EAST MAG
víno
Foto: pixabay.com

Na Zemplíne vypestujú lepšie víno vďaka smart technológii

Údaje poslúžia žiakom v študijnom odbore vinohradníctvo a ovocinárstvo na posúdenie kvality vinohradu.

Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku získala jedinečný prístroj. Bude slúžiť budúcim vinárom a vinohradníkom pri vzdelávaní sa v elokovanom pracovisku Viničky. Monitorovacie zariadenie IoT (Internet of Things) slúži na sledovanie vybraných parametrov v pôde unikátnej oblasti na Tokaji. Na základe získaných dát je možné vyhodnocovať kvalitu sledovaných ukazovateľov, ktoré napomáhajú pri nastavovaní procesov v agropriemysle. Zariadenie za 115 000 eur je hradené z projektu Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

„Vinohradníci na juhu Zemplína budú môcť pestovať moderne aj vďaka novej smart technológii. IoT zariadenie sa skladá z troch digitálnych meteorologických staníc s online prenosom dát do internetovej siete. Konkrétne snímajú teplotu a vlhkosť vzduchu, rýchlosť a smer vetra, teplotu pôdy, zrážky, objemový obsah vody v pôde, teplotu pôdy, salinitu pôdy a vodný potenciál pôdy. Údaje budú využívať žiaci v študijnom odbore vinohradníctvo a ovocinárstvo na posúdenie kvality vinohradu na školských pozemkoch, na zistenie stavu viniča a následnej aplikácie ochranných prostriedkov a výživových látok pre zúrodnenie pôdy,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Efekt aj pre zamestnávateľov

Výstupy zo zariadení sa sprostredkujú aj zamestnávateľom v blízkom okolí, čím sa podporí spolupráca školy a zamestnávateľského sektora. Jednou z nich bude firma Ostrožovič vo Veľkej Tŕni, ktorej by sprostredkovali informácie ohľadom zrážok v tejto oblasti. Záujem o spoluprácu prejavila aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

„IoT zariadenie bolo uvedené do prevádzky v decembri 2023. Máme k dispozícii už nejaké údaje, no vzhľadom na zimné obdobie sú pre nás zatiaľ irelevantné. Po oteplení ich však budeme využívať pri aplikácii ochranných a výživových prostriedkov pre vinič, čím zvýšime jeho úrodnosť. Informácie z IoT zariadení nám zatiaľ slúžia na posúdenie aktuálneho stavu vinohradov a efektívnej ochrany pred chorobami, aplikáciami ochranných prostriedkov a výživných doplnkov pre zvýšenie úrodnosti viniča,“ uviedla riaditeľka SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku Silvia Sakáčová.

tlačová správa

Pridajte komentár