EAST MAG
živé IT projekty
Zdroj: archív organizátora

Živé IT projekty sú v plnom prúde. Tento rok je v centre pozornosti región

Zaregistrovali ste už Živé IT projekty? Je to myšlienka duálneho vzdelávania pretavená do praxe, pod ktorú sa podpísali Katedra počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach a  združenie Košice IT Valley. Aktuálne prebieha 9. ročník tohto výnimočného vzdelávacieho projektu, do ktorého sa zapojil opäť výnimočný počet zadávateľov tém, študentov, tímov i mentorov.   

Podujatie je najväčšou akciou na Slovensku, ktoré realizuje prepojenie viacerých univerzít a praxe s aktívnou účasťou študentov. Do tohtoročných Živých IT projektov sa zapojilo dokopy 35 subjektov a spolupracuje s nimi 210 študentov na 46 projektoch. Tímy sú zložené zo 4 -5 členov. 

REKLAMA

Zaostrené na 3. sektor

Študenti univerzít (TUKE a UPJŠ) pracujú v spolupráci so súkromným sektorom na projektoch, ktoré nie sú len biznisovo, ale aj rozvojovo efektívne. Aktuálny 9. ročník je zaujímavý tým, že sa nezameriavajú len na biznisový potenciál súkromného sektora. Prihlásené sú aj projekty, ktoré majú pomôcť 3. sektoru – mestu a samosprávam. Podujatie vyvrcholí v januári, keď v rámci finále študenti odprezentujú svoje výsledky pred odbornou porotou.

Úspešný uplynulý rok

V uplynulom roku sa na prvom mieste umiestnil tím študentov z ÚI UPJŠ v zložení Ivanov Stanislav, Fetkovych Oleksandr, Kuchtová Martina, Džama Dominik, Kurimský František pod vedením mentora Martina Nguyena zo spoločnosti Visma Labs.

Vytvoril aplikáciu Melanoma App na domácu samodiagnostiku znamienok. Po nahratí obrázka sa v aplikácii zobrazí výsledok. Riešenie bolo konzultované s odborníkmi z oblasti medicíny a je postavené na metódach Deep Learning.

Zdroj: archív organizátora

Projekty využiteľné v praxi

Veľmi zaujímavý bol tiež projekt Health Ultrasound Board, ktorý skončil na treťom mieste. Jeho cieľom bolo zjednodušiť vyhodnotenia desiatok tisícov testov pre ultrasound systémy spoločnosti Siemens Healthineers.

Študenti KPI FEI TUKE Jankov Damián, Horáni Samuel, Kišš Martin, Lörinc Jakub, Liščinská Zuzana pod vedením mentora Richarda Széplakiho zo spoločnosti Siemens Healthineers vytvorili produkt, ktorý bol nasadený v pobočkách spoločnosti.

Zdroj: archív organizátora

“Účasť na Živých IT projektoch bola veľmi zaujímavá a obohacujúca skúsenosť. Spolupráca so študentmi bola vynikajúca. Milo ma prekvapili, že do projektu išli s nasadením a odhodlaním, ktoré im vydržalo až dokonca. Podarilo sa im intenzívne pracovať na úspešnom dokončení projektu do funkčnej verzie, ktorá je využiteľná aj na našom projekte. Pre mňa ako mentora to bola tiež výzva – nájsť si dostatok času na konzultácie a viesť tím študentov agilne a nechať im dostatočný priestor na sebarealizáciu,” priznal Richard Széplaki zo Siemens Healthineers, ktorý osobne spolupracuje so študentmi TUKE už dlhú dobu. “Pravidelne máme študentov pracujúcich na našom projekte. Ak tam je vzájomná spokojnosť, tak potom študenti zostávajú pracovať u nás aj po škole na plný pracovný úväzok. Živé IT projekty vnímam ako výbornú príležitosť pre študentov nazrieť do reálneho sveta v IT firme,” dodal.
Zaujali však tiež projekty ako vytvorenie aplikácie na rátanie ľudí či vytvorenie webovej aplikácie pre rehabilitačné centrum.

Najväčším úspechom je, že spoločnosti prichádzajú každý rok s novými témami projektov. Mnoho študentov prvých ročníkov Živých IT projektov sa dnes zapája do úlohy mentorov firemných partnerov. Je to dôkaz toho, že Živé IT majú zmysel. Tie tohtoročné nepochybne prispejú k vyriešeniu mnohých problémov samospráv.

Pridajte komentár