EAST MAG
Študentská rada
Foto: archív SGKP

Katkin park otvára svoje brány

Mesiac november v Katkinom parku so sebou vždy prináša dva dni, keď Súkromné gymnázium Katkin park otvára svoje brány návštevníkom – budúcim študentom a ich rodičom. Počas 16. a 17. novembra sa už tradične rok čo rok koná Deň otvorených dverí.

Návštevníkov čaká 5 stanovíšť, kde v doprovode členov študentskej rady postupne spoznajú gymnázium, ktoré v Košiciach vzniklo už v roku 1994.

REKLAMA

Počas DOD si návštevníci môžu pozrieť vyučovanie v 2 študijných odboroch, ktoré škola ponúka: anglické bilingválne gymnázium a 4-ročný odbor aplikovaná informatika. Spoznajú online školu, vďaka ktorej notebooky nahradili učebnice a diktovanie poznámok nahradili aktívne hodiny, ktoré vedú študentov ku kritickému mysleniu.

Zdroj: archív SGKP

Členovia študentskej rady návštevníkom DOD predstavia bohatý študentský život, ktorý zahŕňa tematické imatrikulácie, dobrovoľníctvo, DofE, debatný klub, školskú firmu, športové dni, školský časopis, projekty Erasmus+ a mnoho ďalšieho.

Stanovište venované aplikovanej informatike predstaví spoluprácu s úspešnou IT firmou Syntax Systems Slovakia, jej prínos do vyučovania a prax študentov priamo v tejto firme. Nezabudneme ani na robotiku či 3D tlač.

Aktívna a moderná škola

Aby sa nezabudlo ani na bilingválne štúdium, stanovište anglický jazyk predstaví 5-ročné štúdium zakončené maturitou a odbornou štátnicou.

Foto: archív SGKP

Gymnázium Katkin park je aktívna škola, a preto stanovište venované športu nemôže chýbať. Predstaví športové dni a kluby, priestory multifunkčnej haly a posilňovne.

Návšteva DOD je unikátna možnosť spoznať modernú školu s tradíciou tak, ako ju vidia a poznajú jej študenti. Ako povedali návštevníci minulého ročníka:

Nenachádzam situáciu alebo otázku, na ktorú som nedostala fundovanú odpoveď. Živé príklady, ktoré nás sprevádzali jednotlivými učebňami a porozprávali o živote školy a škole, nám ukázali, že táto škola je: ŠKOLA. Ďakujeme a tajne dúfam, že budem rodičom vášho študenta.”

tlačová správa

Pridajte komentár