EAST MAG
športovisko Modra nad Cirochou
Foto: archív PSK

Prešovská župa prispela k výstavbe nových športovísk

Dotácie Prešovského samosprávneho kraja vo výške viac ako 100-tisíc eur prispeli k výstavbe ďalších športovísk v kraji. Okrem iného sa vybudovali v Raslaviciach a Modre nad Cirochou, kde sa športovci a široká verejnosť  tešia z nových multifunkčných ihrísk.

Foto: Multifunkčné ihrisko v Modre nad Cirochou
Foto: archív PSK

V Raslaviciach (okres Bardejov) sa výstavba nového vonkajšieho multifunkčného športoviska realizovala v rámci projektu Rozvoj a podpora športu v obci Raslavice. Jeho cieľom bolo vytvoriť priaznivé a dlhodobo udržateľné podmienky pre rozvoj športových klubov pôsobiacich v blízkom i širšom okolí. Tiež však športu detí a mládeže ako takého, športové talenty nevynímajúc. “Projekt neopomenul osoby s obmedzenými pohybovými schopnosťami, keďže zahŕňal i vybudovanie parkovacích miest pre imobilných a chodník k novovytvorenému športovisku. PSK ho podporil účelovou dotáciou vo výške 50-tisíc eur,” informovala Daša Jeleňová z Kancelárie predsedu PSK.

REKLAMA
Foto: Viacúčelové ihrisko v Raslaviciach
Foto: archív PSK

Nový umelý trávnik

Poskytnuté finančné  prostriedky obec podľa jej slov využila  na zabezpečenie umelého trávnika  pre vytvorenie samotného ihriska s umelým povrchom. Športovisko s celoročnou prevádzkou, ktoré sa tu vybudovalo, má pritom presah na rozvoj celého mikroregiónu a na území Horného Šariša je raritou.

“Aj športovci z Modry nad Cirochou (okres Humenné) sa dočkali nového viacúčelového ihriska. Stalo sa tak vďaka finančnej podpore z Výzvy pre región PSK, ktorá bola vo výške viac ako 50 400 eur. Vybudovalo sa v intraviláne obce na pôvodnom ihrisku s asfaltovým povrchom, presnejšie v blízosti futbalového ihriska,” doplnila Jeleňová.

Výstavbe predchádzalo odstránenie pôvodného povrchu a vyrovnanie terénu, následne pokračovali stavebné práce. Multifunkčné športovisko má konečné rozmery 33 x 18 metrov a využíva sa na rôzne druhy športov ako je futbal, volejbal, tenis, basketbal či streetball.

Prešovský samosprávny kraj aj v aktuálnom roku podporí okrem iných tiež desiatky verejnoprospešných projektov z oblasti športu. Dotačný program prešovskej župy pre rok 2024 je spustený v celkovej alokácii 4 milióny eur. Termín na podanie žiadostí je stanovený do 19. februára pre všetky zverejnené výzvy – Výzvu poslancov PSK, Výzvu predsedu PSK, Výzvu pre región a Výzvu Participatívny rozpočet .

Pridajte komentár