EAST MAG
Burza starožitností
Foto: FB MČ Košice-Staré Mesto

Burza starožitností v centre Košíc je zrušená. Je koniec alebo sa presunie inam?

Od roku 2019 MČ Košice-Staré Mesto začala organizovať spolu so starožitníkom a lokálpatriotom Karolom Linhartom na námestí pri Urbanovej veži Staromestskú burzu starožitností a kuriozít, doplnenú o divadielko, koncert, flašinetárov či dobové scénky. 5 rokov prebiehala Burza starožitností raz mesačne, vždy v piatok od 9:00 do 17:00 hod. Aktuálne má však stopku.

Mesto Košice žiadosť o konanie burzy aj v roku 2024 zamietlo. V Miškolci, Prešove či Rožňave sa pritom burzy starožitností konajú v centre mesta a patria k najobľúbenejším podujatiam, vďaka ktorým hlavné ulice ožijú a pritiahnu tisícky návštevníkov.

Mesto Košice v rozhodnutí uvádza, že „mesto posudzuje okrem spĺňania zákonných podmienok a požiadaviek určených trhovým poriadkom, aj vhodnosť ponúkaného tovaru a služieb. S ohľadom na charakter územia Mestskej pamiatkovej rezervácie sa prihliada aj na materiálové, dizajnové i farebné riešenie mobiliáru predajných zariadení. Vzhľadom na to, že sa jedná o priestor v historicky hodnotnom území Košíc s množstvom historicko-umeleckých a architektonických kultúrnych pamiatok, považujeme organizovanie podujatia Staromestská burza starožitností a kuriozít v uvedenom priestore za nevhodné.”

Foto: FB MČ Košice-Staré Mesto

Mesto navrhuje zmenu lokality

Mesto odporúča presunúť miesto konania burzy na trhovisko na Dominikánskom námestí. Mestská časť to nepovažuje za vhodné riešenie.

„Som veľmi sklamaný. Argumenty, že sa burza starožitností odrazu nehodí do centra mesta, považujem za smiešne, a to hlavne v kontexte s úspešnými piatimi rokmi, keď našej MČ Košice – Staré Mesto dávalo Mesto Košice povolenie bez problémov,“ netají rozhorčenie starosta Igor Petrovčik.

Burzu starožitností považuje za podujatie, ktoré raz mesačne prispelo k väčšej atraktivite historického centra aj pre turistov. „Mala úžasnú atmosféru a tešila sa veľkému záujmu ľudí. Turisti boli nadšení, keď si mohli obzrieť alebo aj kúpiť artefakty, aké nikde inde nenájdu. Starožitník a lokálpatriot Karol Linhardt sa snažil burzu v spolupráci s MČ Košice – Staré Mesto obohatiť zaujímavými divadielkami pre deti, mini koncertami alebo ukázať, ako na na tomto mieste fungoval v minulosti napríklad chlebový trh.

Podujatie vníma ako nízko nákladovú záležitosť s veľkým ohlasom, ktorá sa inšpirovala napríklad aj burzou v Miškolci, ktorý každú prvú nedeľu v mesiaci doslova žije starožitnosťami. Dominikánske námestie ako novú lokalitu nepovažuje za vhodné, nakoľko ide o tradičné zeleninové trhovisko a na hlavnej ulici Burza dotvárala kolorit Košíc.

Mesto Košice však v rozhodnutí zdôraznilo i skutočnosť, že každoročne organizuje v centre mesta množstvo spoločenských a športových podujatí a nemôže zabezpečiť ich hladký a bezproblémový priebeh, lebo burza môže narúšať bezpečnosť spomínaných akcií, ako aj ich samotnú prípravu.

Foto: FB MČ Košice-Staré Mesto

Starožitník Linhart: Burza pritiahla i ľudí zo zahraničia

Kde a či sa napokon burza starožitností v aktuálnom roku bude konať, zrejme ukáže len čas. Starožitník a iniciátor myšlienky podujatia Karol Linhart však verí, že si to vedenie mesta rozmyslí a stopku podujatiu zruší. „Ľudí z Hlavnej ulice na Dominikánske námestie totiž nedostaneme. Táto burza nie je komerčná záležitosť, my reálne dodávame podujatiu vždy nejakú pridanú hodnotu – napríklad odlievame zvon, máme flašinetára a podobne a snažíme sa u ľudí podnecovať vzťah k starožitnostiam. Raz do mesiaca vďaka burze ožila Hlavná milovníkmi starožitností, ktorí prichádzali aj z okolitých krajín ako Maďarsko či Poľsko. Veríme, že mesto situáciu prehodnotí.”

Starožitník Karol Linhart už zorganizoval aj petíciu. Foto: FB MČ Košice-Staré Mesto

komentár: 1