fbpx
EAST MAG
Dielo z výstavy MetAImorfózy. Foto: Archív MVL
Foto: Archív Múzea Vojtecha Löfflera

Sú creepy i humorné. Diela vytvoril umelec spolu s AI

Troška surrealizmu, temnota i humor. To všetko ponúka výstava diel, ktoré v prevažnej miere vytvorila umelá inteligencia a samotný autor jej len pomáhal. V Múzeu Vojtecha Löfflera do 20. augusta pod názvom MetAImorfóza prezentujú tvorbu AI a Zsolta Lukácsa.

Jednotlivé diela sú vytvorené pomocou nástroja Stable Diffusion XL 0.9, čo je model umelej inteligencie s otvoreným zdrojovým kódom, vyvinutým spoločnosťou Stability AI.

„Pri tvorbe diel autor využil základnú techniku „text to image”, a to v dvoch podobách: zadávaním vlastných príkazov alebo využitím citátov od autorov svetovej literatúry, v doslovnej alebo účelne preformulovanej forme. Citáty pochádzajú od autorov Franz Kafka, Edgar Allan Poe či Allen Ginsberg,“ objasnil kurátor Boris Vaitovič. Z. Lukács teda AI zadával buď priame príkazy alebo citáty a výsledok môžete vidieť sami.

Zoltán Lukács. Foto: Archív MVL

Narážka na Kafkov román

Hoci to môže na prvý pohľad pôsobiť hrozivo, v niektorej z hlbších vrstiev diela odrážajú i humor, čím často prekvapia. „Bez farby, bez štetca, s matematickou presnosťou na nás umelá inteligencia sype obrazy, ktoré občas len ťažko rozoznáme od skutočnosti,“ uviedol kurátor.

Foto: MVL

Samotný autor konštatuje, že názov výstavy je narážkou na román Franza Kafku Premena, kde sa hlavný hrdina premieňa na chrobáka. Aj Z. Lukács priznáva, že prechádza vďaka „koketovaniu“ s umelou inteligenciou akousi postupnou premenou. Najviac si užíva napätie medzi dvoma protipólmi – humorom a temnotou.

Hra s formuláciami

Posolstvom umeleckej tvorby autora výstavy je metafyzický nihilizmus. Popiskami vystavených diel sú samotné prompty, teda príkazy, ktoré zadával umelej inteligencii. Práve v schopnosti formulovať ich čo najvhodnejšie tu spočíva samotné umenie autora.

Z. Lukács sa narodil v roku 1972 v Košiciach a je absolventom VŠVU v Bratislave – odbor grafika, ateliér voľnej grafiky a knižnej ilustrácie prof. Dušana Kállaya. Od roku 2018 zastáva funkciu riaditeľa Školy umeleckého priemyslu v Košiciach. Zároveň tiež pracuje ako editoriálny ilustrátor týždenníka TREND a externý doktorand na Fakulte umení TUKE.

komentár: 1