fbpx
EAST MAG
V súťaži Technická myšlienka roka sme objavili mladé talenty
foto: UNIZA

V súťaži Technická myšlienka roka sme objavili mladé talenty 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA) usporiadala 14. ročník súťaže Technická Myšlienka Roka (TMR) pre stredoškolských študentov. Do finálového kola  postúpilo 17 najlepších projektov  z celého Slovenska, ktoré súťažili v oblastiach mechatroniky, elektroniky, IT a mnohých ďalších. Medzi top 3 víťazné projekty patria: CityApka, Smart hodinky, Gravírovač. Z množstva kvalitných a vynikajúco prezentovaných projektov udelila FEIT UNIZA Cenu FEITcity za projekt Queasy – webová aplikácia zo stredoškolského učiva.  

Víťazný projekt zlepšuje kvalitu života v mestách

Víťazný projekt CityApka zlepšuje kvalitu života v mestách prostredníctvom inteligentných technológií. Aplikácia dovoľuje občanom nahlásiť rôzne problémy a mestskej správe vydávať oznámenia. Súčasťou projektu je aj hardwarová časť zameraná na meranie počasia a komunikácia pomocou LoRaWan siete. Autorom projektu je študent Milan Babuliak zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom Meste. 

Súťaž technická myšlienka roka 2023
foto: UNIZA

Smart hodinky a Gravírovač

Na 2. mieste sa umiestnil študent Vratko Hajducík zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne. Jeho projekt Smart hodiniek v sebe integruje žiakmi často využívané funkcie ako sú rozvrh hodín, čas do konca hodiny, miesto učebne, úložisko pre heslá a ďalšie doplnkové funkcie ako napríklad LED svetlo, ovládanie TV a stopky. 

Na 3. mieste sa umiestnil projekt z oblasti mechatroniky – Gravírovač. Navrhli ho študenti Martin Tóth a Martin Gizela zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach, a to spolu s riadiacou aplikáciou. Gravírovač je riadený Arduinom a výkon laseru umožňuje gravírovať do rôznych materiálov ako napríklad drevo  a koža. 

Queasy je webová aplikácia zameraná pre učiteľov, žiakov a iných používateľov, ktorí si chcú preskúšať svoje znalosti z učiva strednej školy.
foto: UNIZA

Webová aplikácia na preskúšanie učiva

Študenti Pavol Hodás a Martin Krause, zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom Meste, získali ocenenie Fakulty elektrotechniky a informačných technológií za projekt Queasy. Queasy je webová aplikácia zameraná pre učiteľov, žiakov a iných používateľov, ktorí si chcú preskúšať svoje znalosti z učiva strednej školy. 

Súťažiaci študenti SŠ preukázali nadštandardné výsledky a ich projekty presiahli bežnú úroveň stredoškolského učiva. Ovládali nové technológie a programovacie jazyky, venovali sa riešeniam v oblasti IoT a Indrustry 4.0.  „Učitelia SŠ majú veľkú zásluhu na tom, že sa ich študenti môžu rozvíjať aj nad rámec vyučovacích programov. Spoločne s nimi sa aj my snažíme pripraviť mladých ľudí pre prax a rozvíjať ich talent,“ povedal doc. Marián Hruboš, predseda hodnotiacej komisie súťaže z FEIT UNIZA.  

3D render DPS bez OLED displej modulu.
foto: UNIZA

Na FEIT UNIZA bez prijímačiek

FEIT UNIZA ponúkla súťažiacim stredoškolákom technickú podporu a mentoring z akademického i priemyselného prostredia. Spolu s partnermi Deltech, GlobalLogic Slovakia, Goodrequest, onsemi, Semikron, Siemens Mobility – Inžinierske centrum Žilina, Schaeffler, ZAIT (IT klaster Žilinského regiónu) tak popularizuje nielen atraktívne štúdium technických odborov, ale aj uplatnenie v praxi. Študentov, ktorí sa umiestnili do 3. miesta, prijme FEIT UNIZA bez prijímacích skúšok. Detailnejšie informácie o súťaži: feit.uniza.sk/tmr.

tlačová správa

Pridajte komentár