EAST MAG
Zdroj foto: UPJŠ

Po viacročnej prestávke sa v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach uskutoční výstava pod názvom Včelárstvo

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Asociáciou včelárov Slovenska ZO Košice (AVS), MIMI farmou, Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom (NPPC) a Ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku (ÚVč) pozývajú záujemcov na výstavu Včelárstvo. Posledná tohtoročná výstava v Botanickej záhrade na Mánesovej 23 v Košiciach bude sprístupnená pre verejnosť od 4. 11. do 20. 11. 2022 v čase od 9.00 do 17.00 hod.

Na výstave sa budú môcť návštevníci oboznámiť s rôznymi včelárskymi pomôckami, historickými nástrojmi využívanými pri včelárení, ale aj modernými pomôckami a najnovšími úľmi. Najväčším lákadlom najmä pre detských návštevníkov bude špeciálny úľ s presklenou stenou, v ktorom bude možné pozorovať živé včelstvo. Program pre školy je pripravený počas pracovných dní do 15. hodiny. Počas celej doby výstavy budú k dispozícii členovia AVS ZO Košice, ktorí zabezpečia poradenskú činnosť, predaj medu a ďalších včelích produktov. Záujemcovia pod vedením MIMI farmy sa budú môcť priučiť práci s včelím voskom a vyrobiť si vlastnú sviečku alebo vianočnú ozdobu. Výstava Včelárstvo sa v tomto roku stala zároveň sprievodným podujatím Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý je plánovaný v termíne 7. – 13. 11. 2022. 

„Pracovníci Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach aj spolupracujúci včelári privítali po covidových rokoch opätovnú možnosť včelárskej výstavy v priestoroch Botanickej záhrady. V chladnom a často pochmúrnom počasí v novembri nás výstava aspoň v myšlienkach vracia späť na slnkom zaliate lúky a lesy jarného a letného obdobia, ktoré svojou symbolikou prepája s blížiacou sa zimou a vianočnými sviatkami,“ hovorí a na výstavu pozýva prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Počas víkendových dní 12. a 13. 11. 2022 čaká návštevníkov pestrejší program. Svoju prácu budú prezentovať viacerí výrobcovia včelárskych pomôcok a úľov, predajcovia produktov, uskutoční sa dielnička pečenia a zdobenia medovníkov a zároveň budú pripravené prednášky pre včelárov, ale aj laickú verejnosť. Témy prednášok budú zamerané na pôvod a využitie včelích produktov, krajinárske opatrenia inšpirované prírodou so zameraním na podporu včely medonosnej a iných opeľovačov, prácu s jednoduchými úľmi s rotujúcim plodiskom, pomôcky pri chove matiek či úľovú problematiku.

 „V dobe klimatických zmien, úpadku biodiverzity a vymierania hmyzu si potrebujeme s plnou vážnosťou uvedomiť hroziace dôsledky aktuálneho vývoja. Je veľmi užitočné zdieľať skúsenosti medzi odborníkmi z rôznych oblastí, ktorých spoločné úsilie môže prispieť ku náprave narušeného životného prostredia. Včelárov aj pestovateľov rastlín spája rovnaký záujem prispôsobiť sa novým podmienkam a pozitívne formovať krajinu, ktorá poskytne hodnotné prostredie pre opeľovačov a súčasne zostane atraktívnym a zdravým prostredím pre život ľudí,“ vysvetľuje Ing. Robert Gregorek, PhD., vedúci Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

tlačová správa

Pridajte komentár