EAST MAG
Program Ascend GlobalLogic
Zdroj foto: Globallogic Slovakia

Vzdelávací program Ascend od GlobalLogic odštartuje tvoju IT kariéru

Globálne IT spoločnosti sa potýkajú s problémom nájsť dostatočné množstvo kvalifikovaných IT zamestnancov. Spoločnosť GlobalLogic sa tak rozhodla vytvoriť vlastný vzdelávací program Ascend, v ktorom majú šancu predovšetkým  uchádzači s juniorskými znalosťami. 

Program im poskytne vzdelávanie na konkrétnych projektoch, oboznámenie sa s konkrétnymi technológiami, cenné skúsenosti a prax. Tie idú ruka v ruke s finančným ohodnotením a benefitmi spoločnosti.

Zdroj foto: Globallogic Slovakia

„Program Ascend by GlobalLogic vznikol s úmyslom ponúknuť šancu juniorským kandidátom, ktorí nemajú dostatočnú prax, ale majú základné znalosti. Pod vedením skúseného mentora môžu svoju vášeň k IT rozvíjať a spolupracovať na klientských projektoch,“ hovorí Gabriel Grušovský, projektový manažér spoločnosti GlobalLogic. 

Práve reálne projekty sú pre študentov veľkým ťahačom. Majú šancu naučiť sa riešiť rôzne špecifické situácie a využívať konkrétne technológie. Po absolvovaní programu Ascend, majú stážisti možnosť zapojiť sa do vývoja projektov z oblasti Healthcare, Automotive či Industry.

Program Ascend – od študenta k juniorovi s praxou

Uchádzač o miesto v Ascend programe prejde na začiatku štandardným výberovým konaním. Najprv sa mentori zamerajú na jeho technické vzdelanie prostredníctvom formulára. Následne si uchádzača konkrétny mentor, ktorý sa stane počas programu aj jeho koučom, pozve na pohovor.   

„Program Ascend nie je určený pre úplných začiatočníkov.  Uchádzač sa musí vedieť orientovať v základoch jazyka C a operačného systému Linux. Musí zvládať algoritmizáciu a mať skúsenosť s implementovaním knižníc. Anglický jazyk na komunikačnej úrovni je nevyhnutnou podmienkou.“ dodáva Gabriel. 

Program Ascend prebieha v niekoľkých fázach. V prvej fáze dostane stážista študijnú osnovu s teóriou a praktickými úlohami, ktoré bude musieť zvládnuť. Mentor sa mu venuje počas celého programu, pomáha mu so zreteľom na to, čo ovláda a v čom má medzery. V poslednej  fáze sa stážista dostane k projektu s konkrétnymi projektovými úlohami. Jeho posun do poslednej fázy však závisí od jeho šikovnosti a vedomostí. 

„Program je skutočne obsiahly na prax, ale aj na teóriu. Máme však skúsenosti, že ak stážista chcel a bol šikovný, už po mesiaci sme ho vedeli presunúť do poslednej fázy. Všetko je len o šikovnosti nášho budúceho kolegu,“ vysvetľuje mentor programu. 

Zdroj foto: GlobalLogic Slovakia

Neplatená stáž je OUT 

Takýto program je výbornou štartovacou čiarou pre uchádzača, ktorý doposiaľ nepracoval vo firme či na reálnych projektoch. Jeho kariéra sa začne už pri nástupe do programu Ascend, kedy získa všetky benefity, ktoré poskytuje svojim zamestnancom spoločnosť GlobalLogic. Plat, počítač, prístup k technológiám či štandardné firemné benefity ako tréningy, raňajky, fruit day alebo teambuildingové aktivity. 

„Najväčším benefitom tohto programu je osobný mentor, ktorý sa stane doslova koučom alebo veľkým bratom stážistu. Dbáme na správny výber mentora, pretože ten ho bude motivovať, usmerňovať, vzdelávať. Takýto osobný prístup dáva kolegovi – juniorovi priestor pre osobný rast “ dodáva na záver. 

Posuňte svoje vedomosti, skúsenosti a kariéru na nový level prostredníctvom kariérneho programu Ascend. Voľné pozície si môžete pozrieť na ascend.globallogic.com

Simona Ďurkovič

Pridajte komentár