pre kreatívny sektor

Nezisková organizácia Creative Industry Košice sa počas uplynulých dvoch  rokoch, v spolupráci s desiatimi zahraničnými partnermi, venovala tvorbe nových prístupov k odbornému vzdelávaniu a príprave pre oblasť kreatívneho priemyslu.  Na základe medzinárodného výskumu potrieb aktérov kreatívneho priemyslu boli identifikované hlavné problémy, ktorým kreatívny sektor v procese vzdelávania  čelí. Výsledky výskumu slúžili ako podklad pre vznik novej vzdelávacej metodológie, ktorá je ako open-source dostupná na online platforme projektu www.deuscci.eu.

Základom DeuS metodológie je spolu s komplexným vzdelávacím programom aj  formát Living Lab, nástroj pre učenie prostredníctvom riešenia aktuálnych lokálnych výziev. Košickou výzvou pre Living Lab bola dostupnosť kultúry pre  všetkých obyvateľov mesta so zameraním na dôchodcov, zdravotne znevýhodnených ľudí a marginalizované skupiny. Vďaka aktívnej účasti zástupcov kreatívneho sektora, organizácií pracujúcich s cieľovými skupinami ako  Usmej sa na mňa, dôchodcov, hercov Sociálneho divadla Hopi Hope, spoločnosti Antik a ďalších, boli vytvorené praktické riešenia pre komunikáciu  kultúrnych podujatí voči rôznym skupinám obyvateľov.

Fáza tvorby vzdelávacej metodológie projektu DeuS, financovaná z programu  Európskej únie Erasmus+, bola v roku 2021 uzavretá záverečnou konferenciou  v podobe pop-up rozhlasového vysielania s názvom Radio DeuS a jej záznam je  dostupný na https://deuscci.eu/radio/. Ambíciou konzorcia partnerov je udržať vytvorenú metodológiu a online platformu živú, a aktívne tak vplývať na budúcu  podobu odborného vzdelávania a prípravy v oblasti kreatívneho priemyslu.

Creative Industry Košice je nezisková organizácia mesta Košice, ktorá sa zaoberá  podporou a rozvojom kultúry a kreatívneho priemyslu. Vyhľadáva a podporuje  talenty, poskytuje vzdelávacie, networkingové a pracovné príležitosti, a prispieva  tak k udržateľnému mestskému rozvoju.

tlačová správa

Pridajte komentár