EAST MAG
neporiadok vianočný
Foto: shutterstock.com

Na správne triedenie netreba zabúdať ani počas Vianoc

Viete, do akého koša patria obaly z potravín potrebných pri príprave štedrovečerného menu? Vianočné obdobie sa spája s hojnosťou, ktorá však zvykne viesť k plytvaniu. Počas sviatkov si chceme dopriať a vo veľkom míňame nielen na darčeky, ale aj na jedlo a nápoje.

Slováci a Slovenky sa ani tento rok počas Vianoc šetriť nechystajú. Domácnosti plánujú na štedrovečerné menu minúť v priemere 158,2 eura. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Partners Group a agentúry Focus. Ako pri každých nákupoch, aj pri tých vianočných by si však mal každý dobre premyslieť, čo skutočne spotrebuje.

„Impulzívne a nepremyslené nákupy potravín totiž často vedú k vytváraniu potravinového odpadu, ktorý je najväčšou položkou vo väčšine odpadových analýz. Nejde len o zvyšky z varenia, ale aj o neotvorené potraviny, ktoré ľudia nestihli spracovať pred dátumom spotreby alebo ich vyhodili, aj keď by sa ešte dali skonzumovať,“ vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI – PAK.

Na správne triedenie treba myslieť aj pri príprave štedrej večere

Istému objemu odpadu sa vyhnúť nedá, keď už však nejaký vznikne, je dôležité s ním správne naložiť. Zvyšky potravín patria do triedeného zberu kuchynského bioodpadu, ktorý je zavedený od roku 2021. Okrem neskonzumovaných potravín vznikajú v domácnostiach v období vianočných sviatkov aj ďalšie odpady – napríklad z obalov, v ktorých boli potraviny zabalené. A aj keď si mnohí spotrebitelia myslia, že sa pri triedení odpadov nedá pomýliť, prax ukazuje opak. Možno budete prekvapení, že aj triedenie obalov z bežných surovín, ako sú zemiaky v sieťke či kartón z vajec, môžu ukrývať rôzne „chytáky”.

„Ak sa tieto obaly nevytriedia, končia na skládkach, a tým prispievajú k znečisteniu životného prostredia,“ upozorňuje Katarína Kretter, ktorá sa dlhoročne venuje vzdelávaniu v oblasti triedenia.

Foto: shutterstock.com

Dôležité je aj oddeľovanie obalov

Každoročne zaznamenajú kontajnery počas vianočných dní nárazovú záťaž. Zberné nádoby (v niektorých samosprávach vrecia) na plast, ale aj papier, sú tie, ktoré sa plnia vo vianočnom období najrýchlejšie. Preto treba odľahčiť ich kapacity správnym triedením. Okrem toho je nutné obaly čo najviac stlačiť. Resp. zmenšiť ich objem, aby zaberali menej miesta a zberová spoločnosť tak v konečnom výsledku nevyvážala vzduch. Týka sa to napríklad kartónových krabíc či obalov od olejov a rôznych druhov plastov, ktoré patria k najčastejším obalovým materiálom potravín, ktoré využívame na štedrovečerné chody.

Okrem samotnej minimalizácie treba myslieť na to, aké rôzne zložky obaly tvoria. „Niektoré obaly a obalové materiály nám môžu robiť pri triedení problém, keďže sa skladajú z kombinácie rôznych materiálov a vrstiev. Vtedy si treba pozrieť recyklačné značky na obale a podľa väčšinovej zložky ich vytriediť tam, kam patria. Dôležité je, že treba od seba oddeliť všetko, čo sa oddeliť dá – napríklad viečko alebo nálepku zo skla či konzervy. Vrchnák tiež treba vytriediť oddelene. Netreba zabúdať ani na to, že pravidlá triedenia sa môžu v jednotlivých obciach líšiť. Niekde sa zbierajú plasty, nápojové kartóny a kovové obaly samostatne a niekde sa môžu zbierať do jedného, spravidla žltého kontajnera. Papier a sklo sa vždy zbierajú samostatne,“ uzatvára Katarína Kretter. 

tlačová správa

Pridajte komentár