fbpx
EAST MAG
plaváreň prestavba
Zdroj: archív Mesta Košice

Národné olympijské centrum plaveckých športov? Zatiaľ prevládajú búracie práce

V polovici augusta sa v priestoroch bývalej Mestskej krytej plavárne začalo s výstavbou Národného olympijského centra plaveckých športov Košice (NOCKE) za 16,68 milióna eur bez DPH. Po takmer 3 mesiacoch sa k dnešnému dňu stihlo zrealizovať približne 10 percent plánovaných prác.

Zástupcovia mesta Košice, mestského podniku Tepelné hospodárstvo (TEHO) a vranovskej spoločnosti Betpres sa na dnešnom kontrolnom dni pre médiá a poslancov zhodli na tom, že výstavba aj napriek nepredvídaným okolnosti spôsobených zlým stavom pôvodnej budovy plavárne pokračuje podľa plánu.

Roland Ďurko: Napredujeme podľa časového aj finančného harmonogramu

Hlavná časť stavebných prác v súčasnosti pozostáva z masívneho búrania na streche budovy, telese pôvodného bazéna alebo v administratívnej časti budovy.

„Napredujeme podľa časového aj finančného harmonogramu. V priebehu búracích prác a po odkrytí zakrytých častí sme odhalili aj niekoľko nedostatkov a komplikácií ako aj konštrukcie, ktoré sú už po svojej životnosti. Hľadáme však technické riešenia s cieľom zabezpečiť trvácnosť a bezpečnosť stavby,“ povedal konateľ spoločnosti Betpres Roland Ďurko. 

Foto. archív Mesta Košice

Táto spoločnosť má ako víťaz verejného obstarávania v zmysle zmluvy postaviť moderný plavecký komplex olympijských parametrov za 16,68 milióna eur bez DPH. Základným cieľom výstavby NOCKE je obnova a rozšírenie možností bývalej Mestskej krytej plavárne tak, aby spĺňala náročné kritériá športoviska národného významu a požiadaviek medzinárodnej plaveckej federácie FINA. Nový stánok bude určený nielen pre fanúšikov aktívneho pohybu a kluby plaveckých športov.

S prevádzkou by sa mohlo začať v prvej polovici roka 2025. Po dokončení sa spolu s dnes už celoročne prestrešeným vodnopólovým bazénom na kúpalisku Červená hviezda zvýšia kapacitné možnosti plávania pre verejnosť a športové kluby až o polovicu v porovnaní s predchádzajúcim stavom.

Takto to bude vyzerať v roku 2025. Zdroj: archív NOCKE

Primátor hovorí o odvážnom a správnom rozhodnutí

„Bolo to odvážne a správne rozhodnutie. Aj pri rozoberaní strechy sme zistili, že táto stavba bola na a niekde aj za hranicou svojej životnosti. Ak by sme nepristúpili k rekonštrukcii, do dvoch rokov by v Košiciach žiadna plaváreň nebola a za najbližším 50-metrovým bazénom na východe by sme museli cestovať do Popradu. Ešte raz sa chcem poďakovať štátnym orgánom, lebo bez ich podpory by sme nič nemohli začať,“ uviedol primátor počas kontrolného dňa.  

Koncom septembra bol spustený do prevádzky aj prestrešený vodnopólový bazén na kúpalisku Červená hviezda. Mesto tým podľa neho splnilo svoj sľub a spolu s bazénmi na školách tak zabezpečilo náhradné priestory pre športuchtivých Košičanov.

„Teší ma, že verejnosť a športové kluby môžu počas rekonštrukcie na svoju činnosť naplno využívať aj náhradné riešenie v podobe prestrešenej nafukovačky v 33-metrovom bazéne na “čéhačku”. Táto už zrealizovaná investícia umožnila, aby Košičania mohli v tomto pôvodne len vonkajšom bazéne športovať po celý rok. Po ukončení výstavby Národného olympijského centra chceme zabezpečiť jeho úplne prepojenie s kúpaliskom Červená hviezda. Vytvoríme tým moderný plavecký komplex s kvalitnými službami nielen pre všetkých športovcov v meste, ale aj organizovať atraktívne medzinárodné podujatia.“

Naplánovaných je 10 plaveckých dráh. Zdroj: archív NOCKE

Najvyššia dotácia z Fondu na podporu športu

Financovanie výstavby je zabezpečené z investičného úveru TEHO. V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva muselo mesto Košice nájsť na financovanie výstavby externé zdroje vo výške 50 percent. Táto podmienka bola splnená koncom júla tohto roka, keď vláda vtedajšieho premiéra Ľudovíta Ódora schválila finančný príspevok na tento projekt vo výške 8,34 milióna eur zo zdrojov Fondu na podporu športu (FNPŠ). Je to doposiaľ najvyššia suma, ktorú FNPŠ vo svojej histórii poskytol.

„Práce na diele sú vykonávané v súlade s podmienkami zmluvy o dielo a schváleného harmonogramu. Pokrok na stavbe je aj za taký krátky čas zreteľný a hmatateľný. Samozrejme, keďže sa jedná o rekonštrukciu, resp. prestavbu existujúceho objektu, považujeme za bežné, že po úvodných búracích prácach sa ukážu aj praktické problémy a nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou. Výnimkou nie je ani tento projekt, nateraz sa nám však darí, v úzkej spolupráci so zhotoviteľom, projektantom stavby, statikom či stavebným dozorom, priebežne riešiť všetky problémy,“ skonštatoval námestník riaditeľa pre ekonomiku spoločnosti TEHO Štefan Ferencz.

Po búraní sa bude komplexne prerábať celá budova

Po skončení búracích prác sa bude rekonštruovať aj vonkajšia časť budovy, dôjde k vynoveniu fasády, zatepleniu celej budovy a výmene všetkých okien. Zároveň sa kompletne prerobí vstupná časť, aby sa vytvoril väčší priestor pred samotnou plavárňou.

Počas prestavby dôjde k výmene pôvodného železobetónového bazénového telesa za nový nerezový bazén, ktorý bude spĺňať požiadavky medzinárodnej plaveckej federácie FINA. Bude v ňom až 10 plaveckých dráh, v menšom bazéne zostanú po úprave 3 plavecké dráhy. Oba bazény budú po novom oddelené pevnou stenou. Tým bude možné oddeliť tréningové priestory pre verejnosť a športové kluby. Zároveň v bazénovej hale dôjde k úprave tribúny, keď sa existujúce drevené lavice nahradia plastovými sedačkami s celkovou kapacitou 590 miest na sedenie.

Foto: archív Mesta Košice

Na prízemí za recepciou budú šatne pre verejnosť. Na poschodí vzniknú priestory pre športovcov a kluby. Celkovo pribudnú šatne pre 4 kluby s hygienickou časťou ako aj zázemie pre rozhodcov, média a klubovú činnosť. Do suterénu pod administratívnou časťou budú premiestnené priestory pre oddychové a relaxačné aktivity. V pláne je zriadenie moderných prevádzok fitnes, wellness a priestorov pre masáže so samostatným zázemím.

Aj táto relaxačná časť NOCKE bude mať prepojenie na bazénovú časť, čím vznikne multifunkčný celok s prepojením všetkých športových relaxačných a oddychových funkcií. Realizáciou projektu chce TEHO zároveň zvýšiť ekonomickú efektívnosť prevádzky a to hlavne znížením energetickej náročnosti prevádzky.

tlačová správa

Pridajte komentár