EAST MAG
dualisti
Foto: archív PSK

Prešovský kraj má v duáli už vyše 1500 žiakov

Počet dualistov v Prešovskom kraji presiahol číslo 1 500. V aktuálnom školskom roku je do tohto systému vzdelávania zapojených približne o 200 žiakov viac ako v tom predchádzajúcom. K stúpajúcej krivke výrazne dopomáhajú školy zriaďované prešovskou krajskou samosprávou, kde je dualistov o 15 % viac než uplynulý rok.

Duálne vzdelávanie na území Prešovského samosprávneho kraja je v kurze. Naznačujú to aktuálne dáta týkajúce sa počtu žiakov stredných škôl, ktoré sú do tohto systému zapojení. V aktuálnom školskom roku 2023/2024 je ich celkovo už 1 510. Záujem o duál pritom vzrástol tiež zo strany zamestnávateľov, kde sa ich počet priblížil k hranici 330. Výrazne počty poskočili najmä na župných odborných školách.

„Len školy zriaďované Prešovským samosprávnym krajom navýšili počty dualistov s učebnou zmluvou so zamestnávateľom z minuloročných 1 046 na terajších 1 216. Duálne vzdelávanie je totiž dobrou formou systematickej odbornej prípravy v praxi s benefitmi na oboch stranách. Pre žiaka sú to zručnosti, ktoré si overuje priamo vo firmách a naberá tak pracovné návyky, ktoré mu uľahčia uplatnenie na trhu práce. Zamestnávateľ získava hotového zamestnanca s potrebnými vedomosťami a skúsenosťami, vďaka čomu šetrí náklady s náborom či rekvalifikáciou nových zamestnancov,“ uviedol v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.

Vedie ekonomická sféra, obchod a služby

Už tradične je najviac žiakov v tomto type vzdelávania zapojených v okresoch Prešov a Poprad. Kvalitne rozbehnutý je však aj v okresoch Bardejov, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Humenné, Vranov nad Topľou a v ďalších.

„V rámci odborov vedie ekonomická oblasť, obchod a služby, ale aj strojárenstvo a kovospracujúca výroba. Za posledné obdobie sa výrazne zvýšil počet dualistov i vo sfére strojárenstva a potravinárstva, nevynímajúc tiež oblasť elektrotechniky  či poľnohospodárstva a rozvoja vidieka,“  doplnil M. Majerský.

Hranicu 600 čochvíľa pokoria absolventi v duáli, pričom od roku 2019 doteraz ich je už 591. A to v odboroch ako je obchodný pracovník, kuchár, čašník, servírka, hostinský, hostinská či autoopravár – mechanik, ale aj programátor obrábacích zváracích strojov a zariadení, stolár a iných.

Medzi významných zamestnávateľov, v ktorých si žiaci stredných škôl Prešovského kraja overujú praktické zručnosti, patria okrem iných Mores Resort, Kaufland, Lidl, Billa, Tatravagónka v Poprade ako aj prešovské firmy Lear Corporation Seatting Slovakia, Spinea, Motor-Car, PO CAR či PK Auto.

tlačová správa

Pridajte komentár