EAST MAG
Maľovanie robota
Foto: Žilinská univerzita v Žiline

Európsku cenu eTwinning získali dve slovenské školy

Témou roka 2021 bola „mediálna gramotnosť a dezinformácie“, učitelia z rôznych typov škôl vytvorili 1824 medzinárodných projektov v spoločných tímoch. Európsku cenu eTwinning 2021 získala a 1. miesto úspešne obsadila materská škôlka pri ZŠ s MŠ Vlkanová za projekt „STEAM Preschool Academy“ pani učiteľky Zuzany Garajovej, v kategórii žiakov do 6 rokov. Na 2. mieste sa umiestnilo Gymnázium Veľká Okružná zo Žiliny s projektom  „A Speech Which Can Reach“, v kategórii žiakov vo veku 16-19 rokov, pod vedením pani učiteľky Anny Trenčanovej. Obe ocenené školy sú aj držiteľmi prestížneho titulu „Škola eTwinning“.

eTwinning je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+, funguje 17 rokov, má cez 1 milión členov v Európe aj mimo nej a viac ako 13 000 členov v SR. Slovenská podporná organizácia pre eTwinning pôsobí na Žilinskej univerzite v Žiline. V čom sú víťazné projekty inšpiratívne, kto za nimi stojí a realizuje ich?

V projekte „STEAM Preschool Academy“ sa deti z materskej škôlky vo Vlkanovej hravou formou zoznámili so základmi kódovania a programovania, vyrobili si robota a rôzne predmety z odpadového materiálu, ktoré použili na kódovacej podložke. Každý mesiac plnili misie a výzvy od partnerov, prezentovali hry a aktivity zamerané na orientáciu v priestore a kódovanie bez počítača. Deti vymysleli aj príbehy robotov, ktoré znázornili prostredníctvom lega, vytvorili si farebný kód abecedy a vzor pre náramok priateľstva. Ďalším deťom v projekte nahrali odkaz prostredníctvom robota, ktorý si vypočuli všetky deti z partnerských škôl z Grécka, Turecka, Estónska a Španielska.

Foto: Žilinská univerzita v Žiline

Deti sa tešia, keď môžu sledovať kamarátov z iných krajín ako realizujú projektové aktivity na fotkách a videách v TwinSpace. Na základe úspechu v niektorých projektoch sa zapojila aj kolegyňa a asistentka v triede, pri plnení niektorých úloh ochotne spolupracovali aj rodičia ,“ povedala Zuzana Garajová, pani učiteľka zo ZŠ s MŠ Vlkanová.

Zuzana Garajová je učiteľkou už 39 rokov, od roku 2015 je v eTwinning-u súčasťou skupiny 20-tich učiteliek MŠ z medzinárodných krajín. Spoločne tvoria jedinečné projekty, vyvracajú stereotypy, obohacujú vlastné životy a životy detí z rôznych krajín, kultúr a školských systémov. Má na konte 75 eTwinning projektov, 30 Národných certifikátov kvality a 26 Európskych certifikátov kvality. eTwinning je jej srdcovka a dôkazom, že neznalosť angličtiny či nového prostredia nie je pri medzinárodných projektoch prekážkou, ale príležitosťou ako sa ďalej rozvíjať.

Súťaž roboty
Foto: Žilinská univerzita v Žiline

„Projekt „A Speech Which Can Reach je vyvrcholením všetkého, čo som sa doposiaľ naučila v rámci spoluprác v predošlých piatich projektoch. Myslím, že je úspešný práve preto, že sa doň pretavila naša radosť z medzinárodnej spolupráce, ktorá nám vyšla aj počas náročného obdobia karantén a dištančného vzdelávania v celej Európe,“ povedala Mgr. Anna Trenčanová z Gymnázia Veľká Okružná v Žiline, zakladateľka projektu.

Projekt prepája požiadavky z predmetov občianska náuka, anglický jazyk a literatúra, konverzácie z anglického jazyka. Podieľalo sa ňom 11 učiteľov a 160 žiakov z deviatich škôl a siedmich krajín: Slovenska, Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Turecka a Rumunska. V projekte sa riešilo a diskutovalo sedem kľúčových tém (zdravotná starostlivosť, životné prostredie, masmédiá, ľudské práva, výchova a vzdelávanie, ekonómia, politika).

Zdroj: Žilinská univerzita v Žiline

Medi najzaujímavejšie aktivity patrilo predstavenie našej krajiny cez spoločenský problém – znečisťovanie životného prostredia na Slovensku. Žiaci v menších národných skupinkách pripravili krátke reportáže a prispeli nimi do medzinárodnej kooperatívnej 200 stránkovej prezentácie, Issues You & I Face. Do elektronickej knihy European Youth Is Debating zas vkladali ďalšie reportáže spolu so zdrojmi informácii, vytvárali si pohľad na spoločenské otázky z viacerých strán a na vlastnej koži zažili boj s dezinformáciami. Vo finále projektu sa uskutočnila záverečná debata vynikajúcich a dobre pripravených rečníkov i podporných poslucháčov zo všetkých krajín a hlasovanie za najpresvedčivejší tím.

Mgr. Anna Trenčanová je v komunite učiteľov eTwinning-u osem rokov, má za sebou 6 projektov a získala 2 Národné a aj 2 Európske certifikáty kvality. Najväčšou odmenou a radosťou zároveň sú pre ňu rozvíjajúce sa vzťahy a vynikajúca spolupráca partneriek zo zahraničných škôl.

„Sme hrdí na tohtoročné slovenské zastúpenie v najvyššej súťaži eTwinning, ktorou sú „Európske ceny eTwinning 2022“. Mať víťazov zo Slovenska, a to hneď v dvoch hlavných vekových kategóriách, sa nestáva každý rok a vypovedá to o vysokej kvalite slovenských učiteľov. Tí sa týmto, spolu so žiakmi, právom zaraďujú k európskej špičke v práci na kvalitných, kolaboratívnych medzinárodných  eTwinning projektoch. I ťažký rok poznačený pandémiou a dištančným vzdelávaním, na ktoré neboli zvyknutí, dokáže urobiť oveľa viac, nadchnúť žiakov, spolupracovať v medzinárodných tímoch a splniť kritéria kvality na tej najvyššej úrovni,“ povedala Katarína Hrbáňová, koordinátorka programu eTwinning.

Projekty eTwinning menia, zdokonaľujú a obohacujú vzdelávací aj životný priestor všetkých členov tímu, od učiteľov a žiakov až po rodiny a komunity. V roku 2021 bol príležitosťou sprevádzať mladých ľudí na ceste boja s dezinformáciami. V roku 2022 vyzýva učiteľov a študentov, aby prehodnotili a inovovali svoje školy v rámci tohtoročnej témy „ Naša budúcnosť – krásna, udržateľná a spoločná: Školy a Nový európsky Bauhaus“.

tlačová správa

Pridajte komentár