EAST MAG
medzi-sklad Nová Polhora
Foto: A. Bercik

Medzi Košicami a Prešovom otvorili najväčší medzi-sklad vyzbieraných plastových obalov

Rozmery skladu v Novej Polhore v logistickom parku P3 Košice sú 2000 metrov štvorcových. Strategická lokalita predpokladá ušetrenie na najazdených kilometroch až 300-tisíc ročne. Zvážať sa tu bude odpad z približne 730 odberných miest a spracuje sa tu okolo 5-tisíc ton odpadu ročne.

V utorok 23. januára spolu slávnostne spustili prevádzku nového medzi-skladu riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč, Peter Jánoši, výkonný riaditeľ spoločnosti P3 v Českej republike a na Slovensku, ktorá je popredným developerom a dlhodobým vlastníkom priemyselných nehnuteľností v Európe a starosta obce Nová Polhora František Kubizniak.

Na snímke zľava F. Kubizniak – starosta obce Nová Polhora, P. Jánoši – výkonný riaditeľ spoločnosti P3 a M. Áč – riaditeľ Správcu zálohového systému. Foto: A. Bercik

Na východe sa vyzbiera okolo 26 percent plastového odpadu

Zálohový systém na Slovensku funguje už dva roky. “Sme naozaj hrdí na výsledky, ktoré sme za toto obdobie dosiahli. Návratnosť dosiahla viac ako 90 percent, čo nás dostáva medzi krajinami, ktoré zálohujú, naozaj na špičku. Predpokladáme, že v priebehu niekoľkých dní či týždňov dosiahneme dvojmiliardovú fľašu. A východný región je pre nás mimoriadne dôležitý… Máme tu okolo 900 odberných miest, z toho 730 je zvážaných práve do tohto medzi-skladu. Celkovo sa na východe za rok 2023 vyzbieralo okolo 270 miliónov obalov, čo je cirka 26 percent celkového množstva” uviedol riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč a doplnil, že v tomto novom medzi-sklade majú v pláne spracovať ročne približne 5-tisíc ton materiálu.

Foto: A. Bercik

Správca zálohového systému hľadal vhodné priestory na medzi-sklad v jednotlivých regiónoch Slovenska a podarilo sa mu práve v Novej Polhore nájsť prostredie, ktoré je lepšie a efektívnejšie ako to v Širokom, ktoré využíval doposiaľ. “Hlavným účelom je, aby sme po celej krajine neprevážali nekompaktovaný materiál, čo by malo vplyv na efektivitu dopravy či už z hľadiska nákladov alebo životného prostredia.”

Výsledkom bude celková úspora

Sklad v Širokom už nepostačoval z kapacitného hľadiska a jeho lokalita nebola najvýhodnejšia.

„Zlepšenie a zefektívnenie nakládky a vykládky materiálu je pre tento presun medzi-skladu z obce Široké do Novej Polhory hlavným prínosom. Prísľubom je vďaka veľkým a funkčným priestorom nielen zníženie čakacích dôb pre prepravcov, ale aj celková časová úspora naloženia a vyloženia materiálu, kde vieme obslúžiť viac áut prepravujúce materiál. Veľké vnútorné skladové priestory zamedzujú negatívnym vplyvom poveternostných podmienok,“  objasnil prevádzkový riaditeľ Správcu zálohového systému František Mažerik.

Foto: A. Bercik

Vďaka tomuto strategickému presunu medzi-skladu predpokladajú úsporu viac ako 300-tisíc km ročne, čím sa snažia aj o zníženie produkovaných emisií.

Starosta obce Nová Polhora František Kubizniak víta každú aktivitu v priemyselnom parku. “Sme radi, že sa nám to zapĺňa. A pokiaľ to navyše šetrí životné prostredie, tak je to obrovské plus. Naozaj u nás visieť, že odkedy funguje triedený zber odpadu, neporiadku je výrazne menej. Okolo ciest je fliaš a plechoviek už minimum,” uviedol pre East Mag starosta obec, ktorá má zatiaľ približne 520 obyvateľov, ale prebehli jednoduché pozemkové úpravy, tak by sa čoskoro mala rozrásť.

Správca zálohového systému aktuálne disponuje štyrmi  internými medzi-skladmi, dvoma externými prekladiskami a jedným externým medzi-skladom. Strategickým rozmiestnením medzi-skladov, prekladísk a triediaceho centra sa dosahuje optimalizácia prepravných trás a zabezpečuje sa tak flexibilný, efektívny a ekologický prevoz vyzbieraných zálohovaných obalov z odberných miest.

Foto: A. Bercik

Košický kraj:

 • Počet vyzbieraných obalov v roku 2023: viac ako 140 miliónov zálohovaných obalov
 • (približne 13 % celkového objemu vyzbieraných zálohovaných obalov od nápojov na Slovensku)
 • Počet odberných miest: 415
  •  Počet automatizovaných odberných miest: 311
  •  Počet odberných miest s ručným skenerom alebo kompaktorom: 104

Prešovský kraj:

 • Počet vyzbieraných obalov v roku 2023: takmer 130 miliónov zálohovaných obalov
 • (približne 12 % celkového objemu vyzbieraných zálohovaných obalov od nápojov na Slovensku)
 • Počet odberných miest: 523
  •  Počet automatizovaných odberných miest: 342
  •  Počet odberných miest s ručným skenerom alebo kompaktorom: 181
Foto: A. Bercik

Fakty o zálohovom systéme

+ Zálohovanie je nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek zvýšiť aj na viac ako 90 % a prispieva tiež k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode;

+ začal fungovať 1. januára 2022;

+ zálohujú sa všetky plastové a kovové jednorazové nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu;

+ zálohované obaly majú na etikete veľké „Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ“;

+ výška zálohu je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, 15 eurocentov;

+ spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí záloh 15 eurocentov, ktorý je uvedený na cenovke alebo oddelene na výveske;

+ záloh dostane spotrebiteľ späť po vrátení nápojových obalov na odberné miesto, výška zálohu teda nemá vplyv na cenu nápojov;

+ nápoje sa vo väčšom obchode vracajú do odberného automatu – zálohomatu, v prípade menších potravín pri pokladni, kde sa načítajú cez ručný skener;

+ zálohované obaly sa vracajú nestlačené, s vrchnákom a čitateľným čiarovým kódom;

+ do zálohového systému je zaregistrovaných takmer 3 300 odberných miest.

O Správcovi zálohového systému

Je to nezisková organizácia, ktorú vytvorilo konzorcium štyroch subjektov – Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu SR. Tie zastupujú povinné osoby zo zákona o zálohovaní, a to výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.

Pridajte komentár