EAST MAG
Univerzita bez hraníc na UPJŠ Košice
Ilustračné foto: Pexels.com

Univerzita bez hraníc na UPJŠ pokračuje aj v tomto roku

Denný detský tábor Univerzita bez hraníc je určený pre žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) organizuje tábor už 13-krát počas letných prázdnin.

Od 10. do 14. júla 2023 bude na UPJŠ študovať 46 detí. Vedenie UPJŠ v Košiciach zastáva myšlienku rovnosti v procese vzdelávania. To znamená, že všetky deti majú rovnaké právo na kvalitné štúdium bez ohľadu na životnú situáciu, rodinné zázemie či finančné možnosti. Preto sa každého ročníka Univerzity bez hraníc zúčastňujú aj deti z rôznych centier pre deti a rodiny z mesta Košice a jeho okolia. Do 13. ročníka sme prijali dve deti z Centra pre deti a rodiny na Uralskej 1 v Košiciach a dve deti z Centra pre deti a rodiny v Košickej Novej Vsi.

REKLAMA

„Je veľmi dôležité, aby sa do programu a kolektívu účastníkov Univerzity bez hraníc zapojili aj deti z centier pre deti a rodiny. Poukazujeme na to, že štúdium má zmysel pre ich budúcnosť, každý má právo na vzdelanie, “ vysvetlila prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.

Hravé letné vzdelávanie

Pre deti je pripravený kontinuálny program na všetkých piatich fakultách UPJŠ. V pondelok dostanú od našich odborníkov rady a tipy, ako sa správať ekologickejšie a prispieť tak k ochrane nášho životného prostredia a našej planéty, kolektív z Fakulty verejnej správy UPJŠ naučí deti, ako by malo vyzerať inteligentné a udržateľné mesto budúcnosti.

V Univerzitnej knižnici si malí vysokoškoláci zaspomínajú na knihy, ktoré už prečítali. V utorok sa program presunie na Lekársku fakultu UPJŠ. Mladí študenti sa dozvedia, čo by nemalo chýbať v každej lekárničke, uvidia ľudské telo z inej perspektívy a spoznajú baktérie. V stredu budú účastníkmi simulovaného súdneho sporu na Právnickej fakulte UPJŠ. Odborní zamestnanci z Botanickej záhrady UPJŠ naučia deti o rastlinách niečo nové. Predposledný deň deti strávia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ. Vyrobia si kaleidoskopu, budú skúmať najmenšie živočíchy pod mikroskopom a odhaľovať svet chémie.

Pred tým, než účastníkom tábora vedenie univerzity slávnostne odovzdá diplomy, vyskúšajú si štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ. Naučia sa, aké to je pracovať v médiách, čo všetko obnáša svet sociálnej práce alebo čo je úlohou politológa. Vzdelávací program doplnia športové aktivity, ktoré pripravili pedagógovia z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ.   

Detská univerzita vyvoláva túžbu po poznaní

Cieľom Univerzity bez hraníc je hravou formou vzbudiť záujem a podporiť nadšenie pre vedu a vzdelanie u detí. Chceme rozvíjať ich talent, schopnosti a zručnosti, aby sa z nich postupným štúdiom stali skvelí odborníci z rôznych oblastí. Zároveň majú účastníci denného tábora možnosť využiť obdobie letných prázdnin zmysluplne.

„Všestrannosť a originálnosť programu je výsledkom poctivej prípravy našich pedagógov a odborných zamestnancov, ktorým patrí úprimné poďakovanie. Rovnako ako aj celému organizačnému tímu, ktorý zabezpečuje bezproblémový priebeh detského tábora a partnerom, ktorí podporili tento projekt. Vzbudzovať v deťoch túžbu po poznaní, viesť ich ku kritickému mysleniu a slobodnej diskusii je to, čo nás motivuje. “ Uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Trinásty ročník Univerzity bez hraníc podporili U. S. Steel Košice, Svet zdravia, Vissim, TASR, Drevsting s.r.o., Alian s. r. o., EZÚS Via CapartiaFpt Slovakia.

tlačová správa

Pridajte komentár