EAST MAG
Zdroj foto: Botanická záhrada UPJŠ

Areál Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach ozvláštnia viaceré objekty umelcov

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa už niekoľko rokov okrem vedeckej, odbornej a popularizačnej činnosti venuje, tak ako mnoho iných botanických záhrad vo svete, aj sprístupňovaniu umenia pre svojich návštevníkov, ktorým skĺbenie krásy prírody s krásou vytvorenou človekom prináša nevšedný umelecký zážitok.

„Po vlaňajšej mimoriadne úspešnej výstave maliara Andreja Dúbravského pod názvom ‘Hlina a hmyz’ v jednom zo skleníkov Botanickej záhrady UPJŠ sa tento rok výtvarnými, presnejšie sochárskymi, dielami presunieme do exteriéru Botanickej záhrady. Od 21. júla do 23. októbra 2022 budú mať návštevníci BZ UPJŠ možnosť vidieť diela v rámci projektu SCUPA,“ vysvetľuje na úvod riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

„Projekt SCUPA – Sculpture park Botanická záhrada prinesie pilotnú výstavu sôch a objektov vo vonkajších priestoroch areálu Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Idea parku sôch prináša koncipovanú expozíciu v čiastočne voľnej, ale zároveň kultivovanej krajine, ktorú ponúka tamojší areál a arborétum. Projekt vznikol v rámci spolupráce VUNU Gallery a BZ UPJŠ a v rámci neho sa predstaví šesť košických autorov a jedna autorka naprieč rôznymi generáciami a prístupmi k médiu sochy,“ približuje kurátor výstavy Mgr. art. Nikolas Bernáth.

Medzi mladšími autormi, ako sú Katarína Bajkayová, Radovan Čerevka, Dávid Demjanovič, Michal Machciník, Kanrec Sakul a Boris Sirka, bude mať v Sculpture Parku zastúpenie aj minimalistické geometrické dielo zo 60. rokov 20. storočia jedného z nestorov košickej sochárskej tvorby, neoavantgardného umelca Juraja Bartusza. Areál BZ UPJŠ zaplní až do jesene celkovo osem expozícií.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia. Výstavu bude možné navštíviť počas otváracích hodín vonkajšieho areálu Botanickej záhrady UPJŠ medzi 9. a 18. hodinou v cene bežnej vstupenky. Vernisáž výstavy sa uskutoční 21. júla 2022 o 18. hodine, vstup je voľný.

Zdroj foto: Botanická záhrada UPJŠ

tlačová správa

Pridajte komentár