EAST MAG
Inovačný deň pre ženy
Foto: archív DT ISTO SK

Inovačný deň pre ženy pozná svoje víťazky

Vo štvrtok 9. novembra sa konal Inovačný deň pre ženy na tému Tech for social good – alebo Technológie pre dobro spoločnosti. Jeho cieľom bolo vymyslieť nápad, sformulovať jeho myšlienku, identifikovať cieľovú skupinu zákazníkov, používateľov, vyčísliť jeho hodnotu, ako aj samotný vývoj. Podujatie pripravili Innovlab startupové centrum spoločnosti DT IT Solutions Slovakia, Ženský Algoritmus a UVP Technicom.

35 žien vytvorilo napokon až 11 tímov. Event sa začal uvítacím ceremoniálom, za ktorým nasledovala odborná prednáška „ Ako si pripraviť Business Model Canvas”, ktorý je kľúčovým pri tvorbe biznis plánu. Kolegovia Alica Narožná Gold ( Product owner ) a Milan Varga (Manažér Innovlabu), ktorí prednášali, boli napokon aj samotnými koučmi spolu s Andreou Lovackou, Business Development manažérkou.

REKLAMA

Dámy súťažili o finančné výhry v hodnote 900, 600 a 300 eur na dokončenie svojho nápadu.

Foto: archív DT ITSO SK

Panelová diskusia úspešných žien z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia spestrila celé podujatie

„Chceli sme ukázať dievčatám tzv „Woman Power“, a teda predstaviť im cestu úspechu prostredníctvom našich kolegýň, ich kariéru, strasti, ktorými museli prejsť, aby sa dostali tam, kde momentálne sú. Veľmi pekne ďakujeme za tento inšpiratívny talk Daniele Bačovej, Denise Jesenskej, Lýdii Delyovej a Lucii Huštatyovej za to, že nielenže odkryli aj časť svojho súkromia, ale aj za to, že napriek všetkým problémom s ktorými sa stretli sa z nich stali silné a odhodlané dámy pracujúce na vysokých pozíciách v IT. A to potvrdzuje aj samotný fakt, že IT už dávno nie len mužská záležitosť, pretože len v našej spoločnosti pracuje momentálne už 34 percent žien a to číslo nám narastá“, hovorí Lenka Adamová, Business Development Manager DT ITSO SK.

Odborná porota pozostávala zo zástupcov z biznisovej a akademickej pôdy. Tvorili ju Ing. Lenka Hlinková, riaditeľka a zakladateľka Ženského Algoritmu, pani Ing. Daniela Čekanová, PhD., z leteckej fakulty Technickej Univerzity Košice, pani docentka Miriam Šebová z Ekonomickej fakulty Technickej Univerzity, pán doc. Ing. Michal ŠOLTÉS, PhD., dekan Ekonomickej fakulty Technickej Univerzity Košice a Ing. Milan Varga, manažér Innovlab startup centra.

Foto: archív DT ITSO SK

Inovačný deň priniesol zaujímavé projekty

Na prvom mieste sa napokon umiestnil projekt SafeBite. Ide o aplikáciu, ktorej cieľom je pomôcť ľudom s potravinovými intoleranciami a alergiami, orientovať sa vo svete potravín a  hľadať si vhodné alternatívy, rozumieť zloženiu a vedieť zdravo nakupovať. Aplikácia by zároveň ponúkla aj zoznam e-shopov a obchodov, kde tieto potraviny môžu nakupovať.

Na 2. mieste skončil projekt Virtuálny asistent pre seniorov Katka, ktorý predstavuje kontrolu a dozor nad senior prostredníctvom programu v TV – možná spolupráca s Antikom, implementácia. Kontrola liekov, pitného režimu, jedla aj pohybu.

Tretie miesto pripadlo projektu SecurityPoint App – Nájdeme ti bezpečnú cestu domov, Plug-in riešenie do akejkoľvek navigácie kam užívateľ vloží komentár. Negatívny alebo pozitívny a ohodnotí bezpečnosť, ktorú cíti v danom mieste mesta v danom čase.

Foto: DT ITS SK

Organizátori Inovačného dňa srdečne blahoželajú víťazkám a tešia sa na realizáciu ich nápadu, pri ktorom bude stáť aj Innovlab startup centrum Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Motivačné príhovory počas podujatia mali Katarína Varadyová, Head of Global Delivery Excellence, Henrieta Dunn, Inovation Manager Uvp Technicom a Lenka Hlinková, riaditeľka a zakladateľka Ženského algoritmu. Spíkerkami v panelovej diskusii boli Daniela Bačová, Vice prezidentka Solution Design, Cloud services, Denisa Jesenská, Client cloud consulting Tribe lead, Lýdia Delyová, DevOps Engineer a Lucia Huštatýová, Lead Architect.

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Spoločnosť vstúpila do života košického regiónu v januári 2006 pod názvom T-Systems Slovakia s.r.o. a od svojho začiatku je s regiónom nerozlučne spätá. To dokázala hneď v roku 2007, keď sa stala jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley.
Za posledné desaťročie vyrástla spoločnosť z nuly na druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. Zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku s viac ako 3 900 zamestnancami. Aj vďaka vysokokvalifikovaným a motivovaným zamestnancom je firmou s najrýchlejšie rastúcou pridanou hodnotou v rámci IT odvetvia na Slovensku. Cieľom spoločnosti je proaktívne vyhľadávať nové cesty, ako napredovať a kontinuálne sa transformovať na spoločnosť poskytujúcu inovatívne typy služieb.
V rámci strategických aktivít sa spoločnosť transformuje na moderného poskytovateľa služieb Informačných a komunikačných technológií kráčajúc v ústrety budúcnosti založenej na digitálnych technológiách. Tieto kroky realizuje s cieľom posunúť podnikanie z projektovo riadeného modelu na model inovatívne a produktovo orientovanej firmy. Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie.

Pridajte komentár