EAST MAG
zmena organizácie dopravy
Zdroj: archív Mesta Košice

Vodiči pozor, na Slaneckej sa už dnes presmeruje doprava!

V priebehu dneška sa na Slaneckej ceste zmení organizácia dopravy. Z Talinskej ulice, po ktorej dočasne vodiči jazdili v smere z Krásnej do Košíc, sa doprava presmeruje naspäť na Slaneckú cestu – v úseku od križovatky s Golianovou po obratisko električiek. Doprava na Slaneckej ceste bude vedená v oboch smeroch.

Na Talinskej ulici sa doprava vráti do pôvodného stavu s obojsmernou premávkou. Na Golianovej a Talinskej ulici boli v uplynulých dňoch opravené výtlky, ktoré vznikli intenzívnejšou dopravou v tomto úseku.

REKLAMA

Zároveň sa dnes otvorí križovatka s Meteorovou ulicou. Vodiči budú môcť zo sídliska odbočiť doprava v smere do Košíc aj doľava v smere Krásna. Odbočenie zo Slaneckej cesty do sídliska bude možné z oboch smerov.

Súčasne sa uzavrie križovatka s Galaktickou ulicou pre vjazd aj výjazd vozidiel. Dôvodom je pokračovanie stavebných prác v tomto úseku.

Spôsob organizácie dopravy je znázornený v priloženej grafike.

Na zmeny v doprave upozorní motoristov dočasné dopravné značenie. Prosíme vodičov, aby sledovali dopravné značenie a dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/h.

tlačová správa

Pridajte komentár