EAST MAG
Nemocnica AGEL Košice-Šaca
Foto: AGEL

Nemocnica AGEL Košice-Šaca získala opäť titul Nemocnica roka

Nemocnica AGEL Košice-Šaca opätovne dosiahla obrovský úspech. Podľa hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) sa stala Nemocnicou roka 2023 v kategórii všeobecných nemocníc. Potvrdila tým titul, ktorý získala aj v predchádzajúcich štyroch rokoch. 

Šačianske zdravotnícke zariadenie sa opakovane umiestnilo na prvom mieste v rebríčku nemocníc, ktoré boli zaradené do hodnotenia vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti.

REKLAMA
Zdroj: AGEL

„Nemocnicou roka 2023 v kategórii všeobecných nemocníc sa stala Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. To znamená, že už triumfuje päť rokov v rade. Nemocnica skupiny AGEL v Košiciach-Šaci dominuje pri porovnaní s ostatnými všeobecnými nemocnicami v ukazovateľoch operačných skúseností zdravotníckeho personálu, náročnosti liečených diagnóz a spokojnosti pacientov. Nadpriemerné bodové hodnoty dosahuje aj pri hospodárení a kvalite,“ píše sa v tlačovej správe Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy. Nemocnica má ambíciu a záväzok posilniť aj slabšie hodnotené indikátory kvality, ako napr. reoperovanosť či čakanie záchraniek na urgente.

Riaditeľ poďakoval lekárom, sestrám, sanitárom, pomocnému personálu i nezdravotníckym zamestnancom

„V poradí už piaty titul Nemocnica roka v kategórii všeobecných nemocníc prijímame s obrovskou vďakou, pokorou a zodpovednosťou. To, že sa nám podarilo získať prvenstvo v rokoch 2019, 2020, 2021, 2022 a čelnú pozíciu sme udržali aj v roku 2023, je zásluhou všetkých. Som presvedčený, že za týmto výsledkom je vytrvalá práca celého kolektívu. Úspech veľkej inštitúcie totiž záleží od každodenných drobných činností jednotlivcov. Od ich zodpovednosti a precíznosti, s ktorou k svojej práci pristupujú a nepoľavujú ani v krízových situáciách. Moje uznanie a úprimné poďakovanie patrí každému jednému lekárovi, sestre, sanitárovi, pomocnému personálu a rovnako tak všetkým nezdravotníckym zamestnancom, ktorí sa o tento veľký úspech spoločne pričinili. Rovnako tak by som sa chcel poďakovať aj vedeniu Skupiny AGEL za podporu a rozvoj nášho zdravotníckeho zariadenia. Ocenenie je pre nás obrovskou motiváciou, aby sme plnili naše poslanie  a pomáhali pacientom, ktorí sa na nás s dôverou obracajú, aj naďalej na 100 percent,” vyjadril sa generálny riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA. 

Riaditeľ Pavol Rusnák. Foto: AGEL

Nemocnica AGEL Košice-Šaca poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť cca 150 000 obyvateľov – U. S. Steel Košice, s.r.o., Moldava n/B., časť okresu Košice II. Pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj poskytuje v odbore popálenín a rekonštrukčnej chirurgie zdravotnú starostlivosť Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a tkanivová banka. V rámci slobodnej voľby lekára je nemocnica otvorená aj pre pacientov z iných regiónov, ktorí vo veľkej miere vďaka dobrému menu nemocnice túto možnosť aj využívajú.

tlačová správa

komentáre 4