EAST MAG
Mesto Košice
zdroj foto: mesto Košice

Business Košice má potenciál pritiahnuť do Košíc nových investorov

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili návrh uznesenia, ktorý predložil primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, o vzniku neziskovej organizácie BUSINESS KOŠICE. Mesto tak reaguje na dlhodobú potrebu lepšej propagácie ekonomického záujmového územia Košíc s ambíciou pomáhať.

Business Košice – nová značka na investičnej mape Európy

Príchod strategického investora, automobilky Volvo Cars Slovakia, zvýraznil potrebu upevnenia značky Košíc ako atraktívnej cieľovej destinácie na európskej investičnej mape. Nová organizácia bude mať na starosti získavanie nových investičných príležitostí pre mesto Košice a blízky región. Komplexnú starostlivosť o podnikateľský sektor, zber a distribúciu špecifických dát, podporu lokálnych investícií, propagáciu investičných príležitostí, udržanie a lákanie talentu, budovanie podnikateľskej komunity či prípravu ekonomických analýz. „Novovznikajúca organizácia zastreší záujmy ekonomického a urbanistického rozvoja Košíc s cieľom budovania úspešnej medzinárodnej značky mesta. V rámci svojich služieb poskytne komplexnú investičnú, dátovú a konzultačnú podporu pre budúce, ale tiež už existujúce strategické podnikateľské subjekty,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. Organizácia tiež podporí rozvoj podnikania a obchodných príležitostí. Pre podnikateľský sektor vytvorí vhodné prostredie rastu a vzájomnej previazanosti s mestom Košice a jeho organizáciami.    

REKLAMA
Zdroj foto: mesto Košice

  

Košice stoja pred historickými investičnými príležitosťami

Business Košice predpokladá založenie a štart svojej činnosti na prelome rokov 2023/2024 s ročným rozpočtom 140 512 eur. Poslanci zvolili členov dozornej a správne rady neziskovej organizácie a jej riaditeľa, ktorým sa stane Mgr. Martin Mudrák, ktorý zastáva pozíciu Splnomocnenca mesta Košice pre inovácie a rozvoj. „Mesto Košice dnes stojí pred mnohými historickými príležitosťami – príchodu nadväzujúcich strategických investícií v oblasti automobilového priemyslu, pokračujúcou transformáciou a rozvojom svojej vedomostnej a kreatívnej ekonomiky, ale tiež pred radom príležitostí spojených s budúcou obnovou susednej Ukrajiny. Sú to príležitosti, o ktoré chce mesto Košice v silnej regionálnej konkurencii aktívne zabojovať. Popri nových príležitostiach však nesmieme zabúdať ani na starostlivosť o už existujúce hospodárske subjekty, ktoré dlhodobo vytvárajú pracovné príležitosti a prispievajú k ekonomickej prosperite. Budovanie ekonomicky úspešných a ambicióznych Košíc je však možné len spoločnými silami. Preto sa tešíme na aktívnu a intenzívnu spoluprácu naprieč sektormi,“ uviedol Mudrák.

Martin Mudrák
Zdroj foto: Mesto Košice

Ekonomickú značku Košíc vytvárame spoločne

Pod založenie Business Košice sa podpornými stanoviskami podpísali aj partneri z klastrov (Košice IT Valley), obchodných komôr (KRK SOPK, AmCham), združení právnických osôb (CNIC) či Letiska Košice. Zhodli sa, že cesta k ekonomickému úspechu mesta a regiónu vedie cez vzájomnú spoluprácu. „Medzisektorová spolupráca je nesmierne dôležitá pre všetkých z nás. Vo vedení mesta si uvedomujeme potrebu vytvárania takého prostredia, ktoré bude atraktívnym nielen pre podnikateľov, ale aj pre jeho občanov. Naším hlavným a dlhodobým cieľom je, aby sa v meste Košice oplatilo podnikať a žiť. Založenie medzisektorovej platformy na podporu a propagáciu ekonomického a urbanistického rozvoja mesta, organizácie BUSINESS KOŠICE, je ďalším dôležitým krokom, ktorý Košiciam pomôže vybudovať silnú medzinárodnú značku schopnú prilákať a podporovať strategické investície a potrebný talent. Hospodársky úspech Košíc výrazným spôsobom prispieva k zlepšeniu kvality života nielen jeho obyvateľov,“ zdôraznil viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda (nezávislý).

Založenie novej organizácie potešilo aj riaditeľku Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Janu Končekovú. „Vedenie mesta Košice a poslanci mestského zastupiteľstva si po rokoch vypočuli podnety z podnikateľskej a akademickej sféry a začali tak novú éru projektu, ktorý má potenciál priniesť okrem spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami, organizáciami a privátnym sektorom ďalšiu pridanú hodnotu, medzi ktorú bezpochyby patrí nielen ekonomický ale aj urbanistický rozvoj,“ dodala Končeková.

tlačová správa

Pridajte komentár