fbpx
EAST MAG
Živé IT Projekty

ZAPOJTE SA: Živé IT Projekty transformujú vzdelávanie a IT priemysel v regióne

Unikátny vzdelávací projekt Živé IT Projekty, ktorý predstavuje novú úroveň spolupráce medzi univerzitami a praxou, vstúpil do svojho 9. ročníka.

Tento projekt, organizovaný pod záštitou Katedry počítačov a informatiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a združením Košice IT Valley, poskytuje študentom možnosť vstúpiť do sveta reálnych IT projektov, pri ktorých ich vedú odborníci z praxe a akademického sveta.

Živé IT Projekty prinášajú inovácie

Každý ročník prekvapuje niečím novým a inšpiratívnym. Kým minulý rok výherný tím vytvoril aplikáciu Melanoma App na domácu samodiagnostiku znamienok, v roku 2022 získala prvé miesto aplikácia pre športovú analýzu ľadového hokeja. Študenti pracujú so širokým spektrom tém, ktoré prinášajú inovatívne riešenia pre rôzne sféry života, či už ide o lepšiu pracovnú efektivitu, alebo pomoc v medicínskej oblasti akou bol napríklad nápad vytvorenia hry používanej pri rehabilitácii detí.

Registrácia tém do nového ročníka je oficiálne spustená a my sa už teraz nevieme dočkať na všetky zaujímavé a inovatívne nápady. Tento rok sme sa rozhodli zamerať na témy, ktoré prispievajú rozvoju miest, samospráv a tretieho sektora. Takýmto spôsobom sa môžu študenti výrazne podieľať na rozvoji sociálnych, environmentálnych, kultúrnych či vzdelávacích cieľov.

Zdroj foto: Košice IT Valley

Spolupráca s odborníkmi

V rámci projektu sa študenti organizujú do 4-5 členných tímov, v ktorých majú príležitosť pracovať na skutočných IT riešeniach počas štyroch mesiacov, od októbra do januára. Sú pod odborným vedením expertov z praxe i akademického prostredia. Výstupom projektov sú často softvérové prototypy vrátane informačných systémov, webových stránok, mobilných aplikácií, cloudových riešení či inteligentných rozhraní.

Ako pozitívny bod celého projektu vnímame aktívnu spoluprácu so zadávateľmi projektov. Ide o odborníkov z praxe, čo prispieva k veľmi odbornému a dynamickému priebehu projektov. Projektový tím si kladie za cieľ vytvoriť funkčný prototyp, ktorý následne preverí užívateľská komunita.

Projekt vyvrcholí slávnostným finále, na ktorom budú študenti prezentovať svoje riešenia pred odbornou porotou a verejnosťou. Toto finále je príležitosťou demonštrovať vytvorené riešenia a súperiť o atraktívne ceny. Prihlásené firmy majú taktiež možnosť prispieť do projektu vlastnými cenami, ktoré poputujú víťazom.

Živé IT Projekty siahajú za hranice bežného vzdelávania v oblasti IT. Spájajú akademické vedomosti s praktickou skúsenosťou a umožňujú študentom získať reálne zručnosti potrebné pre úspešný vstup do IT priemyslu. Okrem väčšej špecializácie študentov, veríme, že projekt prináša prínos aj pre región, keďže sa zameriava na témy s reálnym dopadom na miestny ekosystém a vytvára inovatívne a zmysluplné riešenia.

Ako sa zapojiť?

Zaregistrovať jeden alebo viac projektov môže spoločnosť, firma alebo organizácia prostredníctvom Google formulára v termíne do 15. septembra 2023. Dôležitým aspektom je, aby bol v spoločnosti či firme určený produktový vlastník pre každý projekt. Ten sa bude študentom venovať aspoň 1x týždenne (možnosť online stretnutia).

Pre zaregistrovanie projektu stačí iba zopár informácií:

  • názov projektu,
  • opis projektu,
  • zoznam odporúčaných technológií (nepovinné),
  • kontaktná osoba (vystupuje ako vlastník produktu, mala by komunikovať so študentmi počas celého riešenia projektu).

Vítame všetkých, ktorí majú záujem o účasť, a pozývame vás k registrácii projektov a aktívnej spolupráci na rozvoji IT sektora na Slovensku. Do programu Živé IT Projekty máte možnosť prihlásiť sa prostredníctvom online formulára.

Pre bližšie informácie o Živých IT Projektoch a možnostiach účasti, nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na viktor.mitruk@itvalley.sk.  

Košice IT Valley

Klaster Košice IT Valley zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v košickom regióne. Združenie bolo založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa združenie pretransformovalo na klaster. V roku 2015 bol klaster certifikovaný na “Cluster Management Excellence Label GOLD” ako prvý v strednej Európe a je jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. V súčasnosti má 83 členov.

Pridajte komentár