fbpx
EAST MAG
program ZŠ Staničná

Základná škola Staničná 13 oslávila 60-ku

Základná škola Staničná 13 vznikla presne pred 60 rokmi, pôvodne ako Základná škola Revolučná 1 v roku 1963.

Dnes je z nej škola prestížna, moderná, s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a výbornými výchovno-vzdelávacími výsledkami, za ktorými stojí úspešné riadenie, efektívna a premyslená organizácia a kvalitná výchovno-vzdelávacia práca.

Foto: archív Mesta Košice

Významné 60. jubileum oslávila v Národnom divadle v Košiciach za prítomností významných hostí spoločenského i kultúrneho života mesta Košice. Nechýbali ani jej bývalí riaditelia, učitelia a úspešní absolventi, ktorí jej robia dodnes dobré meno na celonárodnej úrovni.

Foto: archív Mesta Košice

Program otvorila riaditeľka školy Eva Pillárová, ktorá vo svojom príhovore pripomenula začiatky školy, významné medzníky, osobnosti, ktoré sa stali jej súčasťou, úspechy i pády, radosti i starosti. V závere sa poďakovala všetkým inštitúciám, s ktorými škola spolupracuje a ktoré ju podporujú pri jej ďalšom rozvoji. Vystúpili talentovaní žiaci, ktorí predviedli svoje znalosti cudzích jazykov v dramatických predstaveniach Čarodejník z krajiny Oz a Malý princ. Svoje tanečné schopnosti ukázali aj mladší žiaci v podobe ľudových, moderných a spoločenských tancov v spolupráci s Tanečným klubom Ellegance. Predstavili sa aj nadaní speváci, medzi ktorými bola aj víťazka speváckej súťaže Spev bez hraníc – Nela Petrová. Klavirista, víťaz celoslovenskej súťaže v hre na piane, Peter Varga potešil skladbou Merry GoRound of Life. V závere programu zaznela hymna Základnej školy Staničná 13 a veľkolepú atmosféru umocnil záverečný ohňostroj.

  

Pridajte komentár