EAST MAG
Nemocnica AGEL Košice-Šaca vzdala hold svojim sestrám a pôrodným asistentkám. Ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni získali štyri z nich
Zdroj foto: Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Nemocnica AGEL Košice-Šaca vzdala hold svojim sestrám a pôrodným asistentkám. Ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni získali štyri z nich

Medzinárodný deň sestier (12. 5.) oslávili zamestnanci Nemocnice AGEL Košice-Šaca slávnostným popoludním v Dome umenia v Košiciach. Krásnym spoločenským podujatím si uctili nenahraditeľnú a náročnú prácu sestier a pôrodných asistentiek. Ocenenie Biele srdce  na regionálnej úrovni si prevzali štyri sestry.

Vedenie Nemocnice AGEL Košice-Šaca spolu so zástupcami Skupiny AGEL a zamestnancami zdravotníckeho zariadenia uplynulý piatok (12. 5.), pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier, vzdali hold práci sestier, ktorých služba v zdravotníctve je neoceniteľná. Deň, kedy si celý svet pripomína ich nenahraditeľné, krásne a nesmierne náročné povolanie, oslávili spoločenským podujatím v Dome umenia Košice. „Vaša profesia je mimoriadne významným povolaním, aj keď v našej spoločnosti sa jeho status často podceňuje a nedostáva sa mu dôležitosti, ktorú by si zaslúžilo. V rámci zdravotníckych tímov máte významné postavenie. Zvýšila sa vaša odborná kvalifikácia, bez vás by nebolo možné vykonávať klinickú medicínu v praxi. Máte väčšiu zodpovednosť, samostatnosť a v podstate ste tým najdôležitejším členom medicínskeho tímu, nakoľko máte ten najužší kontakt s našim pacientom. Kontakt v smútku, v osamelosti, v sklamaní a bolesti, ale i v radosti a nádeji, prihovoril sa sestrám výkonný riaditeľ spoločnosti AGEL Mgr. Tomáš Lučkai, MPH, ktorý pripomenul dojímavú legendu o stvorení sestry a v mene vrcholového vedenia spoločnosti AGEL všetkým zdravotníckym pracovníkom poďakoval za ich prácu pre spoločnosť.

Úprimný obdiv a vrúcne poďakovanie prítomným sestrám následne vyjadril generálny riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA: „Dovoľte mi, aby som v tento váš veľký deň vzdal hold vašej práci, ktorú vykonávate s veľkým nasadením. Prajem si, aby ľudia uvideli, kto ste a uvedomili si, čo všetko robíte pre dobro našich pacientov. Čo všetko obetujete a musíte zvládnuť, aby pacient prichádzajúci do nemocnice ubolený a nešťastný, z nej taký neodchádzal. Ste pri tom, keď sa život rodí, pri radosti, smútku, bolesti, aj vo chvíľach, keď život končí. Veľkým umením vášho poslania je z ľudí, ktorí trpia, majú svoj bôľ a žiaľ, urobiť ľudí, na ktorých to napokon vôbec nie je vidno.“

Súčasťou slávnostného podujatia bolo udelenie cien Biele srdce na regionálnej úrovni, ktoré vedenie zdravotníckého zariadenia a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice III odovzdali štyrom sestrám. Prvouocenenou sestrou Nemocnice AGEL Košice-Šaca pre rok 2023 bola pre svoje odborné, profesionálne a manažérske schopnosti sestra v praxi Eva Bartóková, ktorá sa svojmu poslaniu venuje už úctyhodných 43 rokov. Jej najbližšia zdravotnícka rodina ju vníma ako úžasnú, ľudskú, spoločenskú, priateľskú, precíznu a až veľmi pedantnú sestru, ktorá už 18. rok prekračuje prah polikliniky. Bola spoluzakladateľkou jedného z najťažších oddelení nemocnice – oddelenia dlhodobo chorých. „Ocenenie by si zaslúžila každá jedna sestra. Cením si to a prajem každému, koho poznám aj nepoznám, veľa pracovných úspechov,“ uviedla pani Eva Bartóková.

Druhou ocenenou sestrou sa stala pôrodná asistentka, ktorá svoju pozíciu vykonáva už 42 rokov. Aktívne sa podieľa na zavádzaní štandardov v pôrodnej asistencii a je prítomná všade tam, kde treba pomôcť, poradiť, odovzdať svoje odborné vedomosti, osobné skúsenosti a zručnosti mladým pôrodným asistentkám. Je pôrodnou asistentkou, pre ktorú je typický zmysel pre zodpovednosť, svedomitosť, náročnosť voči sebe i práci iných. Za jej vysoké pracovné nasadenie, ktoré sa odzrkadlilo aj počas pandémie ochorenia COVID-19 získala ocenenie Biele srdce v kategórii pôrodná asistentka – manažérka Alžbeta Boslaiová, dipl.p.a. „Veľmi sa teším, že som bola ocenená, pretože svoju prácu mám veľmi rada. Bolo to pre mňa prekvapením. Na pôrodnej sále som už 42 rokov, a to už niečo znamená,“ reagovala krátko po prevzatí ocenenia pani Alžbeta Boslaiová, dipl.p.a.

Tretie ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni v kategórii sestra – manažérka patrilo sestre pracujúcej na jednom z najťažších oddelení nemocnice – Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Terézii Vavrekovej. Počas svojho 40-ročného pôsobenia v Nemocnici AGEL Košice-Šaca zaškolila množstvo sestier. Jej pohladenie a povzbudivé slová častokrát nahrádzajú detským pacientom prítomnosť najbližšej osoby, akou je matka. Za láskavý a profesionálny prístup k pacientom, za náročnú a pridanú hodnotu, odbornosť a nasadenie jej ocenenie právom patrí. „Ďakujem celému vedeniu nemocnice, ocenenie si nesmierne vážim. Som rada, že tieto chvíle môžem prežívať v kruhu svojich najmilších spolupracovníkov. Slová, ktoré dnes smerom k sestrám odzneli, dojali veľa tvárí k slzám. Dlho budem s láskou a dobrým pocitom v srdci na tento deň spomínať,“ vyjadrila sa pani Terézia Vavreková.

Ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni v kategórii sestra – manažérka bolo venované aj vedúcej sestre Oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny Mgr. Zuzane Krasnecovej, ktorá k plneniu pracovných povinností pristupuje vždy zodpovedne a motivačne smerom k svojim spolupracovníkom, čím vytvára na pracovisku príjemnú a tvorivú atmosféru. Štyridsať rokov na jednom z náročných a ťažkých oddelení, akým je OAIM, by bez ľudskosti, empatie, asertivity, ochoty pomôcť a tímovej práce nebolo možné zvládnuť. Jej silnou stránkou je priebojnosť, pracovitosť a oddanosť. „Som  veľmi milo prekvapená, ocenenie som nečakala. Je to úžasný, príjemný pocit a veľké zadosťučinenie. Želám každej sestre, aby to mohla zažiť,“ uviedla po odovzdaní ocenení pani Zuzana Krasnecová.

tlačová správa

Pridajte komentár