EAST MAG
ŠFK 2023_foto Jakub Šimoňák
Foto: Jakub Šimoňák

Filharmónia láka na majstrov klasicizmu

Do sveta hudobného klasicizmu privedie svojich návštevníkov orchester Štátnej filharmónie Košice pod vedením českého dirigenta Jiřího Habarta. V spoločnosti Beethovena, Hummela a Mozarta sa poslucháči ocitnú 1. februára o 19:00 v Dome umenia. Sólistom koncertu s názvom Majstri klasicizmu bude trubkár Jiří Houdek. Podujatiu predchádzajú verejná generálka o 10:00 a predkoncertné stretnutie s lektorom dramaturgie Petrom Katinom a hosťami o 18:00.

Jiří Houdek zastáva post 1. trubkára Symfonického orchestra Českého rozhlasu a na rovnakej pozícii pôsobí aj v orchestri Národného divadla v Prahe. Pravidelne hosťuje v Seoul Philharmonic Orchestra a Solistes Européens Luxembourg. V Košiciach sa predstaví v Hummelovom Koncerte pre trúbku a orchester Es dur.

REKLAMA

Laureát prestížnej britskej súťaže Donatella Flick LSO Conducting Competition Jiří Habart patrí k najmladšej generácií českých dirigentov. Pôsobí ako dirigent operného súboru Národného divadla moravskosliezskeho v Ostrave. V aktuálnej sezóne ho čaká niekoľko debutov na medzinárodných festivaloch, spomeňme napríklad Pražské jaro.

Jiří Hodek. Foto: archív umelca

Beethoven – Hummel – Mozart

„Na našem koncertě se mohou posluchači setkat s třemi naprosto odlišnými díly z období, které dnes nazýváme klasicismus,“ približuje dirigent večera Jiří Habart. „Nejstarší a vlastně jediná ryze klasicistní bude pouze Mozartova Pražská symfonie, v jejíž první větě skladatel napsal v jeho symfonické tvorbě snad nejdelší a nejvypracovanější pomalou introdukci. Na této symfonii je také zajímavé, že v ní chybí na svou dobu oblíbený menuet a má tak pouze tři věty.“  Mozartova Symfónia D dur bola prvýkrát uvedená v Prahe, odkiaľ pochádza aj jej názov – Pražská. Prijali ju tu s neobyčajným nadšením. Mozart bol v tom čase na vrchole síl.

V roku 1804 dostal Beethoven objednávku na napísanie hudby ku Goetheho tragédii Egmont. Beethoven bol ctiteľom talentu veľkého nemeckého básnika a aj obsah tragédie uňho našiel živý ohlas. Najslávnejšou z celého diela sa stala jeho predohra v hrdinskej tónine f mol, ozajstná symfonická báseň ilustrujúca hrdú postavu bohatiera, ktorý bojuje a hynie za slobodu svojho ľudu. Dopĺňa Jiří Habart: „Beethovenův Egmont je typickou ukázkou skladatelovy odvahy sdělit skrze hudbu lidskou sílu a pravdu bez jakýchkoliv zábran a  bude tak naprostým kontrastem k jemnému, galantnímu Mozartovi.“

Zdroj: archív ŠfK

Koncert pre trúbku a orchester Es dur Johanna Nepomuka Hummela vznikol v roku 1803 pre viedenského trúbkového virtuóza Antona Weidengera. Hoci nesie typické prvky klasicizmu, uplatňuje zároveň aj náznaky obdobia romantizmu v častom využívaní pestrých figuratívnych prvkov a zvukových efektov. „A tak i Hummel, ač byl ve svém trumpetovém koncertě silně inspirován Mozartem, dovedl specielně ve druhé volné větě tohoto koncertu vytvořit něco natolik překrásného, že se již dávno společně s Beethovenem ocitáme jednou nohou v romantismu. Budeme se na vás s orchestrem všichni moc těšit, tak si naši exkurzi do klasicismu určitě nenechte ujít,” pozýva Jiří Habart.

Štátna filharmónia Košice

Štátna filharmónia Košice (ŠFK) bola založená v roku 1968 ako druhý profesionálny symfonický orchester koncertného typu na Slovensku. Prvý koncert novovzniknutého telesa sa uskutočnil v apríli 1969 pod vedením vtedajšieho šéfdirigenta Bystríka Režuchu. Orchester Štátnej filharmónie Košice tvorí viac než 80 profesionálnych hudobníkov, ktorí koncertujú nielen doma, ale aj v zahraničí. Od svojho vzniku koncertoval orchester ŠFK na významných medzinárodných hudobných festivaloch a v dôležitých kultúrnych centrách. Ako prvý slovenský symfonický orchester sa predstavil v USA.

WEB | FB STRÁNKA

Pridajte komentár