EAST MAG

IT Valley v kocke # 1-2

Prvé dva mesiace nového kalendárneho roka boli v Košice IT Valley búrlivé. Nové prednášky, spolupráce, stretnutia, pracovné skupiny, meetingy, ale aj business raňajky či plány do blízkej budúcnosti. Prečítajte si, čo nové priniesol január a február do klastra.

KASV – druhákov čaká skok do pracovného prostredia 

Košická akadémia softvérového vývoja je známa svojou praktickou časťou výuky, ktorá pozostáva nielen z práce na projektoch s mentormi z firiem, ale aj reálnou prácou vo firme, ktorá trvá 1 a pol roka. Druháci majú za sebou prezentácie projektov a od 1.marca 2022 sa začína ich cesta získavania praktických skúseností vo firmách Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Fpt Slovakia , GlobalLogic Slovakia alebo Visma Labs Slovakia.

PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU

LAB IT Creativity prepája firmy a gymnáziá v kraji

Tento školský rok vznikol z iniciatívy Košice IT Valley a Košického samosprávneho kraja projekt Lab IT Creativity. Ide o pilotný projekt, ktorý vo svojej úvodnej fáze prepojil a vytvoril dvojice z gymnázií pôsobiacich v kraji s košickými IT spoločnosťami. Momentálne majú gymnazisti rozpracované svoje projekty, na ktorých pracujú pod dohľadom skúsených mentorov z IT firiem. Projekt sa dostáva do druhej fázy. Od marca sa do projektu zapojí približne 150 študentov Technickej univerzity Košice, ktorí budú stredoškolákom pomáhať pri ďalšom napredovaní. Vďaka spoločnosti Siemens Healthineers, ktorá študentov oboznámila s metódou agilnej metódy riadenia projektov SCRUM pracujú študenti efektívnejšie.  

Slovak Business Agency hostila konferenciu INNO Industry 

Online stretnutie partnerov projektu INNO Industry bolo zamerané na prezentácie klastra na podporu a transformáciu smerom k Industry 4.0. Medzi prednášajúcimi bola popri zástupcoch MHRS, SIEA, SCCI aj výkonná riaditeľka Košice IT Valley Miriama Hučková, ktorá prezentovala prístup klastra a aktivity vyvíjané v danej oblasti.

Košický klaster nového priemyslu

Košický klaster nového priemyslu má ambíciu pozdvihnúť ekonomickú a sociálnu úroveň východného Slovenska na úroveň priemeru Európskej únie, ako aj integráciu univerzít s pozornosťou na technologický transfer. 

Vznik projektu má výrazný dopad na ekonomickú prosperitu a podporu inovačného prostredia v našom regióne. O možnostiach a benefitoch, ktoré vznik takéhoto konzorcia pre firmy a verejnosť prináša hovoril na poslednom stretnutí CEO Breakfast pán profesor Pavol Miškovský.

Najväčšie obavy z IT

Tri hostky, každá z iného prostredia a s iným inšpiratívnym príbehom. V polovici februára sa uskutočnila online diskusia, v ktorej Baška Klimek, Veronika Hudzíková a Tina Dadíková rozprávali o možnostiach a odporúčaniach, ktoré majú nadšenci informačných technológií, čím pomohli načrtnúť smer mnohým budúcim kolegom a kolegyniam. 

Ak ste diskusiu nestihli a hľadáte inšpiratívne príbehy, ktoré vás nasmerujú, môžete si ju pozrieť na YouTubovom kanáli Košice IT Valley.

Kyberbezpečnosť v oblasti medicíny

V rámci zapojenia v medzinárodnom projekte Cyber Interreg sme spolu s partnermi analyzovali situáciu kyberpezpečnosti v oblasti medicíny v jednotlivých krajinách. Vďaka podpore a informáciám od spoločnosti Siemens Healthineers sme vypracovali SWOT analýzu, ktorú sme prezentovali a následne diskutovali v rámci februárového online workshopu.

Open Data Platform

Klaster Košice IT Valley spoločne s Košice 2.0 a s mestom Košice pracovali na projekte Open Data Platform od marca minulého roka. Hlavným cieľom je zvýšiť transparentnosť a otvorenosť mesta voči jeho obyvateľom. 

Jedným z nástrojov, ako to dosiahnuť, je robiť rozhodnutia a poskytovať služby na základe dát. Ich analýzou je možné lepšie identifikovať problémy a naplniť tým skutočné potreby obyvateľov Košíc. Medzi výhody a možnosti, ktoré vznikajú otvorením dát, patrí vznik nových obchodných príležitostí a nekomerčných riešení, optimalizácia a digitalizácia služieb, či efektívne plnenie legislatívy. Zverejnene dát v strojov spracovateľnej podobe umožňuje efektívnejšie pracovať s dáta a previesť ich do zrozumiteľnejšej podoby vo forme grafov či infografík. Otvorené dáta tiež ponúkajú výhody občanom, ktorí môžu využívať aplikácie, ktoré vznikajú nad otvorenými dátami. Portál je zatiaľ spustený v pilotnej verzii a obsahuje prvé datasety. Klaster Košice IT Valley plánuje prispievať k rozvoju portálu analýzami a vizualizáciami k zlepšeniu kvality života Košičanov.

Nová pracovná skupina v klastri – Ženy v IT

V súčasnosti na Slovensku reprezentujú ženy len okolo 15,8% zo všetkých IKT špecialistov, čo je aj pod priemerom EÚ.  Aj napriek tomu, že sa digitálny sektor rozrastá s potenciálom vzniku pracovných miest, zastúpenie žien v tomto sektore je podpriemerné. Jedným z cieľov klastra Košice IT Valley je odprezentovať ženám povolanie v sektore informačných technológií ako rozumnú, dostupnú a zároveň atraktívnu voľbu a získať tak pomer žien a zvýšiť počet IKT špecialistov na východnom Slovensku. Klaster si je vedomý faktorov, ktoré ovplyvňujú ženy plnohodnotne sa uplatniť v IT sektore. Či už ide o stereotypy, nedostatok sebadôvery, vzorov a podobne. Košice IT Valley sa touto pracovnou skupinou bude snažiť vyvrátiť predstavu o IT ako o ekvivalente „kódovania“, ale taktiež chce podporiť ženy, aby im v potenciálnej kariére v IT  nebránili skreslené predstavy, nedostatočná dôvera vo vlastné schopnosti. Nová pracovná skupina hľadá odpovede a konkrétne kroky k naplneniu týchto cieľov.

Košice IT Valley

Košice IT Valley je záujmové združenie, ktorého cieľom je rozvoj východného Slovenska v oblasti informačných technológií.

Pridajte komentár