EAST MAG

IT Valley v kocke #3 

Mesiac marec patril ženám aj v Košice IT Valley, ktoré pre ne pripravilo zaujímavý workshop, aj spoločné stretnutie inšpiratívnych žien z IKT prostredia a networking. Uplynulý mesiac bol náročný pre celú spoločnosť. Vojnový konflikt priniesol medzi ľudí vlnu neistoty a stresu. Aj to bolo témou klastra Košice IT Valley

Deň otvorených dverí v Košickej akadémii sofvérového vývoja

Košická akadémia softvérového vývoja, ktorá je pod záštitou klaster Košice IT Valley,  ponúka bezplatné trojročné štúdium pre všetkých, ktorí chcú pracovať v IT. Atraktívnou súčasťou tohto vzdelávania je aj mentorovanie špecialistami z popredných IT firiem. 28. marca sa záujemcovia mohli na Dni otvorených dverí dozvedieť viac o akadémii či o projektoch, na ktorých súčasní študenti pracujú. Na tomto podujatí sa taktiež predstavili aj 4 IT firmy, ktoré sú súčasťou akadémie: GlobalLogic, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Visma Labs Slovakia a Fpt Slovakia.  Aj vďaka Akadémii softvérového vývoja môžete viac preniknúť do sveta informačných technológií. 

UX Pivo #10 

Jubilejné desiate UX pivo sa venovalo výsledkom sčítania Humans of UX. Na online podujatí boli tieto výsledky interpretované. Dva mesiace zberu dát o slovenských a českých UX profesionáloch a pol roka spracúvania výsledkov prieskumu priniesli svoje ovocie. Cieľom projektu Human of UX bolo zistiť, kam sa komunita za posledných niekoľko rokov posunula. Druhým mapovaním slovenského UX trhu sa pokúsili zachytiť trendy, vývoj a tiež vplyv Covid-19 na ich prácu. Výsledky prieskumu odprezentovala dizajnérka a mentorka Miška Kočiová zo SUXA a Jitka Bartošová, UX výskumníčka z KISK. 

UX pivo

Výsledky prieskumu Ženy v IKT

Čo môžeme robiť, aby sme v technických odvetviach využili viac ženského potenciálu? Tejto téme sa venoval workshop pre členské firmy s Lenkou Hlinkovou. Ešte stále pretrvávajú platové rozdiely medzi mužmi a ženami na rovnakých pozíciách v oblasti informačno-komunikačných technológií. Nedávny prieskum, ktorý zastrešovala organizácia Žensky algoritmus Ženy v IKT odhalil viacero zaujímavostí. Výsledky tohto prieskumu si môžete detailne preštudovať na: https://www.zenskyalgoritmus.sk/zeny-v-it

IT Drinks by Košice IT Valley 

Ženy  majú čo ponúknuť svetu informačných technológií. Posledný marcový deň sa konalo stretnutie ženskej IT komunity v Košiciach. Jeho cieľom bolo budovať a udržiavať komunitu žien pracujúcich v IT sektore alebo angažujúcich sa v tejto oblasti. Prostredníctvom networkingu sme iniciovali rôzne inšpiratívne diskusie, vzájomnú podporu aj výmenu skúseností. Toto stretnutie sa konalo prvýkrát a dúfame, že nie naposledy. 

Technology Transfer and Innovations in Slovakia 

Webinár VisegradFund, ktorý sa konal 8.marca 2022, predstavil témy venujúce sa ekosystému a inováciám. Ponúkol odpovede na tri základné otázky, ktorými boli: 

  • ako výskum zvyšuje inovačnú silu Slovenska
  • aké opatrenia by posilnili inovačný ekosystém 
  • a ako slovenský inovačný ekosystém urýchľuje rast startupov 

Webináru sa zúčastnila aj riaditeľka Košice IT Valley Miriama Hučková, ktorá prezentovala tému Kooperácia ako kľúč k trvalo udržateľnému rozvoju regiónu. Okrem nej sa na podujatí zúčastnili aj spíkri Daniel Straka zo SOVVA, Peter Kolesár z CIVITTA Slovakia či Ján Košturiak z Innovato.

Ceo Breakfast

Členovia Košice IT Valley sa stretli pri pravidelných business raňajkách aj tento mesiac. Spoločne diskutovali na tému, ktorá sa dotýkala vojnového konfliktu na Ukrajine – Ako lepšie zvládať situáciu z manažérskeho aj ľudského hľadiska. Je dôležité vedieť, ako zvládať aktuálnu situáciu na Ukrajine, ako o nej hovoriť so zamestnancami a ako byť nositeľom pokoja a rozvahy v tíme. Miriam Lachová, CEO organizácie Human Dynamic Europe, predstavila členom IT Valley stabilizačné techniky na lepšie zvládnutie šoku a stresu, ktoré sú vysoko účinné pre prinavrátenie rovnováhy a pocitu istoty a bezpečia. 

Košice IT Valley

Klaster Košice IT Valley zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v košickom regióne. Združenie bolo založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa združenie pretransformovalo na klaster. V roku 2015 bol klaster certifikovaný na “Cluster Management Excellence Label GOLD” ako prvý v strednej Európe a je jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. V súčasnosti má 83 členov.

Pridajte komentár