EAST MAG
Zdroj: ICKK

Prvý ročník medzinárodného inovačného festivalu INNOVEAST-UNDERDOG

Chcete mať prehľad o lokálnych inováciách,  pokroku vedy a výskumu či aktivitách v oblasti kreativity v Košickom kraji? Nenechajte si ujsť 1. ročník medzinárodného inovačného festivalu Košického samosprávneho kraja, ktorý chystá Inovačné centrum Košického kraja. Vo štvrtok 9. júna sa v priestoroch košickej Tabačky Kulturfabrik uskutoční konferencia INNOVAVEAST-UNDERDOG 2022.

Inovačné centrum Košického kraja chce na východe Slovenska založiť tradíciu pravidelnej konferencie s medzinárodným dosahom, ktorá odprezentuje výsledky práce inovačných aktérov z kraja. Cieľom konferencie je prepojiť inovačných aktérov, študentov stredných a vysokých škôl s privátnym sektorom a inovačnými príležitosťami a zmierniť tak odliv mozgov z Košického kraja.

Podujatie INNOVAVEAST-UNDERDOG 2022 vytvára priestor aj na propagáciu lokálnych univerzít, podnikateľov, vedcov a známych osobností kultúrneho a spoločenského života v Košickom kraji ako aj nadnárodné spoločnosti, ktoré tu pôsobia. Má ambíciu zvýšiť záujem o podnikanie a inovácie. Účastníkmi konferencie budú práve zástupcovia zo spomínaných oblastí. Bodku za podujatím dá hudobný program.

Inovačné centrum Košického kraja vzniklo v auguste 2021 ako záujmové združenie právnických osôb medzi Košickým samosprávnym krajom, Mestom Košice, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie. Hlavným cieľom tejto spolupráce je podporiť rozvoj inovačného ekosystému, zvýšiť inovačný potenciál, vytvoriť udržateľné podmienky pre rast a rozvoj nových podnikateľských subjektov, spomaliť alebo úplne zastaviť odliv mozgov a prepájať jednotlivých inovačných aktérov.

Zdroj: ICKK

tlačová správa

komentár: 1