EAST MAG
Žiaci na hodine testovali virtuálnu realitu.
Foto: archív Sapiente

Pedagógovia i študenti na východnom Slovensku koketovali s virtuálnou realitou

Radosť mali pedagógovia i študenti. Na východnom Slovensku sa od februára do októbra realizoval projekt, ktorého zámerom bolo umožniť učiteľom pochopiť potenciál virtuálnej reality (VR) v inovatívnom vzdelávaní odborných predmetov, nadchnúť ich pre osvojenie si nových digitálnych technológií a umožniť im využiť tieto technológie priamo vo vyučovaní. Zúčastnilo sa ho 57 učiteľov a 168 stredoškolských študentov.

Projekt „Využitie virtuálnej reality pre inovatívne vzdelávanie odborných predmetov” (VROS) sa realizoval v spolupráci s Občianskym združením Sapiente a s podporou Nadácie VSE.

Podľa získanej spätnej väzby mala pred samotným začatím projektu menej než tretina zúčastnených pedagógov osobnú skúsenosť s VR.  

Pedagóg a virtuálna realita
Foto: archív Sapiente

V rámci projektu boli pripravené tri inovatívne učebné materiály pre výučbu 3 tém za pomoci VR (prevodovka; hriadeľ; skrutkové spoje), boli vyškolení učitelia a s použitím zakúpenej technológie VR aj odskúšané vzdelávanie v reálnom prostredí na SPŠ v Snine.

Radosť z virtuálnej reality mali v Bardejove, Košiciach i Michalovciach

Následne boli realizované vzdelávacie workshopy na 3 partnerských odborných školách v regióne (SPŠ technická v Bardejove, SOŠ informačných technológií v Košiciach, SOŠ technická v Michalovciach). Realizovali sa workshopy pre študentov ako aj učiteľov, kde im bola predstavená technológia VR a jej možné využitie v pracovných odvetviach ako aj možnosti využitia v procese vzdelávania. Vznikla tiež príručka kombinujúca skúsenosti z pilotného riešenia inovatívnej výučby s využitím VR na zapojených školách (zverejnená na webstránke www.typlusit.sk).

Foto: archív Sapiente

V rámci tvorby VR prostredí pre vzdelávanie sa nadviazala spolupráca so start-upom simON-XR, ktorý je zapojený do rastového programu Inkubátora TUKE. Start-up simON-XR sa zaoberá vývojom simulácií vo virtuálnej, zmiešanej a rozšírenej realite. Dynamické virtuálne prostredie dokáže využiť aj na tvorbu prostredí, ktoré je v reálnom svete náročné simulovať. Silnou stránkou start-upu je aj skúsenosť s využívaním nástrojov na vizualizáciu geopriestorových dát, čím sa simuláciám dodáva ešte väčšia kredibilita. V rámci spolupráce členovia start-upu pomáhali s tvorbou 3D prostredí na vzdelávacie účely.

Foto: archív Sapiente

A ako projekt hodnotili samotní účastníci?

Z dotazníkov ako aj z reakcií účastníkov školenia z radov pedagógov vyplynulo, že učitelia nemali dostatok osobných skúseností s používania VR (85% účastníkov malo VR prvý krát na sebe). Skúsenosti boli skôr náhodné,  krátkodobé a neosobné. Získané informácie počas projektu považovali za dostatočné. Čo sa týka pocitov pri využívaní VR, boli to skôr pozitívne (69 %) ako neutrálne 23 %. Až 92 % opýtaných odpovedalo kladne na možnosť využitia VR na svojich hodinách.

Foto: archív Sapiente

Študenti zhodnotili, že sa naplnili ich očakávania. Až tretina opýtaných už mala osobnú skúsenosť s VR.

„S partnerskými školami naďalej aktívne komunikujeme o potenciáli VR pre vzdelávanie. V rámci spolupráce s nimi sme im pomohli pri vypracovaní projektov pre financovanie nákupu technológie VR na školy. Na dvoch školách sa podali projekty na grantové výzvy. V prípade úspechu budú školy schopné zakúpiť si vlastnú technológiu a naša spolupráca v tematike VR a vzdelávanie môže aktívnejšie pokračovať aj ďalej. Radi by sme v budúcnosti pokračovali v popularizačných aktivitách a pripravili ďalšiu sériu workshopov pre školy v regióne východného Slovenska,“ skonštatovala Zuzana Fedáková z OZ Sapiente.

Pridajte komentár