EAST MAG
živé IT projekty
Foto: archív organizátora

Živé IT projekty motivujú študentov zlepšovať život v regióne

Výnimočný vzdelávací projekt Živé IT projekty postúpil do ďalšej fázy. Po registrácii a výbere tém nastala aktuálne finalizácia študentských tímov a priraďovanie tém. A môže sa začať pracovať! Projekt predstavujúci novú úroveň spolupráce medzi univerzitami a praxou vyvrcholí v januári, keď v rámci finále študenti odprezentujú svoje výsledky pred odbornou porotou.

Projekt je realizovaný pod záštitou Katedry počítačov a informatiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a združením Košice IT Valley. Poskytuje študentom možnosť vstúpiť do sveta reálnych IT projektov, pri ktorých ich vedú odborníci z praxe a akademického sveta.

REKLAMA

Študenti univerzít (TUKE a UPJŠ) pracujú v spolupráci so súkromným sektorom na projektoch, ktoré nie sú len biznisovo, ale aj rozvojovo efektívne. Aktuálny 9. ročník je zaujímavý tým, že sa projekty nezameriavajú len na biznisový potenciál súkromného sektora. Prihlásené sú aj projekty, ktoré majú pomôcť 3. sektoru – mestu a samosprávam. Snažia sa motivovať študentov, aby prispievali aj svojou znalosťou k lepšiemu životu v regióne a prostrediu okolo seba. Takýmto spôsobom sa môžu výrazne podieľať na rozvoji sociálnych, environmentálnych, kultúrnych či vzdelávacích cieľov.

Aplikácia na samodiagnostiku znamienok či analýzu hokeja

Každý ročník prekvapuje niečím novým a inšpiratívnym.

V roku 2022 získala prvé miesto aplikácia pre športovú analýzu ľadového hokeja. Vytvorili ju študenti z TUKE pod vedením mentora zo spoločnosti TRUE Performance. Projekt spadá do portfólia produktov Hockey Analysis poskytujúcich spätnú väzbu z taktických a technických situácií pre trénerov, tímy a samotných hráčov. Vytvorená aplikácia nahráva video stream. To umožňuje okamžitú analýzu udalostí získaných na základe postrehov trénera alebo dát analytika zdieľaných aplikácií pomocou MQTT, čím dopĺňa existujúce riešenia a vytvára komplexný systém video analýzy.

Minulý rok zase výherný tím študentov z UPJŠ pod vedením mentora zo spoločnosti Visma Labs vytvoril aplikáciu Melanoma App na domácu samodiagnostiku znamienok. Po nahratí obrázka sa v aplikácii zobrazí výsledok. Riešenie bolo konzultované s odborníkmi z oblasti medicíny a je postavené na metódach Deep Learning.

prezentácia Melanoma App
Foto: Sergej Chodarev

Študenti skrátka pracujú so širokým spektrom tém, ktoré prinášajú inovatívne riešenia pre rôzne sféry života. Či už ide o lepšiu pracovnú efektivitu, alebo pomoc v medicínskej oblasti, akou bol napríklad nápad vytvorenia hry používanej pri rehabilitácii detí.

Témy si v rámci aktuálneho ročníka zaregistrovalo 27 spoločností, pričom niektoré spolupracujú so školami, múzeom a inými organizáciami. Dokopy sa teda zapojilo 35 subjektov a spolupracovať s nimi bude dokopy 210 študentov na 46 projektoch. Tímy sú totiž zložené zo 4 -5 členov. „Registráciu a výber tém už máme za sebou. Momentálne prebiehajú organizačné úkony ako finalizácia študentských tímov a ich priradenie k jednotlivým témam. Nasledovať bude štart práce na projektoch, prvé stretnutia študentských tímov s ich mentormi,“ dozvedeli sme sa od organizátorov.

Zo študentov sa rokmi stávajú mentori

Výstupom projektov bývajú najčastejšie softvérové prototypy vrátane informačných systémov, webových stránok, mobilných aplikácií, cloudových riešení či inteligentných rozhraní.

Najväčším úspechom je, že vyše 20 spoločností prichádza každý rok s novými témami projektov. Mnoho študentov prvých ročníkov Živých IT projektov sa dnes zapája v úlohe mentorov firemných partnerov. Je to dôkaz toho, že Živé IT majú zmysel.

„Tento rok sme sa zamerali na samosprávy a tretí sektor. Máme vyše 40 projektov, preto spomeniem len niektoré, napr. GeoPortál KSK, Smart City či Zelené mesto. Novinkou je nové spolupracujúce pracovisko, Katedra technológií v elektronike na FEI TUKE, a preto bude niekoľko tém aj z oblasti elektroniky,“ naznačila za TUKE Zuzana Dubajová.

Študenti najskôr vytvoria tímy, ktoré sa následne prihlasujú na jednotlivé témy. Tento proces je podľa jej slov každoročne bleskový a väčšina tém je obsadená v priebehu pár minút od spustenia prihlasovania.

záujem študentov je obrovský
Foto: Sergej Chodarev


„Očakávame, že aj tento rok Živé IT projekty prispejú k budovaniu mostov medzi IT profesionálmi, študentmi a verejnosťou. Celkovo máme ambíciu, aby Živé IT projekty rástli a rozvíjali sa ako platforma pre inovácie, vzdelávanie a spoluprácu v oblasti IT. Veríme, že naša snaha bude mať pozitívny vplyv na IT komunitu v Košiciach a okolí, a opäť spoločne posunieme hranice vzdelávania o čosi ďalej,“ dodala na záver.

Projekt vysoko hodnotí aj výkonná riaditeľka klastra Košice IT Valley Miriama Hučková. “Živé IT projekty sa tešia každoročne veľkému záujmu firiem, ktoré zbierajú zaujímavé témy a zadania počas celého roka, aby ich na začiatku akademického roka mohli študentom sprostredkovať. Záujmu sa nemožno čudovať, v minulosti totiž študenti firmám priniesli riešenia, nasedením ktorých spoločnosti následne ušetrili státisíce eur. 

Tento ročník Živých IT projektov je výnimočný prepájaním troch svetov – sveta súkromného sektora, akademického sektora, a verejného sektora. Cieľom tohtoročných projektov je priniesť digitálne a inovatívne riešenia tam, kde ich dostupnosť môže byť z kapacitných, či finančných dôvodov, náročnejšia. Živé IT projekty sú však symbolom spolupráce, ktorá je prínosná pre všetkých, a vďaka ktorej sú Košice domovom mnohých technologických firiem,” vyjadrila sa M. Hučková. 

komentár: 1