EAST MAG
pobočka Humenská
Foto: archív knižnice

Päť mesiacov trvala rekonštrukcia pobočky knižnice na Humenskej v Košiciach

Jedna z najväčších pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice prešla kompletnou rekonštrukciou za 180-tisíc eur. Získala nielen nový vzhľad, ale aj bezbariérovosť.

Zmeny majú potešiť deti aj náročnejšieho návštevníka    

Knižnica budúcnosti sa mení na priestor komunít je názov projektu, v rámci ktorého sa mestskej knižnici v Košiciach podarilo získať potrebné financie na kompletnú rekonštrukciu veľkej verejnej pobočky. „Len nedávno sme otvárali vynovený priestor pobočky Nezábudka a už nás čaká ďalšia slávnosť. Po viac ako päťmesačnom období otvárame kompletne zrekonštruovanú pobočku na Humenskej ulici,“ neskrýva radosť z ďalšej úspešnej akcie riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice, Kamila Prextová.

REKLAMA
Foto: archív knižnice

Slávnostné otvorenie sa uskutoční v stredu

Pobočka knižnice na Humenskej ulici slúži čitateľom všetkých vekových kategórií. V jej ponuke môžete nájsť až 12 334 rôznych knižných titulov, 9 357 titulov je určených pre detského a mládežníckeho čitateľa „Túto pobočku ročne navštívi takmer 14 600 návštevníkov, samozrejme to sú čísla našej minuloročnej štatistiky. Tešíme sa, že sa nám pre týchto čitateľov podarilo urobiť takéto pozitívne zmeny. Financie na modernizáciu sme získali ako nenávratný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja vo výške 165 688,69 €. Z vlastných zdrojov bolo použitých 13 500 €,“ informuje Kamila Prextová s tým, že hlavným cieľom uvedeného programu je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte s pandémiou covid a podpora zelenej, digitálnej, alebo odolnej obnovy kultúrnych inštitúcií akou sú aj knižnice. Služby verejnosti začne pobočka knižnice poskytovať 29. novembra 2023 o 13.00 hod.

Foto: archív knižnice

Celkové výdavky na realizáciu účelu projektu predstavovali takmer 180-tisíc €

„Poskytovateľom financií je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré nám v rámci zmluvy poskytlo 95%  oprávnených výdavkov. Na stavebné práce sme vynaložili 102 635,72 €, čím sa nám podarilo podstatne zlepšiť úroveň hygienických štandardov knižnice. Cieľom ďalších nákupov bolo zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. V rámci balíka sme nakúpili interiérové vybavenie v hodnote 34 191,60 €, nový knižnično-informačný systém Tritius za 32 236,80 €, plazmové dezinfikátory v hodnote 8 037,60 € a automatizovaný terminál na meranie telesnej teploty či rozpoznávanie tvárí v hodnote 2 080,80 €. Tešíme sa tiež zo schodiskovej plošiny, ktorá umožní návštevu knižnice už aj osobám s telesným znevýhodnením.“

Pobočka pri slávnostnom otvorení dostane nové meno

Knižnica v októbri 2023 vyhlásila verejnú výzvu Hľadáme mená. Cieľom bolo nájsť názvy pre dve mimoškolské pobočky. „Jednou z nich je práve pobočka na Humenskej ulici. Ako ju nakoniec budeme volať zatiaľ nepoviem. Má to byť prekvapenie, preto sa to všetci dozvedia až priamo na našom slávnostnom otvorení. Dúfam, že sa nový názov bude páčiť a rýchlo si na neho verejnosť zvykne,“ dodáva Kamila Prextová. 

tlačová správa

Pridajte komentár