EAST MAG
konferencia Nástrahy digitálneho priestoru pre deti v PSK
Foto: archív PSK

V Prešove riešili riziká digitálneho priestoru pre deti

Odborná školská konferencia zorganizovaná na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK) otvorila aktuálne problémové témy detí a mládeže v digitálnom priestore. Takmer 80 účastníkov sa venovalo prevencii i výmene poznatkov.

Na Úrade PSK sa v utorok 7. novembra v rámci ďalšej odbornej konferencie diskutovalo na tému rizík a nástrah digitálneho priestoru. Podujatie bolo reakciou na súčasnú problematiku postavenia a ochrany detí i mládeže, ktoré sú v tomto prostredí ohrozené.

Organizátormi podujatia boli OZ Preventivista, Centrum na podporu neformálneho vzdelávania a Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, konkrétne jeho koordinátor ochrany detí pred násilím z Prešova a Úrad PSK. Ten sa do príprav zapojil v súlade so svojou stratégiou pre mládež na roky 2023-2028.

Foto. archív PSK

Konferenciou sprevádzali odborní konzultanti, psychológovia či bezpečnostná analytička a venovali sa konkrétne prevencii IT kriminality, kybernetickej bezpečnosti, závislostnému správaniu aj psychoterapii. Predstavili tiež preventívne programy pre žiakov zamerané na budovanie trvalých a hodnotných vzťahov.

Cieľom podujatia bola výmena poznatkov a skúseností odborníkov z praxe a zdieľanie informácií profesionálov pracujúcich s deťmi a mládežou. Konferencia zároveň identifikovala nedostatky v tejto oblasti i návrhy riešení na rýchlu a efektívnu pomoc deťom a mladým. Priblížili sa i účinné postupy na predchádzanie vzniku a elimináciu násilia na maloletých.

Na konferencii sa stretlo takmer osemdesiat hostí. Boli to zástupcovia základných, stredných škôl a centier voľného času v Prešovskom kraji, ale aj zástupcovia zdravotníckeho sektora – prešovskej nemocnice, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, mestských úradov či neziskových organizácií a centier psychologickej pomoci.

tlačová správa

Pridajte komentár