EAST MAG
Zdroj: Karpatská nadácia

Karpatská nadácia sa spojila s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, aby pomohli základným školám a komunitám v regióne

Grantové programy Sila komunity a Školy budúcnosti chcú zlepšiť kvalitu života na východnom Slovensku a zmierniť dopady kríz, ktoré postretli našu spoločnosť v posledných rokoch. Celkovo sa v nich prerozdelí 32 500 eur.  

„Pandémia, vojna či zhoršujúca sa klimatická kríza výrazne ovplyvnili náš spôsob života, zdravie a prírodné okolie. Prognózy nie sú pozitívne a keď sa spoločnosť nezameria na riešenia týchto kríz a ich následkov, budúce generácie čaká neľahká doba. Aj preto si myslíme, že je dôležité zaostriť práve na zdravie jednotlivcov aj celého regiónu, na zelenú udržateľnosť, na vzdelávanie (budovanie a posilňovanie kľúčových kompetencií) i inovácie, ktoré nám pomôžu zlepšiť celý región, vrátane vidieka. A tak sme spolu s DT IT Solutions Slovakia vytvorili Nadačný fond Magenta Life. Peniaze z fondu použijeme práve na zmiernenie dopadov spomínaných kríz,“ hovorí Veronika Miškech Fričová z Karpatskej nadácie.  

Myslíme aj na vidiek 

Grantový program Sila komunity podporí komunity na východnom Slovensku, ktoré dokážu prebrať zodpovednosť za rozvoj regiónu, nadväzujú dobrovoľnícke spolupráce a prepájajú ľudí so spoločnými záujmami. Zvlášť vítané je zapojenie dobrovoľníkov z radov zamestnancov Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Jedným z cieľov programu je prepojiť tradičný priestor vidieka s moderným spôsobom života v mestách. Výzva prerozdelí 12 500 eur, na 1 projekt je možné získať najviac 3 000 eur. Viac informácií TU

Zdroj: Karpatská nadácia

Naučme deti to, čo potrebujú v 21. storočí 

Grantový program Školy budúcnosti podporí inovatívne základné školy, organizácie a učiteľov/učiteľky základných škôl s kreatívnym a netradičným prístupom k vzdelávaniu. Pomôže im preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, prinášať inovácie a tvorivo pristupovať k vyučovaniu detí zo základných škôl. Podporí rozvoj kritického myslenia, zvýšenie úrovne komunikačných i argumentačných zručností, podporu zvyšovania digitálnych zručností a STEAM vzdelávania či budovanie zodpovedného prístupu k životu. 

Zároveň ponúkne priestor na opatrenia, ktoré pomôžu zmierniť negatívny dopad pandémie COVID-19. Vo výzve je 20 000 eur, na 1 projekt je možné získať maximálne 1 000 alebo 2 500 eur. Viac informácií TU

Karpatská nadácia

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 25 rokov a počas svojej existencie podporila viac ako tisíc projektov sumou takmer 2,5 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia tiež podporuje a prináša inovatívne programy neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľudom na východnom Slovensku viesť úspešný a plnohodnotný život.

Pridajte komentár