fbpx
EAST MAG
včeličky na pláte
Foto: shutterstock.com

Botanická záhrada sa premení na včelí raj

Výrobcovia úľov, školička pečenia a zdobenia medovníkov, prednášky pre včelársku i laickú verejnosť, ale i predaj medu, workshopy výroby sviečok či medzistienok – to všetko je sprievodným programom výstavy Včelárstvo v košickej Botanickej záhrade. Štartuje už zajtra.

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)  v spolupráci s Asociáciou včelárov Slovenska (AVS) ZO Košice a MIMI farmou pripravili výstavu Včelárstvo. Potrvá do 26. novembra. Pre verejnosť bude sprístupnená denne v čase od 9. do 17. hod.

“Počas celej doby výstavy budú k dispozícii členovia AVS ZO Košice, ktorí zabezpečia poradenskú činnosť, predaj medu a včelích produktov. Nielen najmenší návštevníci sa môžu tešiť na tvorivé dielne. MIMI farma pripravila pre návštevníkov workshop, počas ktorého sa oboznámia s včelím voskom a jeho využitím. Naučia  sa, ako si vyrobiť rôzne druhy sviečok z vosku alebo medzistienok, ktoré si zároveň budú môcť záujemcovia zakúpiť,” informovala za Botanickú záhradu Laura Hoľanová.

Zdroj: archív Botanickej záhrady

Zastavte sa najmä počas budúceho víkendu

Víkendový program počas 18. a 19. novembra 2023 bude o niečo pestrejší. Predstavia sa ďalší výrobcovia včelárskych pomôcok, úľov a predajcovia produktov. Uskutoční sa dielnička pečenia a zdobenia medovníkov, pripravené budú ukážky zažehľovania voskových obrúskov a prednášky pre včelársku, ale aj laickú verejnosť.

„Sme veľmi radi, že sa nám v areáli botanickej záhrady podarilo skĺbiť niekoľko dôležitých zámerov súvisiacich s propagáciou včelárstva. Prvým a najdôležitejším je podpora opeľovačov ako nevyhnutej súčasti biodiverzity. Z ekologického hľadiska je veľmi významný prínos rozširovania potravných zdrojov pre opeľovačov cielenou výsadbou a podporou včelársky významných druhov rastlín… Ďalším veľkým prínosom je starostlivosť o vlahu a prístup hmyzu ku vhodnej forme vody. Prevádzka umelo založenej mokrade, ako aj intenzívne zavlažovanie plôch areálu záhrady v dobe sucha zabezpečuje potreby včely medonosnej a má strategický vplyv na prosperitu voľne žijúcich živočíchov. Tretím zámerom bolo vytvorenie novej relaxačnej a rekreačnej aktivity pre návštevníkov botanickej záhrady, ktorou bude možnosť pobytu v tzv. apidomčeku,“ naznačil o aktivitách Robert Gregorek, vedúci Oddelenia okrasnej  a úžitkovej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Foto: shutterstock.com

Pochvália sa novým apidomčekom

V sobotu 18. novembra od 9.30 hod. priamo pri novom apidomčeku botanickej záhrady Zuzana Slivenská oboznámi verejnosť s princípmi využívania a prevádzky apidomčekov. Program bude pokračovať v zameraní sa na rôzne formy apiterapie, o 11. hod. Anastazia Černáková predstaví Úľovú terapiu a o 12. hod. Iveta Krajňáková prednesie svoj príspevok na tému Apiterapia v praxi. V nedeľu 19. novembra vystúpi o 9.30 hod. Jaroslav Gasper  s prezentáciou škodcov včely medonosnej so zameraním sa na sršňa ázijského.

Pridajte komentár