fbpx
EAST MAG

Nové Security Girls budú pôsobiť ako ambasádorky bezpečnosti na svojich školách a v komunitách

Projekt Security Girl pod spoločnou taktovkou Aj Ty v IT a ESET, ktorého hlavným cieľom je sprostredkovať stredoškoláčkam a stredoškolákom dostatočné vedomosti o kyberbezpečnosti, sa preklopil do druhej fázy. Práve v týchto dňoch začína svoje špecializované školenia 40  Security Girls, ktoré sa stanú bezpečnostnými spojkami vo svojej komunite.

Prvý ročník programu Security Girl odštartoval na jeseň 2021, kedy v jeho prvej fáze absolvovalo základné školenia o kyberbezpečnosti takmer 200 stredoškoláčok z celého Slovenska. Z nich sme na základe ich motivácie a odhodlania vybrali 40 dievčat, ktoré od februára absolvujú komplexné školenia v oblasti prezentačných a komunikačných zručností, prácu s komunitou a prácu s grafickými programami. Na konci marca zároveň absolvujú špecializované bezpečnostné školenia s lektormi z firmy ESET. Nadstavbových balík workshopov cieli na posilnenie zručnosti, ktoré im pomôžu šíriť získané vedomosti o bezpečnom pohybe v kyberpriestore na svojich školách a v komunitách.

Komunita je dôležitý prvok zdieľania informácií

Podľa experta na IT bezpečnosť Jakuba Daubnera zo spoločnosti ESET, ktorý bude účastníčky školiť, každý z nás by mal ovládať nevyhnutné základy v oblasti digitálnej bezpečnosti. Ak má niekto v tejto téme pochybnosti, je vynikajúce, ak má na blízku osobu, s ktorou sa môže poradiť. ​​„Šírenie nadobudnutých vedomostí medzi rovesníkmi či v rodine je veľmi dôležité, pretože tým zvyšujeme bezpečnosť celej komunity. Práve týmto spôsobom môže 40 ambasádoriek prispieť k vyššej bezpečnosti stoviek ľudí zo svojho okolia.“

Ďalším pozitívnym rozmerom projektu je podpora diverzity. „Dlhodobo vnímame potrebu väčšieho zapojenia žien a dievčat v oblasti IT. Hoci sa ich zastúpenie zvyšuje, stále mu dominujú muži. Do podpory projektu Security Girl sme šli aj pre to, že sú do neho zapojené práve študentky,“ dopĺňa Lucia Marková, CSR manažérka spoločnosti ESET.

Deti internet potrebujú, musia však poznať aj riziká

Riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková vníma potrebu vzdelávania aj cez situáciu za uplynulé dva roky: „Pandémia a prechod škôl do online priestoru nám všetkým otvorili oči. Nie je reálne ani možné obmedzovať deti v čase strávenom na internete.“ Podľa Kotuliakovej deti používajú internet na prípravu na vyučovanie, ale aj na zábavu, vyhľadávanie informácií a vlastný rozvoj. „Práve preto potrebujeme, aby sa vedeli správne pohybovať v tomto priestore, vedeli ťažiť z výhod rýchleho prístupu k vedomostiam, ale zároveň poznali aj riziká, ktoré nám siete prinášajú,“ dodala riaditeľka Aj Ty v IT.

Špeciálny prínos pre mladých ľudí na stredných školách vníma pedagogička Alexandra Bátoryová. Učí informatiku na bratislavskom Gymnáziu Ladislava Sáru a pravidelne sa do aktivít Aj Ty v IT so svojimi študentkami zapája: „Najmladšie ročníky na stredných školách považujem za najohrozenejšie z hľadiska kyberšikany.“ Podľa nej deti potrebujú informácie o nástrahách, ktoré ich môžu stretnúť pri práci so sieťovými aplikáciami a zároveň by mali vedieť, ako treba reagovať, keď zistia, že sa deje niečo, čo nie je v ich prospech.

tlačová správa

Pridajte komentár