EAST MAG
UPre ženy
Zdroj: uprezeny.sk

UPre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít

Tím odborníkov vytvoril unikátnu štúdiu, ktorá mapuje, čo, kto a najmä akým spôsobom pomáha rómskym ženám zlepšiť ich postavenie a životné podmienky. Výskumníci sa pritom zamerali na empowerment, nástroj používaný pri rozvoji komunít po celom svete. Zjednodušene ide o to: naučiť ľudí chytiť si rybu a nie im ju hotovú dať.

Štúdia UPre ženy: postavenie a empowerment žien vo vybraných marginalizovaných rómskych komunitách opisuje životnú situáciu rómskych žien a zameriava sa na to, čo im pomáha uplatniť sa na pracovnom trhu a aké prekážky stoja na ich ceste za prácou. Ojedinelo dáva hlas rómskym ženám z marginalizovaného prostredia.

„Už sa mi to stalo viackrát, že v telefóne mi povedali, áno, áno, príďte na pohovor a keď videli Rómku a z Luníka IX, tak povedali, že predo mnou už prijali inú,“ opisuje svoju skúsenosť účastníčka výskumu Erika.  

Nielen Erika, ale ďalších 67 žien (z Dobšinej, Veľkého Krtíša a Luníka IX v Košiciach) sa vyznalo, ako sociálne vylúčenie ovplyvňuje ich životy. Tieto ženy pritom prežívajú etnickú, rodovú i geografickú marginalizáciu, ale tiež násilie, ktorému sú často vystavené. Práve zlepšenie „empowermentu“ im môže pomôcť prekonať takéto extrémne prekážky, nájsť si prácu, rozvíjať rodiny a celú komunitu.

Čo je empowerment?

Empowerment je nástroj používaný pri rozvoji komunít po celom svete. S istou dávkou zjednodušenia ide o to: naučiť ľudí chytiť si rybu a nie im ju hotovú dať, no zároveň ide aj o snahu presvedčiť rómske ženy, že rybu si chytiť môžu, vedia a chcú. Vďaka tomuto procesu môžu posilniť svoje postavenie, pracovať na svojom rozvoji, prekonať pocity bezmocnosti a zúfalstva, ale aj objaviť a „vyhrabať“ niekde svoje skryté schopnosti.

Nastúpila som ako žehliarka do podniku, kde sa vyrábali, teda šili teplákové súpravy, športové oblečenie. Po čase ma tá robota bavila, ale viac ma zaujímalo to šitie, keď som videla, ako tie ženy šijú. Tak sama od seba som sa naučila šiť a vzali ma za šičku. Zhruba 15 rokov mám odrobené okrem iných zamestnaní ako šička,“ hovoríJarka.   

Táto jedinečná štúdia je výborným nástrojom na nastavovanie ďalších aktivít a verejných politík zameraných na rozvoj marginalizovaných rómskych komunít. Karpatská nadácia na jej základe nastavila nový program UPre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít.

Na výskumnej štúdii pracovali Mgr. Gizela Brutovská, PhD.; doc. Mgr. Monika Bosá, PhD.; doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD.; doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD. Celú si ju môžete pozrieť tu UPre štúdia – UPre ženy (uprezeny.sk).

Karpatská nadácia

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 25 rokov a počas svojej existencie podporila viac ako tisíc projektov sumou takmer 2,5 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia tiež podporuje a prináša inovatívne programy neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľudom na východnom Slovensku viesť úspešný a plnohodnotný život.

Pridajte komentár