EAST MAG
legobot
Zdroj: Legobot 2022

Žiaci základných škôl si zmerali sily v súťaži Legobot 2022

Dňa 27. 4. 2022 sa na SPŠE Prešov konal šiesty ročník robotickej súťaže pre základné školy s názvom Legobot. Po prestávke v roku 2020 a po online verzii súťaže v roku 2021 sa mohli zanietení programátori zo základných škôl opäť stretnúť a zmerať si sily v troch súťažných disciplínach.

Prvou súťažnou disciplínou bola disciplína EduBot, v ktorej mali súťažiaci prezentovať svoju učebnú pomôcku vyrobenú zo stavebnice LEGO. V tejto disciplíne sme mali tento rok len jednu súťažnú prácu, ktorou bol model veternej elektrárne v podaní Jakuba Mašlonku zo ZŠ Mariánska z Prievidze. Odborná porota ocenila kreativitu súťažiaceho, funkčnosť modelu a výbornú prezentáciu projektu.

Ďalšou disciplínou, medzi súťažiacimi veľmi obľúbenou, bola disciplína RescueBot. Úlohou súťažiacich bolo naprogramovať robota – záchranára, ktorý musí autonómne prekonať súťažnú dráhu, uchytiť obeť, v našom prípade kocku a vyniesť ju von za cieľovú čiaru. O víťazoch rozhodovalo splnenie súťažnej úlohy a najlepší čas. Prvenstvo v tejto kategórii opäť získal Jakub Mašlonka z Prievidze. S rozdielom niekoľkých sekúnd obsadil druhé miesto Mykyta Vavryk zo ZŠ Šmeralova v Prešove. Tretie miesto získali žiaci Jakub Lazorčák a Tomáš Neupauer zo ZŠ Kúpeľná v Prešove.

V poslednej súťažnej disciplíne si súťažiaci zmerali sily pri programovaní robotov kresliacich obrázky. Náročnosť tejto disciplíny spočíva hlavne v tom, že súťažiaci do dňa súťaže nevedia, aký obrázok budú kresliť. Na vytvorenie programu a jeho testovanie mali súťažiaci len dve hodiny. Pri hodnotení obrázkov sa brali do úvahy dosiahnuté tvary, rozmery, kompletnosť a čas kreslenia. Najlepšie si s touto disciplínou poradili žiaci zo ZŠ Ľubotice – Michal Naščák a Daniel Šitár. Druhé miesto patrilo Jakubovi Lazorčákovi a Tomášovi Neupauerovi zo ZŠ Kúpeľná. Tretie miesto získali Matej Gajdoš a Jaroslav Kantor zo ZŠ Sibírska v Prešove.

Všetkým zúčastneným žiakom vyjadrujeme veľkú pochvalu za ich vynaložené úsilie a za ich prácu nad rámec bežných školských povinností. Veríme, že aj naďalej budú rozvíjať svoje technické a programátorské zručnosti. Poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom základných škôl, ktorí svojich žiakov usmerňovali, motivovali a podporovali počas prípravy na túto súťaž.

Zdroj: Legobot 2022

tlačová správa

komentár: 1