EAST MAG
Zdroj: OZ SOSNA

Environmentálne projekty na východnom Slovensku prekvitajú

Služba VSE Zelená energia od apríla 2021 podporuje environmentálne projekty v regióne východného Slovenska. Doposiaľ pomohla zrealizovať 6 projektov. Podporila sa biodiverzita, kvalitný život slovenských včiel, zveľadili sa verejné priestranstvá, spojili sa komunity a v neposlednom rade sa zvýšilo povedomie a potreba edukácie v oblasti ochrany životného prostredia v rôznych vekových kategóriách.

Podpora regiónu a spolupráca subjektov idú ruka v ruke

VSE Zelená energia sa spojila s Nadáciou Ekopolis, ktorá jej od minulého roku poskytuje odborné poradenstvo i odporúčania na realizáciu projektov. Okrem nej sa spojila aj s o.z. Príbeh včely či SOSNA o.z. a ďalšími subjektami, ktoré postupne prefarbujú východné Slovensko na zeleno.

„Som rád, že spolu s našou službou prosperuje aj región. Podarilo sa nám prepojiť mnohé dôležité environmentálne témy a taktiež získať jedinečné partnerstvá, ktorých výsledkom sú konkrétne zelené výsadby. Vďaka patrí aj všetkým zákazníkom Zelenej energie, ktorí finančne prispievajú a teda sa priamo podieľajú na podpore rastu našej zelene,“ uviedol Juraj Bayer, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti VSE a.s.

„Hodnota podporených projektov má niekoľko rozmerov. Množstvo zelene vysadenej v rámci šiestich projektov spojilo ľudí a vytvorilo zázemie ďalšieho komunitného života. Hodnota vysadenej zelene bude časom rásť a rokmi, keď stromy zmohutnejú sa zhodnotí kvalita prostredia a nadväznosť na hniezdne možnosti vtáctva, úkryty malých zvierat. Pre ľudí prinášajú takto upravené priestranstvá veľký benefit, prinesú plody, posedenie v tieni, oddych pri speve vtákov a dobrý pocit z toho, ako dokážu vlastnou silou zmeniť svoje okolie k lepšiemu. Oceňujeme spoločnosť VSE a energiu, ktorú venuje podpore malých komunitných projektov a benefity, ktoré v produkte Zelená energia pre ľudí prináša,“ uviedla Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Už rastú…

  • Občianske združenie Nádej pre ČnT a projekt Zelené pľúca nášho mesta
Zdroj: OZ Nádej pre ČnT

Zeleň v mestskom parku v Čiernej nad Tisou, vzhľadom k ťažkým vlastníckym vzťahom nebola roky udržiavaná. Vďaka zanieteniu dobrovoľníkov Zelenej energii od VSE sa podarilo tento stav zmeniť. Na   odporučenie arboristu bolo navrhnuté omladenie výsadby a citlivé zásahy nevyhnutné pre zabezpečenie vitálnej funkcie parku ako miesta prechádzok, detských hier a pohybu pod korunami stromov. Miestni nadšenci vysadili lipy, duby, ale aj jablone a korkovník, spolu 17 stromov oživilo mestský park. Miestni obyvatelia chcú v rozvoji parku pokračovať a v nasledujúcom období doplniť lavičky a detské ihrisko. Výsadba drevín bola realizovaná 22. apríla 2022, teda symbolicky na Deň Zeme.

  • Stredná odborná škola ekonomická v Spišskej Novej Vsi a projekt Náučný včelí chodník pri školskej včelnici
Zdroj: OZ Nádej pre ČnT

Študenti Strednej odbornej školy ekonomickej v Spišskej Novej Vsi sa v odbore agropodnikanie v predmete včelárstvo vzdelávajú aj prakticky. Okrem výučby sa škola venuje aj osvete, prednáškam a exkurziám o dôležitosti chovu včiel a ochrane životného prostredia. Ku existujúcej školskej včelnici sa vďaka podpore Zelená energia od VSE podarilo vysadiť medonosné rastliny, dreviny a kríky. Výučba odborných predmetov tak môže prebiehať v reálnom prostredí a študenti vidia prácu včelára a praktické využitie medonosných rastlín.

  • Občianske združenie Nový Ruskov a projekt Dubová aleja nad obcou Nový Ruskov
Zdroj: OZ Nádej pre ČnT

Realizácia projektu oživila zabudnutý kút chotára obce. Tí skôr narodení si vďaka výsadbe oživili spomienky na miesta, na ktoré chodili ako deti. Mladšia generácia obyvateľov obce sa dozvedela, kde v minulosti rástol dubový les, kde stál historický majer a miestna strelnica.

Aleju pôvodne malo tvoriť 60 stromov, vďaka lokálnemu pestovateľovi sa podarilo vysadiť dokonca 120 sadeníc dubu letného.

  • Občianske združenie Ťahanovská záhrada a projekt Ťahanovská zeleň
Zdroj: OZ Ťahanovská záhrada

Miestnym dobrovoľníkom v Ťahanovciach sa podarilo vybudovať kvetinové, bylinkové a zeleninové záhony, spevniť svah, vybudovať kompostovisko a prírodné sedenie. Záhrada v Ťahanovciach sa rozrástla o zeleň, ale rozrastá sa aj komunita, ktorá ju navštevuje a to je hlavným výsledkom. 

Ako hovoria realizátori projektu: „Podpora skrz Zelenú energiu od VSE prispela k skrášleniu, zútulneniu a zefektívnenie priestoru Ťahanovskej komunitnej záhrady. Oslovili sme nové rodiny, získali nových pravidelných návštevníkov i dobrovoľníkov. Naučili sme sa mnohým novým zručnostiam, spoznali nové rastliny a ich význam a šírili osvetu o kompostovaní.“

  • Občianske združenie SOSNA a projekt Klimatické záhrady
Zdroj: OZ SOSNA

VSE Zelená energia podporila vznik 10-tich klimatických záhrad na školách v Košiciach. Ich realizáciu už viac ako 15 rokov zabezpečuje občianske združenie SOSNA. „Je najvyšší čas, aby sme k školským pozemkom začali pristupovať celkom inak. Pred školskými pozemkami stojí nová, naliehavá výzva: učiť deti o klimatických zmenách, ich príčinách a riešeniach na miestnej úrovni“, uviedlo združenie.

Cieľom záhrad je najmä regulovať teplotu okolia a zmierňujú extrémne výkyvy. Zároveň záhrady podporujú zadržiavanie dažďovej vody v pôde a zlepšujú mikroklímu, viažu uhlík v pôde a dreve a tak bránia jeho úniku do atmosféry. Popri týchto pozitívach zároveň združenie vzdeláva zamestnancov škôl a žiakov.

  • Občianske združenie Príbeh včely a projekt Levanduľový háj
Zdroj: OZ Príbeh včely

Jedným zo šiestich projektov bol aj minuloročný vznik levanduľového hája pri obci Rudník. Jeho cieľom je okrem iného podpora slovenských včiel, medonosné levandule im poskytujú kvalitné zázemie.

„V roku 2022 naša podpora pokračuje. Spolu so zákazníkmi Zelenej energie sme podporili revitalizáciu a rast levanduľového hája v sume takmer 1 800 eur,“ uviedol Juraj Bayer.

Zaujali vás realizované projekty a radi by ste sa tiež stali podporovateľom? Podieľajte sa na udržateľnom vývoja vášho okolia. Viac informácií o službe Zelená energia a jej benefitoch nájdete na webovej stránke www.zelenaenergia.sk.

tlačová správa

Pridajte komentár