EAST MAG
Máme radi Ukrajinu

Kampaň Máme radi Ukrajinu sa zamerala aj na rómskych utečencov a tému obchodovania s ľuďmi

Zvládnuť utečeneckú krízu takýchto rozmerov sa darí len vďaka dobrovoľníkom, mimovládkam, samosprávam a zopár zapáleným ľuďom zo štátnej správy. Aj preto sa financie z kampane Máme radi Ukrajinu prerozdelia práve medzi mimovládky, neziskovky, miestne samosprávy a školy na východnom Slovensku, ktoré pomáhajú utečencom. Osobitný zreteľ dostanú organizácie pracujúce s rómskymi utečencami a s témou obchodovania s ľuďmi.

Máme radi Ukrajinu
Foto: Robert Nemeti

Z Ukrajiny utieklo od začiatku vojny za prvý týždeň viac ako milión ľudí, na Slovensko prišlo viac ako 75 000 obyvateľov Ukrajiny a tieto čísla každým dňom narastajú. Niektorí cez našu krajinu len prechádzajú, iní sa zdržia krátko alebo aj dlhodobo. Ubytovaní sú v rôznych zariadeniach či súkromných príbytkoch na východnom Slovensku a potrebujú základné hygienické potreby, jedlo, šaty, pomoc s registráciou, spracovaním traumy, ktorú prežili. Potrebujú komplexnú pomoc, aby sa dokázali postaviť na vlastné nohy, nájsť si príjem a zabezpečiť svoje živobytie.

„Zvládnuť utečeneckú krízu takýchto rozmerov sa darí len vďaka dobrovoľníkom, mimovládkam, samosprávam a zopár zapáleným ľuďom zo štátnej správy. Oni všetci z vlastných síl a vlastných financií pomáhajú obyvateľom z Ukrajiny a potrebujú na to pomoc nás všetkých,“ hovorí Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Máme radi Ukrajinu
Foto: Róbert Németi

Práve preto Karpatská nadácia spustila kampaň Máme radi Ukrajinu, ktorá pomôže mimovládkam, neziskovkám, miestnym samosprávam a školám na východnom Slovensku, aby utečencom zabezpečili základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc, prácu, vzdelávanie pre ich deti a čo najplnohodnotnejší život.

Skupinou, ktorá potrebuje osobitný prístup, sú Rómovia z Ukrajiny. Týmto utečencom sa nedostáva toľko ponúk na ubytovanie, nedôverujú úradom a komunikácia s nimi vyžaduje aj prítomnosť rómskych tlmočníkov. Kampaň sa preto osobitne sústredí aj na organizácie pracujúce s rómskymi utečencami. Okrem toho sa zameria aj na prevenciu obchodovania s ľuďmi, keďže sa zaznamenalo niekoľko prípadov, keď sa pašeráci snažili využiť nešťastie osamelých žien prichádzajúcich na Slovensko.

Ako to urobíme?

Prostriedky z kampane Máme radi Ukrajinu nadácia prerozdelí mimovládkam, neziskovkám, miestnym samosprávam a školám na východnom Slovensku cez rovnomennú výzvu Máme radi Ukrajinu, ktorá sa spustí už čoskoro.

Kampaň a viac informácií nájdete na Máme radi Ukrajinu | Donio

Máme radi Ukrajinu
Foto: Róbert Németi

Karpatská nadácia

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 25 rokov a počas svojej existencie podporila viac ako tisíc projektov sumou takmer 2,5 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia tiež podporuje a prináša inovatívne programy neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľudom na východnom Slovensku viesť úspešný a plnohodnotný život.

Pridajte komentár