EAST MAG

Prebuďme spolu Horný Gemer a jeho príbehy

Podľa dát zo Štatistického úradu Slovenskej republiky dolina Horného Gemera stráca obyvateľov. Ich počet za posledných 10 rokov výrazne klesol. Umiera ich viac, ako sa rodí. Trápením je tiež nedostatok pracovných príležitostí. Svedčí o tom aj výrazne vyšší počet ľudí hľadajúcich si prácu v porovnaní s inými regiónmi, a tak mnohí za prácou odchádzajú. Na Hornom Gemeri je preto len zopár aktívnych obyvateľov, ktorí sa snažia svoje obce v spiacich dolinách oživiť a prinavrátiť im stratenú slávu a lesk. Karpatská nadácia chce týchto ľudí podporiť v programe Prebuďme spiace doliny.

Stolár Miro Balogh žije v Rožňave, no v rodičovskom dome v Betliari má svoju dielňu. Pri prácach na rekonštrukcii miestneho úradu objavil staré kino odsúdené na zánik. Rozhodol sa odkúpiť zariadenie kina za symbolickú cenu, no nakoniec prišiel s ideou kino obnoviť  a starosta Betliara súhlasil. V tomto okrese funkčné kino chýba, a tak za ním musia obyvatelia cestovať  do 40 kilometrov vzdialenej Revúcej. Betliar kedysi žil kultúrou. V minulosti tam fungovalo aj putovné divadlo. Miro Balogh chce kultúru do obce prinavrátiť. Pandémia mu žiaľ nepomáha.

Prebuďme spiace doliny je program na rozvoj občianskeho aktivizmu v najmenej rozvinutých miestach východného Slovenska, akým je aj dolina Horného Gemera. Ide o miesta, kde to pomaly usína. V Karpatskej nadácii ich nazvali spiace doliny, kde akoby zastal život a ľudia nevidia perspektívu budúcnosti. Aj vďaka darcom chce Karpatská nadácia v nadchádzajúcom období prebudiť Horný Gemer a jeho príbehy.

Nataša Rokická vedie v obci Gočovo občianske združenie Zachovanie pamiatky Juraja Hronca. Aktivity združenia sa hlásia k odkazu tohto významného slovenského matematika a zakladateľa vysokého školstva na Slovensku. Združenie v obci udržiava jeho rodný dom, pripravuje spomienkový festival JURFest a ďalšie komunitné aktivity. Na realizácii sa budú podieľať aj ľudia z obce i okolia. Naučia sa paličkovať, vyšívať hantúchy, pripravovať tradičné jedlá a spoločne starať o lúku ich predkov. Počas roka sa budú v kultúrnom dome realizovať workshopy pre mladých pod vedením seniorov, ktorí remeslo ovládajú. V lete spolu s komunitou pripravia 1. ročník festivalu pre širokú verejnosť spojenú s prehliadkou toho, čo sa ľudia naučili. Premietať sa budú aj filmy o miestnych „svetových“ rodákoch.

Naša spoločnosť je taká silná, ako je silný jej najslabší člen. Aj preto Karpatská nadácia v tomto programe hľadá ľudíkomunitných lídrov, ktorí dokážu vznietiť iskru záujmu občanov o svoje okolie. Poskytne im intenzívny vzdelávací tréning, kde sa naučia praktické zručnosti v oblasti komunitného rozvoja, projektového manažmentu a komunikácie, aby dosiahli reálne zmeny vo svojej komunite a obci. Tiež podporí perspektívny projekt finančne. „Sme presvedčení, že zapálení lídri a silné komunity dokážu svoje obce skutočne prebudiť. Teší nás aj podporaspoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions, ktorá znásobí všetky dary až do výšky cieľovej sumy 3 500  eur.Preto budeme veľmi radi, keď sa k nám pridá verejnosť a spolu podporíme ľudí z doliny Horného Gemera na https://karpatskanadacia.darujme.sk/prebudme-horny-gemer/,” dodáva Laura Dittel riaditeľka Karpatskej nadacie.

Karpatská nadácia

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 25 rokov a počas svojej existencie podporila viac ako tisíc projektov sumou takmer 2,5 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia tiež podporuje a prináša inovatívne programy neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľudom na východnom Slovensku viesť úspešný a plnohodnotný život.

Pridajte komentár