EAST MAG
Ako prebiehal Jeden deň vysokoškoláka na UPJŠ?
Zdroj foto: UPJŠ

Ako prebiehal Jeden deň vysokoškoláka na UPJŠ?

Druhý ročník podujatia Jeden deň vysokoškoláka na UPJŠ prebiehal počas uplynulého týždňa od 22. do 26. mája 2023 na jednotlivých fakultách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ).

Podujatie je jedinečná príležitosť pre budúcich vysokoškolákov získať reálnu skúsenosť so štúdiom na vysokej škole. Pre každého študenta vytvára priestor na pár hodín ochutnať atmosféru vysokej školy, ocitnúť sa v koži vysokoškoláka a na základe toho zistiť, akým smerom sa vybrať do budúcna. Jeden deň vysokoškoláka je určený pre všetkých študentov prvého, druhého a tretieho ročníka stredných škôl.

Stredoškoláci mali k dispozícii výber z bohatej ponuky reálne vyučovaných predmetov, prednášok, seminárov a cvičení z rôznych študijných odborov Lekárskej, Prírodovedeckej, Právnickej fakulty, Fakulty verejnej správy, Filozofickej fakulty a Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach.

Jeden deň vysokoškoláka na UPJŠ
Zdroj foto: UPJŠ

Študenti si tak mohli vyskúšať naozaj všetky odbory

Program prebiehal denne v dopoludňajších hodinách. Pondelok odštartovala prednáška na tému Internet – dobrý sluha, zlý pán. Utorok predstavila ponuku svojich odborov Prírodovedecká fakulta a Fakulta verejnej správy. Streda patrila Ústavu telesnej výchovy a športu, štvrtok zasa Právnickej fakulte. Od utorka do štvrtka stredoškoláci navštevovali Filozofickú fakultu, v stredu a vo štvrtok mali možnosť spoznať Lekársku fakultu. Výber predmetov bol zostavený zámerne s ohľadom na vytvorenie čo najpestrejšej ponuky predmetov. Študenti si tak mohli vyskúšať naozaj všetky odbory, ktoré ich zaujímajú, a to aj na rôznych fakultách. Pre žiakov, ktorí sa ešte nerozhodli, akú vednú disciplínu by v budúcnosti radi študovali, univerzita pripravila popularizačno-osvetové prednášky na rôzne témy ako kybernetická bezpečnosť, problematika životného prostredia a klimatických zmien, šírenie nebezpečných dezinformácií či správny výber vysokej školy.

„Veľmi nás teší a zároveň povzbudzuje, že o toto podujatie je záujem nielen zo strany košických stredných škôl, ale druhý rok po sebe nás navštívili stredoškoláci z okolia Košíc či z Prešovského samosprávneho kraja,“ zhodnotila prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou a organizátorka podujatia Jeden deň vysokoškoláka na UPJŠ, doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.

„Stredoškoláci si môžu prezrieť naše priestory, majú možnosť klásť otázky súvisiace so štúdiom či s prijímacím konaním. Prostredníctvom aktivít názorne ukážeme študentom, ako prebieha vzdelávanie na UPJŠ. Ich účasť nie je pasívna, zapájajú sa aktívne odpoveďami na naše otázky, živo diskutujeme, prípadne majú možnosť zapojiť sa aj do kvízu a vyhrať ceny,“ priblížila priebeh podujatia RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD., ktorá prednášala na tému ekológie.

Jeden deň vysokoškoláka na UPJŠ
Zdroj foto: UPJŠ

„Snažíme sa byť menej formálni a ukázať im, že do výučby na vysokej škole vstupuje študent aktívne. Nabádame ich k tomu, aby sa pýtali, čo ich zaujíma a pripomíname im, že neexistuje zlá otázka. Spočiatku sú tichší, ale ku koncu prednášky sa vždy diskusia rozvinie,“ doplnil prednášajúci doc. RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., ktorý sa odborne orientuje na oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Jeden deň vysokoškoláka na UPJŠ
Zdroj foto: UPJŠ

tlačová správa

Pridajte komentár