EAST MAG
Buď Smart plagátik
Zdroj foto: VKJB

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach poskytuje bezplatné workshopy pre seniorov

Súčasná rýchla doba kladie zvýšené nároky na všetkých. Všetko sa presunulo do online sveta. Aj starší pritom chcú byť aktívni a učiť sa novým veciam, nie vždy však majú dostatok príležitostí. Navyše, musia čeliť hoaxom, či podvodným správam, ktorých nepravdivosť sa ťažko overuje. Potreba sociálneho kontaktu s blízkymi ich núti zvyšovať digitálne kompetencie. Mladí často nemajú dostatok času trpezlivo vysvetľovať a učiť generáciu svojich rodičov ako zaobchádzať s modernými technológiami.

Projekt Buď Smart je zameraný na zvýšenie úrovne digitálnych zručností a povedomia o súčasných technológiách u ľudí vo veku 50+ a seniorov. „Verejná knižnica Jána Bocatia v spolupráci s kvalifikovanými lektorkami a s podporou SK-NIC zrealizuje cyklus šiestich praktických prednášok s cieľom zlepšiť digitálne kompetencie účastníkov – pomôcť im pri používaní základných digitálnych zariadení a aplikácií, komunikácii s blízkymi i rodinou, pri využívaní a zapájaní sa do online služieb, vzdelávania a kultúry, či pre lepšie uplatnenie na trhu práce. Jedným z našich špecifických cieľov je aj zvýšenie digitálnej bezpečnosti a pomoc pri rozoznávaní dezinformácií a hoaxov. Trvalú udržateľnosť projektu a širší dosah zabezpečíme formou edukačných videí na zvolené témy, ktoré budú prístupné všetkým,“ vysvetľuje Monika Barvirčáková z Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. Na vzdelávací kurz sa môže prihlásiť maximálne 25 ľudí, kapacitu sa však podarilo naplniť pár dní po spustení registrácie.   

Lektorkami vzdelávacieho programu budú odborníčky z občianskeho združenia Ženský algoritmus. Hlavnú činnosť združenia tvoria programy Lean In Slovakia, Coding Camp, vzdelávanie firiem a verejnosti v oblasti diverzity, inklúzie a nevedomých predsudkov a ďalšie online vzdelávanie v oblasti digitálnych a mäkkých zručností. 

„Dlhodobo sledujeme prínosné aktivity o.z. Ženský algoritmus, nakoľko sa úspešne špecializujú nielen na digitálne vzdelávanie dievčat a žien, ale aj senioriek a seniorov, boli jednoznačnou voľbou. O to viac nás potešilo, keď nadšene prijali našu ponuku spolupráce a rozhodli sa toto vzdelávanie odborne pokryť,“ vysvetľuje Monika. 

Čo sa na kurze naučíte? 

Účastníci sa na začiatku kurzu dozvedia, ako používať základné digitálne zariadenia (smartfón, tablet, notebook). Neskôr získajú alebo posilnia svoje digitálne zručnosti v oblastiach ako práca s internetom a e-mailom, nákup tovarov a služieb cez internet, prístup k vzdelávaniu a kultúre online. Workshop ich tiež naučí, ako efektívnejšie vyhľadávať informácie, pracovať s dátami a bežnými aplikáciami. 

„Špecifickou témou bude digitálna bezpečnosť – ako sa chrániť
v online priestore a nenaletieť podvodníkom; rovnako tak kritické myslenie a rozlišovanie hoaxov, dezinformácií a propagandy – a ako ich nešíriť, ako rozoznať dôveryhodné zdroje informácií, či ako správne čítať štatistiky a grafy a vecne diskutovať,“ dodáva na záver. 

tlačová správa

Pridajte komentár